PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 1--14
Tytuł artykułu

Tożsamość organizacji i modele zarządzania tożsamością organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Identity and Corporate Identity Management Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja tożsamości organizacyjnej stanowi obecnie jeden z podstawowych kierunków badań nad organizacjami. Intensywny rozwój tego obszaru wiedzy dał menedżerom bardzo skuteczne, ale i trudne narzędzie, pozwalające na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej, skuteczne pozycjonowanie organizacji i marki oraz budowanie jednego z najwartościowszych aktywów biznesu. Celem artykułu jest przegląd stanu wiedzy oraz badań nad koncepcją tożsamości organizacyjnej, próba zdefiniowania tej koncepcji oraz jej powiązań z innymi zjawiskami organizacyjnymi: wizerunkiem organizacyjnym, reputacją organizacyjną oraz kapitałem reputacji organizacyjnej. W artykule prezentuję również najważniejsze propozycje definicji tożsamości organizacyjnej-mix, które ukazują jej interdyscyplinarność, łączące ją z takimi obszarami, jak kultura organizacyjna, zachowanie organizacyjne, czy komunikacja. Wychodząc z założenia, że firmy mające dobry wizerunek osiągnęły to dzięki systematycznemu i spójnemu zarządzaniu, analizuję kluczowe modele zarządzania tożsamością organizacyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of corporate identity became one of the most popular direction of organisational research. Intensive research in this field gave the contemporary managers very effective but also challenging tool enabling successful organisation and brand positioning and creation of one of the most valuable corporate assets. The paper provides the review of available research on the corporate identity, the definition of the concept and its relations to other concepts - corporate image, corporate reputation and corporate reputation capital. Further on, the review of the most popular concepts of identity mix (components of corporate identity) and its relations with other concepts like corporate culture, corporate behaviour and corporate communication is provided. Assuming that the good corporate image is reached through the systematic and consistent way of its management the key corporate identity management models are reviewed and analysed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University
Bibliografia
 • Abratt R. [1989], A New Approach to the Corporate Image Management Process, "Journal of Marketing Management", Vol. 5, No. 1, pp. 63-76.
 • Albert S., Whetton D.A. [1985], Organizational Identity, in: Cummings L.L., Altkorn J. [2002], Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Baker M.J., Balmer J.M.T. [1997], Visual Identity: Trappings or Substance, special edition on Corporate Identity of the "European Journal of Marketing", Vol. 5 and 6, No. 3, pp. 366-382.
 • Balmer J.M.T. [1998], Corporate Identity and the Advent of Corporate Marketing, "Journal of Marketing Management", Vol. 14, No. 8, pp. 963-996.
 • Balmer J.M.T. [2001], Corporate identity, Corporate Branding and Corporate Marketing Seeing through the Fog, "European Journal of Marketing", Vol. 35, No. 3/4, pp. 248-291.
 • Balmer J.M.T., Soenen G.B. [1999], The Acid Test of Corporate Identity ManagementTM, "Journal of Marketing Management", Vol. 15, No. 1-3, pp. 69-92.
 • Balmer J.M.T., Stotvig S. [1997], Corporate Identity and Private Banking; A Review and Case Study, "International Journal of Banking", special edition on Corporate identity in financial services, Vol. 15, No. 5, pp. 169-184.
 • Balmer J.M.T., Gray E.R. [1999], Corporate Identity and Corporate Communication: Creating a Strategic Advantage, "Corporate Communications: an International Journal", Vol. 4, No. 4, pp. 171-176.
 • Balmer J.M.T., Greyser S.A. [2002], Managing the Multiple Identities of the Corporation, "California Management Review", Vol. 44, No. 3, pp. 72-86.
 • Balmer J.M.T., Greyser S.A. [2006], Corporate Marketing: Integrating Corporate Identity, corporate Branding, Corporate Communications, Corporate Image and Corporate Reputation, "European Journal of Marketing", Vol. 40, Nos 7 and 8, pp. 730-741.
 • Barich H., Kotler P. [1991], A Framework for Marketing Image Management, "Sloan Management Review", Vol. 32, No. 2, pp. 94-104.
 • Barnett M.L., Jermier J.M., Lafferty B.A. [2006], Corporate Reputation: the Definitional Landscape, "Corporate Reputation Review", Vol. 9, No. 1, pp. 26-38.
