PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Warsztaty doktoranckie' 09. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia | 313--322
Tytuł artykułu

Wpływ polityki przestrzennej na rozwój gminy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli polityki przestrzennej w kreowaniu i stymulowaniu rozwoju gminy. Na potrzeby niniejszej pracy ograniczono się do analizy polityki przestrzennej na szczeblu gminnym. Na tym bowiem szczeblu opracowywany jest najważniejszy dokument (jedyny normatywny) bezpośrednio regulujący sposób wykorzystania i zagospodarowania przestrzeni, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W pracy zastosowano metodę analizy dokumentów. Stanowi ona przede wszystkim przegląd aktów prawnych, które uprawniają gminy do podejmowania określonych przedsięwzięć w zakresie kształtowania przestrzeni, a które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na kreowanie procesów rozwojowych. W części pierwszej zdefiniowano istotę polityki przestrzennej. Część druga zawiera opis podstawowych elementów tejże polityki. Część trzecia zawiera natomiast syntetyczne podsumowanie wpływu poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej na rozwój gmin. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Czornik M. : Tworzenie produktu miasta. W : Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A.Klasik, F.Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Gorzym-Wilkowski W.A. : Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie0Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Langer W. : Zarządzanie marketingowe miastem. W : Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A.Klasik, F.Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Leśniak J. : Planowanie przestrzenne. PWN, Warszawa 1985.
 • Pęski W. : Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 1999.
 • Regulski J. : Rozwój miast w Polsce. PWN, Warszawa 1980.
 • Terytorialne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego. Red. A.Jewtuchowicz. "Folia Oeconomica" nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2008, nr 19, poz. 100).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 1995, nr 83, poz. 420).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U. 1991, nr 9, poz. 31).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95).
 • Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo Publiczno-Prywatne nr 1/2007, Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.