PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 27 Wybrane problemy ekonomii | 77--99
Tytuł artykułu

Liberalizacja polityki transportowej unii europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Liberalisation of the EU Transport Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z założeniami liberalizacja polityki transportowej UE ma przynosić wiele korzyści. Jedne z najważniejszych to: obniżenie cen, podwyższenie jakości świadczonych usług transportowych oraz wzrost konkurencyjności w zakresie swobody wyboru formy i metody transportu. Liberalizacja obejmuje również zniesienie dyskryminujących praktyk przewoźników, zwiększenie spójności gospodarczej i przestrzennej Wspólnoty, jak również zwiększenie mobilności społecznej i w konsekwencji poprawę funkcjonowania rynku pracy. Głównym celem artykułu jest przedstawienie i ocena procesu postępu liberalizacji rynku przewozów kolejowych oraz przedstawienie autorskich wyników badania pasażerów odnośnie postrzegania i oceny świadczonych usług przez polskich przewoźników kolejowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In assumption, the liberalisation of the EU transport policy is believed to bring numerous benefits. One of the most important is the increase of transport service quality and more options regarding the choice of form and methods of transportation. This is thanks to the high number of operators competing with each other on the market, which in turn affects the price reduction. Liberalisation also involves the elimination of discriminatory practices of carriers, increase of Community's economic and spatial cohesion, as well as the increase of social mobility and, consequently, improvement of labour market functioning flexibility. Other benefits regard progressive standardisation of equipment and transport techniques used in the Community, and the development of modern methods and technologies, including means of intelligent traffic management. The primary purpose of this study is to present and evaluate the origins and progress of liberalisation in the market of railway services, as well as to analyse its influence on the perception of Polish railway by commuters using this form of passenger transport. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Biała księga Europejska polityka transportowa do roku 2010: czas na decyzje, Komisja Europejska, Bruksela dnia 12.09.2001 r.
 • Biała księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM/2011/0144 końcowy, Komisja Europejska, Bruksela dnia 28.03.2011 r.
 • Dyrektywa 2007/59/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty. Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (91/440/EWG).
 • Dyrektywa 2007/58/WE z dnia 23 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/ WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej.
 • Dyrektywa 2004/49/WE - tzw. dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei.
 • Dyrektywa 2004/50/WE zmieniająca dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i dyrektywę 2001/16/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.
 • Dyrektywa 2004/51/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/ EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych.
 • Dyrektywa 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 • Dyrektywa 2001/14/WE z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa.
 • Dyrektywa 2001/13/WE z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym.
 • Dyrektywa 2001/12/WE z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/ EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych.
 • Dyrektywa 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.
 • Dyrektywa Rady 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym.
 • Dyrektywa Rady 95/19/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za infrastrukturę.
 • Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (91/440/EWG).
 • IBM Global Business Services, Rail Liberalisation Index 2011, 20 kwietnia 2011, http:// www.deutschebahn.com/site/shared/en/file__attachements/position__papers/ study__rai __liberalisation__index__2011__complete__version.pdf, 30.07.2011.
 • Koźlak A., Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, red. B. Liberadzki, Biblioteka Logistyka. Warszawa - Poznań 2007.
 • Ocena działalności parlamentu, prezydenta i wybranych instytucji publicznych, komunikat z badań CBOS, BS/8/2011, CBOS, Warszawa styczeń 2011.
 • Paprocki W., Pieriegud J., Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Polityka transportowa, red. W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Rail Liberalisation Index 2011, s. 56.
 • Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową.
 • Rozporządzenie 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
 • Starczewska M., Trzeci pakiet kolejowy, "Kurier PKP" 2007, nr 46.
 • Wiktorowska-Jasik A., Nerć-Pełka A., Główne założenia i kierunki liberalizacji poszczególnych gałęzi transportu, "Transport i komunikacja" 2007, nr 3.
 • Wnioski końcowe XXI stałej konferencji Europejskich Kolejowych Związków Zawodowych, http://www.kow.com.pl/serwis-informacyjny/nie-dla-dalszej-liberalizacji- -kolei/?print=1, 07.08.2011.
 • Wspólne stanowisko (WE) nr 2/2007 z dnia 11 grudnia 2006 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.