PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 108 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne | 447--456
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom w ramach regionalnych programów operacyjnych a realizacja strategii Europa 2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Public Aid Granted to the Entrepreneurs within the Framework of Regional Operational Programmes and Implementation of the Europe 2020 Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomoc publiczną można zasadniczo potraktować jako planowe, zorganizowane i prawnie uregulowane wsparcie, które w uzasadnionych przypadkach przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wzmocnienia ich pozycji na rynku. Przedsiębiorca może w zależności od rodzaju pomocy przeznaczyć wsparcie publiczne na m.in. inwestycje, szkolenia lub restrukturyzację działalności. Opracowanie porusza ważniejsze kwestie związane z pomocą publiczną występującą w regionalnych programach operacyjnych, w szczególności wskazuje na skalę i zasięg wsparcia w odniesieniu do zapisów Strategii Europa 2020. Głównym zadaniem analitycznym jest wskazanie na znaczenie pomocy publicznej jako instrumentu oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji (rozwój inteligentny), wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej (rozwój zrównoważony), wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.(fragment tekstu)
EN
Public aid can be generally treated as the planned, organized and legally regulated support that in justified cases boost the growth of competition among companies and strengthen their position in the common market. A businessman can - depending on the kind of support - allocate the public aid for e.g. investments, training or restructuring of the business. The article concerns the most important questions connected with the public aid that appears in operational programs, especially pointing out on the scale and scope of the support in connection with the Europe 2020 strategy. The main analytical task is the indication on the significance of the state aid as an instrument of local authorities influence on the economic development founded on knowledge and innovation (intelligent growth), supporting the economy using resources in the efficient way, environment friendly and more competitive (sustainable development), supporting the high level of employment and ensuring social and territorial cohesion.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Gancarczyk M.: Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2007.
  • Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów. Red. M. Malicki. Economicus, Szczecin 2008.
  • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień 2011.
  • Sprawozdanie Komisji Europejskiej. Tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa. Sprawozdanie na temat wkładu pomocy państwa w realizację strategii "Europa 2020". Bruksela 2011.
  • Woźniak B.: Pomoc publiczna w warunkach kryzysu ekonomicznego. Materiały konferencyjne. Kazimierz Dolny, 11-12 kwietnia 2011.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
  • http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html
  • http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.