PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 37 | 883--896
Tytuł artykułu

Opcje menedżerskie jako długoterminowe motywatory w kształtowaniu właścicielskich postaw menedżerów wyższego szczebla

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Executive Stock Options as Long Term Incentives in Creating Ownership Attitude of Top Executives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym powodem wprowadzania opcyjnych programów motywacyjnych jest zbliżenie perspektywy właścicieli i agentów i zminimalizowanie istniejącego między nimi konfliktu interesów oraz dążenie do zmaksymalizowania wartości firmy poprzez bezpośrednie włączenie menedżerów do udziału w efektach wzrostu. W programach opcji menedżerskich rośnie zainteresowanie powiązaniem mierników ogólnofirmowych z indywidualnymi oraz wykorzystaniem kryteriów pozafinansowych. Prawidłowy model płacenia za wyniki menedżerów wyższego szczebla, koncentrując uwagę na generatorach sukcesu organizacji, spaja ich cele z celami akcjonariuszy, pozwala związać z firmą kluczowe osoby, umożliwia przyciągnięcie najlepszych osób z rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The main reason of implementing long term incentives programs is getting closer the perspectives of shareholders and agents and minimizing conflict of interest existing between them and aiming at maximizing company's value by direct joining top executives in sharing the effects of growth. In executive stock options programs there is a growth of interesting in linking company's and individual measurements and using of non financial criteria. Right model of paying for performance of top executives by concentrating attention on generators of company's success, joins the aims of managers and shareholders, enables to keep the key workers in the company and finally allows to attract the best people from the market.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Badowska-Domagała E.: Zasady wynagradzania w znowelizowanym dokumencie "Dobrych praktyk", Przegląd Corporate Governance 2010, nr 2(22).
 • Bohdanowicz L, Jeżak J.: Własność menedżerska a wyniki finansowe polskich spółek publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 534.
 • Cwynar A.: Menedżerowie akcjonariuszami? 7 grzechów głównych konstruowania programów własności menedżerskiej, CEO, kwiecień 2007.
 • Cwynar A., Cwynar W.: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, WSIiZ, Warszawa-Rzeszów 2007.
 • Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (2010/76/UE).
 • Fama E.F.: Agency Problems and the Theory of the Firm, Journal of Political Economy, April 1980, Vol. 88, No. 2.
 • Fierla A.: Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
 • Hall B.J.: Six Challenges in Designing Equity-Based Pay, Journal of Applied Corporate Finance, Spring 2003, Vol. 15, No. 3.
 • IV Forum Rad Nadzorczych, 23.09.2010 r., www.forumradnadzorczych.pl.
 • Jensen M.C., Meckling W.H.: Theory of the Firm: Managerial Bahavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, No 3.
 • Jensen M.C, Murphy K.J.: CEO Incentives - It's Not How Much You Pay, But How, Harvard Business Review, May-June 1990, No 3.
 • Jensen M.C., Murphy K.J.: Performance Pay and Top-Management Incentives, Journal of Political Economy, April 1990, Vol. 98, No 2.
 • Konstruowanie pakietu wynagrodzeń menadżerów, wywiad z dr. hab. P. Urbankiem, http://www. wynagrodzenia.pl/wywiady_1.php/wpis.10, 4.09.2007.
 • Mikołajek-Gocejna M.: Wynagrodzenia menedżerów - pierwsze wnioski płynące z kryzysu, "Master of Business Administration", maj-czerwiec, Warszawa 2010.
 • Murphy K.J.: Executive Compensation, April 1998, www.ssrn.com.
 • Pokojska M.: Trudne opcje, CFO, z 21.02.2007 r.
 • Premie wciąż ważne, ale w nieco innej formie, http://www.haygroup.com/pl/Press/Details.aspx?ID= 27958, z 2.08.2010 r.
 • Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, red. M. Laszuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Rapaport A.: Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Rynek opcji menedżerskich w Polsce, Raport Trio Management, 2007.
 • Rynek opcji menedżerskich w Polsce, Raport Trio Management, 2010, www.triomanagement.pl.
 • Średnio 127 tys. zł zysku, "Rzeczpospolita" z 29.01.2001 r.
 • Szanse i zagrożenia rozwoju dużych firm w Polsce. Wyniki badania, Deliotte, PKPP Lewiatan, 2011.
 • Twaróg E.: Opcje dla menedżera, "Puls Biznesu" z 9.09.2010 r.
 • Wynagradzanie rad nadzorczych, Przegląd Corporate Governance, Nr 1/2010, http://corp-gov.gpw. pl/assets/library/polish/publikacje/wynagrodzeniarn1.pdf.
 • Wynagrodzenia prezesów największych spółek giełdowych. Polska na tle regionu, Raport Deloitte, http://www.deloitte.com/.
 • Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartosiewicz,Poltext, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.