PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3-4 | 1--22
Tytuł artykułu

Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment of the Competitiveness of the Aerospace Industry (Manufacture for Civil Aviation) in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena konkurencyjności przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce pod kątem ich dalszego uczestnictwa jako producentów i poddostawców części oraz komponentów lotniczych w międzynarodowych projektach największych inwestorów zagranicznych z tej branży w Polsce. Jako metodę badawczą wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone wśród 29 przedsiębiorstw z branży lotniczej, członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza". Wyniki wskazują, iż badane przedsiębiorstwa są wystarczająco konkurencyjne, aby nadal uczestniczyć w międzynarodowych projektach inwestorów zagranicznych funkcjonujących w branży lotniczej w Polsce. Konkurencyjność większości badanych przedsiębiorstw nie jest jednak wysoka. Oznacza to konieczność kontynuowania działań na rzecz zwiększenia zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw, poprzez - nie tylko wzmocnienie potencjału konkurencyjności, ale przede wszystkim umiejętne jego wykorzystywanie. Niezbędna jest także zmiana podejścia do stosowanych instrumentów konkurowania oraz do źródeł budowania przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the competitiveness of the aerospace industry (manufacture for civil aviation) in Poland. The main tools used in the empirical studies was a questionnaire, which included 29 companies, all of them members of the Association of Entrepreneurs in Aerospace Industry called the "Aviation Valley (aerospace cluster) active mostly in the Podkarpackie Province. Aerospace industry in Poland has faced challenges related to economic transformation and changes to the external environment resulting from globalization and integration processes. Companies of this industry participate in the global chain of supplies on behalf of aerospace industry all over the world as sub-contractors and suppliers to leading world manufacturers of aerospace components and elements that in turn supply to airplane manufacturers. Empirical research has demonstrated that these enterprises currently possess sufficient competitiveness to accomplish their tasks. Competitive environment (branch) forces enterprises to strive for continuous progress and modernization. Managers/owners of such enterprises are aware of the necessity of continuous efforts in order to satisfy changes to the environment and complex approach to competitiveness management in long-term perspective. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--22
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University
Bibliografia
 • Bakier B. [2000], Istota i mechanizm konkurencji [w:] Podedworny H. (red.) Konkurencyjność gospodarki Polski a rola państwa przed akcesją do UE, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Bieńkowski W. [2000], Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Czy rząd może być bardziej aktywny? [w:] Unia Europejska wobec procesów integracyjnych - wyzwania dla Polski, Materiały z konferencji międzynarodowej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Cyrson E. [2000], Kompendium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Dołęgowski T. [2002], Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, Monografia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 505.
 • Gorynia M. [2002], Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jantoń-Drozdowska E. [1994], Strategia fuzji przedsiębiorstwa a konkurencja, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2.
 • Jurek-Stępień S. (red. naukowa) [2007], Strategie rozwoju przedsiębiorstwa. Metody analizy - przykłady, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kubiak K. [2001], Uwarunkowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw handlowych (na przykładzie badanych przedsiębiorstw handlu odzieżą) [w:] Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, "Organizacja i Zarządzanie", nr 32.
 • Kuczewska J. [2007], Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Lech A. [2001], Definicje i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 2 (9).
 • Mantura W. [2002], Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Skawińska E. (red. naukowa), Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań.
 • Nowakowski M.K. [2000], Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Olczyk M. [2008], Konkurencyjność. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 [2004], Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 • Stankiewicz M.J. [2005], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, (Wydanie 2), TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Świtalski W. [2005], Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wziątek-Kubiak A. [2003], Konkurencyjność polskiego przemysłu, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Żukrowska K. [2001], Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski [w:] Bossak J., Bieńkowski W., Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, (t. I), Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.