PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4 | 61--82
Tytuł artykułu

Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa

Warianty tytułu
The Proposed Reform of the Direct Payments' System after 2013 and Its Impact on the Situation of Polish Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu określenie skutków wybranych, istotnych zmian systemu dopłat bezpośrednich zaproponowanych przez Komisję Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego oraz poszczególnych grup gospodarstw po 2013 roku. W toku badań ustalono, że spośród planowanych elementów reformy największy wpływ wywoła konieczność wyłączenia części gruntów z uprawy i przeznaczenie ich na cele ekologiczne. Oddziaływanie tego instrumentu będzie relatywnie niewielkie w stosunku do sektora jako całości, może jednak przyczynić się do spadku dochodów względem ich symulowanego poziomu w roku 2013, szczególnie w intensywnych i największych ekonomicznie gospodarstwach. Objęcie obowiązkiem wyłączenia z produkcji części gruntów wszystkich gospodarstw o powierzchni powyżej 3 ha przyczyni się też do zmniejszenia potencjału produkcyjnego a także do naruszenia ładu przestrzennego, nie odgrywając przy tym istotnej roli prośrodowiskowej. Inny analizowany element reformy, polegający na ograniczeniu płatności dla największych gospodarstw (capping) nie spowoduje natomiast, poza nielicznymi, bardzo dużymi gospodarstwami, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej tych podmiotów, ze względu na możliwość odliczenia kosztów pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research launched to define the effects that some of the essential changes in the system of direct payments, proposed by the European Commission, may have for the economic situation of the agricultural sector and for individual groups of farms after 2013. The conducted research has made it possible to establish that the necessity to exclude part of the farmland from cultivation and to destine it for ecological purposes will be that element of the planned changes that is going to produce the most serious effects. The influence of this instrument will be relatively weak in relation to the agricultural sector as a whole but it may contribute to a fall in incomes predicted in accordance with a simulation of their level for 2013, especially in the case of intensive and economically largest farms. The duty to exclude a part of the land from production to be imposed on all farms larger than 3 ha will also contribute to a reduction in the production potential and to the upsetting of spatial order, without producing any major pro-environmental effect. Another of the analyzed elements of reform - capping, which consists in the limitation of payments to the largest farms, will not, however, cause - with the exception of a few very large farms, any serious worsening in the economic situation of these entities owing to the possibility of deducting the cost of labor. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
61--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Cini M., 2007: Unia Europejska - organizacja i funkcjonowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Czubak W., Sadowski A., 2011: Dostępność informacji oraz czynniki utrudniające ubieganie się o dopłaty bezpośrednie. "Wieś i Rolnictwo" 3: 138-155.
 • Dugiel W., 2009: Znaczenie płatności bezpośrednich dla Polski. W: Polityki gospodarcze Unii Europejskiej. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Goraj L., 2005: Wpływ płatności bezpośrednich na dochody polskich gospodarstw rolnych. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament analiz i strategii (www.cie.gov.pl).
 • Goraj L., Mańko S., 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Goraj L., Mańko S., 2011: Analiza sytuacji finansowej z wykorzystaniem pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. IBRiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., 2004: Rachunkowość rolnicza. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Grochowska R., 2011: Koncepcja "zazieleniania" Wspólnej Polityki Rolnej w strategii rozwoju rolnictwa unijnego. "Roczniki Naukowe SERiA" XIII, l.
 • Kagan A., 2011: Oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 3: 99-115.
 • Kociszewski K., 2011: Dyskusja nad najnowszym etapem reformy wspólnej polityki rolnej w świetle uwarunkowań ochrony środowiska. "Roczniki Naukowe SERiA" XIII, 4: 73-78.
 • Kowalski A., 2009: Zmiany w sektorze rolno-spożywczym po rozszerzeniu Unii Europejskiej. W: Polityki Gospodarcze Unii Europejskiej. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Mroczek R., 2008: Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na konkurencyjność polskiego rolnictwa. "Roczniki Naukowe SERiA" X, 1: 281-286.
 • Poczta W., 2010: Wspólna polityka rolna U E po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa. "Wieś' i Rolnictwo" 3: 38-55.
 • Poczta W., Czubak W., Sadowski A., 2011: Ocena ekonomicznych skutków propozycji zawartych w projekcie rozporządzenia ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Niepublikowane materiały Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Propozycja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013, KOM (2011) 625/3, Bruksela.
 • Purgał R, 2011: Determinanty reformy wspólnej polityki rolnej w perspektywie 2020 roku. Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Red. A. Czyżewski, W. Poczta. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Raport z wyników - Powszechny Spis Rolny 2010, 2011. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rynek zbóż - stan i perspektywy, 2006-2011. "Raporty rynkowe" 30-41.
 • Sadowski A., 2010: Ocena możliwości opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 2: 142-157.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.