PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 11 | 10--13
Tytuł artykułu

System zarządzania środowiskowego w aspekcie tworzenia przewagi konkurencyjnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach mających system zarządzania środowiskowego, których celem było określenie znaczenia tego systemu jako czynnika wzrostu konkurencyjności. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego świadczy o nowym typie zachowań przedsiębiorstw, które ochronę środowiska postrzegają jako czynnik rozwoju i instrument budowania przewagi konkurencyjnej. Czynnikiem wspierającym realizację tego zobowiązania jest jego akceptacja ze strony podmiotów funkcjonujących w otoczeniu przedsiębiorstwa, a zwłaszcza nabywców, przejawiająca się głównie w decyzjach zakupowych i ostatecznym osiągnięciu pozytywnego efektu sprzedażowego. Poprawa konkurencyjności, rozumiana jako osiąganie lepszej pozycji na rynku w stosunku do rywali poprzez przedstawienie bardziej korzystnej oferty, uwarunkowana jest wówczas znaczeniem kryteriów ekologicznych w decyzjach zakupowych nabywców. (abstrakt oryginalny)
EN
The results of research conducted in companies with implemented environmental management system, which aim was to define the significance of the environmental management system as a factor supporting enterprises' competitiveness improvement, were presented in the paper. Implementation of the environmental management system provides a new type of behaviour of enterprises, which perceive the environment protection as a factor of development and an instrument to build a competitive advantage. The factor support ing the realisation of this obligation is its acceptance by the companies operating in enterprise surrounding, particularly buyers, manifesting mainly in purchase decisions and ultimate achievement of positive effect on sales. Improving competitiveness, understood as achieving a better position on market relative to competitors by providing more favourable offer, is determined by importance of environmental criteria in the process of buyers' purchase decision making. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
10--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Bibliografia
 • J. ADAMCZYK, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 69.
 • B. POSKROBKO, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998, s. 294-295.
 • J. ADAMCZYK, T. NITKIEWICZ, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, j s. 53-54.
 • E.M. JASTRZĘBSKA, Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, w: P. JEŻOWSKI (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 91.
 • PN-EN ISO 14001:2005. System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania, PKN, Warszawa 2005.
 • W. NIERZWICKI, Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006, s. 9-42.
 • Z. PIERŚCIONEK, Konkurencyjność przedsiębiorstw, w: I. LICHNIAK (red.), Nauka o przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 248.
 • A. CHODYŃSKI, Odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstw wobec interesariuszy, "Przegląd Organizacji" nr 5/2010, s. 38-39.
 • J. EJDYS, Zintegrowane systemy zarządzania i ich rola w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, w: B. POSKROBKO (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007, s. 299-304.
 • A. MATUSZAK-FLEJSZMAN, System zarządzania środowiskowego w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 75-79.
 • J. EJDYS, Rachunek kosztów i korzyści systemu zarządzania środowiskowego, w: A. MATUSZAK-FLEJSZMAN (red.), Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego, Wyd. PZLiTS, Poznań 2002, s. 87-88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.