 • Birkight K., Stadler M.M. [eds.] [1986], Corporate Identity, Grundlagen, Funktionen, Fallspielen, Landsberg am Lech, Verlag.
 • Bromley D.D. [1993], Reputation, Image and Impression Management, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Brown T.J., Dacin P.A., Pratt M.G., Whetten D. [2006], Identity, Intended Image, Construed Image and Reputation: an Interdisciplinary Framework and Suggested Terminology, "Journal of the Academy of Marketing Sciences", Vol. 34, No. 2, pp. 99-106.
 • Caruana A. [1997], Corporate Reputation: Concept and Measurement, "Journal of Product and Brand Management", 6[2], pp.109-118.
 • Christensen L.T., Soren A. [2001], Corporate Identity and Corporate Image Revisited. A Semiotic Perspective, "European Journal of Marketing", pp. 35, 292-315.
 • Cornelissen J.P., Haslam, A., Balmer, J.M.T. [2007], Social Identity, Organizational Identity and Corporate Identity: Towards an Integrated Understanding of Processes, Patterning and Products, "British Journal of Management", Vol. 18, S. 1, pp. 1-94.
 • Davies G., Chun R., da Silva R.V., Roper S. [2001], The Personification Metaphor as a Measurement Approach for Corporate Reputation, "Corporate Reputation Review', 4[2], p. 113.
 • Dowling G.R. [1986], Managing Your Corporate Images, "Industrial Marketing Management", Vol. 15, No. 2, May.
 • Dowling G.R. [1993], Developing Your Image Into a Corporate Asset, "Long Range Planning", Vol. 26, No. 2, pp. 101-109.
 • Dowling G.R. [1994], Corporate Reputations, Strategies for Developing the Corporate Brand, "Kogan Page", London, Vol. 4, No. 4, pp. 200-207.
 • Du Gay P. [1996], Organizing Identity: Entrepreneurial Governance and Public Management in Hall S., Du Gay P. [eds.], Questions of Cultural Identity, pp. 151-196, London, Sage.
 • Filipek J. [2008], Reputacja tworzy kapitał firmy, CODES Consulting http://old.fob.org.pl/artykul-reputacja-tworzy-kapital-firmy-160_751.
 • Flass R., [2000], MFS Enlists Allen&Gerristen, "Adweek", Vol. 37, Issue 49, p. 8.
 • Fombrun C., Shanley M. [1990], What's in a Name? Reputation Building and Corporate Strategy, "Academy of Management Journal", Vol. 33, pp. 233-256.
 • Fombrun C.J. [1996], Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, "Harvard Business School Press", Boston.
 • Fombrun S., Van Riel C. [1997], The Reputational Landscape, "Corporate Reputation Review", Vol. 1, Nos 1 and 2, pp. 5-13.
 • Fombrun C.J., Gardberg N.A., Sever J.M. [1999], The reputation Quotient: A Multi-Stakeholder Measure of Corporate Reputation, "The Journal of Brand Management", 7(4), pp. 241-255.
 • Fombrun C.J., Van Riel C.B.M. [2004], Fame and Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputation, Pearson Education, New Jersey.
 • Gioia D.A., Schultz M., Corley K.G. [2000], Organizational Identity, Image, and Adaptive Instability, "The Academy of management Review", 25(1), pp. 63-82.
 • Gray E.R., Balmer J.M.T. [1998], Managing Corporate Image and Corporate Reputation, Long Range Planning, Vol. 31, No. 5, pp. 695-702.
 • Groenland E.A.G. [2002], Qualitative Research to Validate the RQ-Dimensions, "Corporate Reputation Review", 4(4), pp. 308-315.
 • Hall S. [1996], in: Hall S., du Gay P. [eds], Questions of Cultural Identity, Sage, London, pp. 1-17.
 • Hatch M.J., Schultz M. [1997], Relations between Organizational Culture, Identity and Image, "European Journal of Marketing", special edition on Corporate identity, Vol. 31, No. 5/6, pp. 356-365.
 • Hatch M.J., Schultz M. [2002], The dynamics of organizational identity, Human Relations, Vol. 55, pp. 989-1018.
 • He H.W., Balmer J.M.T. [2006], Managerial Perceived Identity/Strategy Dissonance. Antecedents and Cognitive Responses, Working Paper 05/07, Bradford School of Management, Bradford.
 • Kapferer J.N. [1992], Strategic Brand Management, Kogan Page, London.
