PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 32 | 237--252
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność społeczna rządu na tle sprawozdawczości budżetowej i finansowej sektora finansów publicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Accountability of Government and Financial and Budget Statements of Public Financial Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instrumentem, za którego pomocą informacja o sektorze finansów publicznych powinna być dostarczona społeczeństwu, jest sprawozdanie finansowe. W sektorze finansów publicznych w Polsce sporządza się obecnie wiele rodzajów sprawozdań zarówno budżetowych, jak i finansowych. Należy więc postawić pytanie, czy rząd za pomocą informacji publikowanych w tych sprawozdaniach rozlicza się w pełni z odpowiedzialności społecznej. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na to pytanie przez dokonanie oceny stanu informacji o sektorze finansów publicznych. Następnie na podstawie uzyskanych wyników zostaną zaproponowane kierunki zmian umożliwiające pełne rozliczenie się rządu z odpowiedzialności społecznej.(fragment tekstu)
EN
The article discuss issues concerning public accountability of government. The author found that responsible government, who is going to govern effectively should take steps to be accounted for. Subject of public accountability is government which should be accounted for effectiveness of social and economic objectives realized by this government with the use of public sector economic units. It means that government should be accounted for financial position, financial performance created by him and for effectiveness of tasks carried out by public sector economic units. Sine qua non condition to enable the government to be accounted for effectively is efficient accounting system. It appears that efficient accounting system is basis of public accountability. Next was discussed and assessed currently functioning in Poland information system of public sector. That is budget statements and financial statements drawing up by public sector economic entities in Poland, realization of the budget report, actual state of public property report. And it turned out that government in Poland realizes conception of public accountability not completely. That is the government is accounted for execution of the budget but not for financial position, financial performance of public sector according to the full accrual basis of accounting. Moreover it turned out that full realization of the conception of public accountability is possible only through drawing up consolidated financial statement of public sector.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Belkaoui A.R., Accounting Theory, Academic Press, San Diego 1992.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 • Hopwood A., Accounting and the pursuit of efficiency, w: D. McKevitt, A. Lawton, Public sector management. Theory, critique & practice, SAGE Publications, London 1994.
 • Kostrzewa T., Odpowiedzialność społeczna rządu jako fundament rachunkowości sektora fi nansów publicznych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 117, Poznań 2009.
 • Meigs R.F., Meigs W.B., Financial accounting, Mc Graw-Hill Publishing Company, New York 1995.
 • Nowak W.A., Bakalarska B., The model of fi nancial reporting for local government: Methodology for international comparison and some case analyses, w: International trends and experiences in government accounting, ed. A. Bourmistrov, F. Mellemvik, Cappelen Akademisk Forlag, Preceedings of the 9th CIGAR Conference, Norway 2005.
 • Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego - koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Patton J.M., Accountability and governmental financial reporting, "Financial Accountability & Management" 1992, vol. 8, no. 3.
 • Publikacja Ministerstwa Skarbu Państwa, Sprawozdanie o stanie majątku Skarbu Państwa. Majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych na dzień 31 grudnia 2008 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, DzU 2010, nr 43, poz. 247.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU 2010, nr 20, poz. 103.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa, DzU 1999, nr 77, poz. 864, z późn. zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, DzU 1996, nr 106, poz. 493; 1997, nr 156, poz. 775, z późn. zm.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Ofi cyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk 2006.
 • Zysnarska A., Zamknięcie ksiąg na koniec roku w sektorze budżetowym i gospodarce pozabudżetowej, Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.