PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 32 | 501--519
Tytuł artykułu

Wypłacalność zakładu ubezpieczeń w świetle regulacji prawa ubezpieczeniowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Solvency of an Insurance Company in the Light of Insurance Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpatrzenie istoty i sposobów ustalania marginesu wypłacalności, kapitału gwarancyjnego oraz środków własnych na ich pokrycie, a także aktywów, które zgodnie z prawem ubezpieczeniowym mogą stanowić pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wskazano ponadto na znaczenie tych wielkości przy ocenie wypłacalności zakładu ubezpieczeń.(fragment tekstu)
EN
The paper is devoted to the financial and capital requirements imposed on insurance companies in order to maintain their current and future solvency. The author presents the essence and methods of determining the guarantee fund, required and available solvency margins as well as assets covering technical provisions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bijak W., Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Ofi cyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz. Urz. UE L 335.
 • Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji fi nansowych, Difin, Warszawa 2007.
 • Ogłoszenie z 3 lipca 2006 r. w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3 służących do określenia minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego oraz kwot T1 i T2 wykorzystywanych przy obliczeniu marginesu wypłacalności, Dz. Urz. Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2006, nr 2, poz. 2.
 • Ogłoszenie z 29 września 2009 r. w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3 służących do określenia minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego oraz kwot T1 i T2 wykorzystywanych przy obliczeniu marginesu wypłacalności , Dz. Urz. Komisji Nadzoru Finansowego 2009, nr 5, poz. 20.
 • Rachunkowość fi nansowa zakładów ubezpieczeń, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2003.
 • Raporty o wypłacalności zakładów ubezpieczeń, www.knf.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań fi nansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń, DzU, nr 51, poz. 465, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia środków własnych zakładów ubezpieczeń powiązanych, DzU, nr 217, poz. 2129.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2003 r. sprawie wyliczenia marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, DzU, nr 211, poz. 2060.
 • Sangowski T., Ocena wypłacalności zakładów ubezpieczeń w świetle wymagań ustawowych, w: Finanse i rachunkowość ubezpieczeń działu II, red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU, nr 124, poz. 1151, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.