 • Kennedy S.H. [1977], Nurturing Corporate Images: Total Communications or Ego Trip?, "European Journal of Marketing", Vol. 11, pp. 120-164.
 • King S. [1991], Brand-building in the 1990s, "Journal of Marketing Management", Vol. 7, pp. 3-13.
 • Konecki K., Tobera P. [red.] [2002], Tożsamość organizacyjna, w: Szkice z socjologii zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Markwic N., Fill C. [1997] Towards a Framework for Managing Corporate Identity, "European Journal of Marketing", 31(5/6), pp. 396-409.
 • Melewar T.C., Jenkins E. [2002], Defining the Corporate Identity Construct, "Corporate Reputation Review", 5(1), pp. 76-93.
 • Mason, C.J. [1993], What Image Do You Project, "Management Review", No. 82, November, pp. 10-16.
 • Mitsubishi Model of Corporate Identity (n/d), Mitsubishi, Japan.
 • Moffitt M.A. [1994a], A Cultural Studies Perspective Towards Understanding Corporate Image: A Case Study of State Farm Insurance, "Journal of Public Relations Research", 6(1), pp. 41-66.
 • Moffitt M.A. [1994b], Collapsing and Integrating Concepts of 'Public' and 'Image' into a New Theory, "Public Relations Review", 20(2), pp. 159-170.
 • Petrick J.A., Scherer R.F., Brodzinski J.D., Quinn J.F., Ainina M.F., [1999], Global Leadership Skills and Reputation Capital: Intangible Resources for Sustainable Competitive Advantage, "The Academy of Management Exacutive", Vol. 13, Issue 1, pp. 58-69.
 • Puncheva P. [2008], The Role of Corporate Reputation in the Stakeholder Decision-Making Process, "Business Society" September 2008, Vol. 47, No. 3, pp. 272-290.
 • Rindova V.P. [1997], The Image Cascade and the Formation of Corporate Reputations, Corporate Reputation Review, Vol. 1, Nos 1 and 2, pp. 188-194.
 • Schmitt B.H., Simonson A., Marcus J. [1995], Managing Corporate Image and Identity, Long Range Planning, Vol. 28, No. 5, pp. 82-92.
 • Saxton K. [1998], Where Do Reputations Come From?, "Corporate Reputation Review", Vol. 1, No. 4, pp. 393-399.
 • Staw B.M. [ed.], Research in Organizational Behavior, JAI Press Inc., Greenwich.
 • Steidl P., Emery G. [1997], Corporate Image and Identity Strategies - Designing the Corporate Future, Warriewood, New South Wales, Business and Professional Publishing Pty Limited.
 • Stuart H. [1998], Exploring the Corporate Identity/Corporate Image Interface: an Empirical Study of Accounting Firms, "Journal of Communication Management", Vol. 2, No. 4, pp. 357-371.
 • Stuart H. [1999], Towards a Definitive Model of the Corporate Identity Management Process, "Corporate Communications: an International Journal", special edition on Corporate identity.
 • Tyrrell T. [1995], Managing Corporate Identity, in: Crainer J. [ed.], The Financial Times Handbook of Management, FT. Pitman Publishing, London, pp. 442-450.
 • Van Rekom J. [1997], Deriving an Operational Measure of Corporate Identity, "European Journal of Marketing", special edition on Corporate identity, Vol. 31, Nos 5 and 6, pp. 410-422.
 • Van Riel C.B.M., Balmer J.M.T. [1997], Corporate Identity: the Concept, Its Measurement and Management, "European Journal of Marketing", special edition on Corporate identity, Vol. 31, Nos 5 and 6, pp. 340-355.
 • Wartick S. [2002], Measuring Corporate Reputation, Business & Society, 41, pp. 371-392.
 • Wilson A. [1997], The Culture of the Branch Team and Its Impact on Service Delivery and Corporate Identity, "The International Journal of Bank Marketing", Vol. 15, No. 5, pp. 163-168.
 • Wood E. [2004], Corporate Identity (Chapter 7), w: Theaker A. [eds], The Public Relations Handbook, Second Edition, Routledge, pp. 95-114.
 • Worcester R.M [1997], Managing the Image of Your Bank: the Glue That Binds, "The International Journal of Bank Marketing Special Edition on Corporate Identity in Financial Services", Vol. 15, No. 5, pp. 146-152.
 • Zarębska A. [2008], Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną firmę?, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.