PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 2 (87) | 106--115
Tytuł artykułu

Zastosowanie fluorymetrii synchronicznej do wykrywania zafałszowania oliwy z oliwek wybranymi olejami z nasion

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Utilization of Synchronous Fluorescence Spectroscopy to Detect Adulteration of Olive Oil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Oliwa ekstra virgin charakteryzuje się wysoką jakością, w tym pożądanymi cechami sensorycznymi i właściwościami prozdrowotnymi oraz zawartością wolnych kwasów tłuszczowych poniżej 0,8 %. Jest droższa od oliw niższych kategorii oraz od olejów z nasion, dlatego bywa fałszowana. W celu klasyfikacji i sprawdzania autentyczności oliwy z oliwek stosuje się zarówno analizę sensoryczną, jak i metody instrumentalne. Do najczęściej stosowanych technik zalicza się: chromatografię gazową i cieczową, spektrofotometrię UV-VIS, spektroskopię w podczerwieni oraz, alternatywnie, metody fluorymetryczne, które są coraz częściej wykorzystywane w analizie żywności. Celem przeprowadzonych badań było zastosowanie pomiaru widm synchronicznych fluorescencji do wykrywania zafałszowań oliwy ekstra virgin olejami z nasion (sojowymi, słonecznikowymi i rzepakowymi). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono przydatność analizowanej metody do wykrywania zafałszowania oliwy badanymi olejami z nasion. Najniższe granice wykrywalności (2,5 %) oraz najniższe błędy estymacji (2,7 %) i walidacji (2,8 %) modeli wielokrotnej regresji liniowej, zastosowanych do oceny poziomu zafałszowania, uzyskano w przypadku intensywności fluorescencji przy różnicy między długością fali emisji i wzbudzenia równej 30 nm. (abstrakt oryginalny)
EN
Extra virgin olive oil is characterized by a high quality including desirable sensory features and health promoting properties, as well as by a lower than 08.% content of free fatty acids. It is more expensive than olive oils of a lower quality and oils made from seeds; therefore, it is often adulterated. In order to classify olive oil and to test its authenticity, there are used both the sensory analysis and the instrumental techniques. The most often used techniques are gas and liquid chromatography, UV-VIS spectrophotometry, and infrared spectroscopy, as well as, alternatively, the methods of fluorescence spec- trophotometry, which are more and more often used in food analysis. The objective of the study research performed was to apply the synchronous fluorescence spectra to detect the adulteration of extra virgin olive oil with seed oils (soybean, sunflower, and rapeseed oils). Based on the research accomplished, the usefulness was confirmed of the method under analysis in detecting the adulteration of the olive with the seed oils studied. The lowest limit of adulteration detectability (2.5 %) and the lowest RMSE (root mean square) (2.7 %) and RMSECV root mean square error of cross validation (2.8%) of the multiple linear regression models applied to assess the adulteration level were obtained in the case of a fluorescence intensity at a 30 nm wavelength interval between the emission and the excitation wavelengths. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
106--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Codex Alimentarius Commission: Codex standard for edible fats and oils not covered by individual standards, Codex Stan 19-1981, Rev. 2, 1999.
 • [2] Coelho Pontes M.J., Kawakami R., Galvao H., Araùjo M.C.U., Teles Moreira P.N., Pessoa Netoa O.D., José G.E., Bezerra Saldanha T.C.: The successive projections algorithm for spectral variable selection in classification problems. Chemom. Intell. Lab. Sys, 2005, 1-2 (78), 11-18.
 • [3] Dankowska A., Małecka M.: Wykrywanie zafałszowań oliwy z oliwek olejami z nasion na podstawie analizy składu kwasów tłuszczowych. W: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. Red. M. Małecka. Zesz. Nauk. UE w Poznaniu, 2011, 196, 147-154.
 • [4] Dankowska A., Małecka M: Application of synchronous fluorescence spectroscopy for determination of extra virgin olive oil adulteration. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 2009, 12 (111), 1233-1239.
 • [5] Kamm W., Doionisi F., Hischenhauber C., Engel K.H. : Authenticity assessment of fats and oils. Food Res. Int., 2001, 17, 249-290.
 • [6] Kawakami Harrop Galvao R., Pimentel M.F., Ugolino Araùjo M.C., Yoneyamaa T., Visani: Aspects of the successive projections algorithm for variable selection in multivariate calibration applied to plasma emission spectrometry. Anal. Chim. Acta, 2001, 443, 107-115.
 • [7] IUP AC Technical Report: Lexicon of Lipid Nutrition. Pure Appl. Chem., 2001, 73, 731-734.
 • [8] Matuszewska M., Obiedziński M.W.: Określenie autentyczności oliw z oliwek za pomocą składu kwasów tłuszczowych oraz zawartości 3,5-stigmastadienu. Tłusz. Jad. 2001, 36, 137-46.
 • [9] Mauri-Aucejo A.R., Llobat-Estellés M., Marm-Saez R.: Characterisation of quaternary mixtures by the apparent content curves method: identification of tocopherols in vegetable oils. Anal. Bioanal. Chem., 2003, 5 (375), 643-652.
 • [10] PN-ISO 5509:1996. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 • [11] PN-ISO 3960:1996. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
 • [12] PN-ISO 660:1998/A1:2004. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 • [13] Poulli K.I., Mousdis G.A., Georgiou C.A.: Rapid synchronous fluorescence method for virgin olive oil adulteration assessment. Food Chem., 2007, 1 (105), 369-375.
 • [14] Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 roku w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy Dz. Urz. 1991, L 248/1, 368-452.
 • [15] Samotyja U., Małecka M., Pawłowska M.: Saturated and trans fatty acids in selected confectionery products. In: Current Trends in Commodity Science. Food Safety. Red. M. Małecka. Zesz. Nauk. UE w Poznaniu, 2010, 147, 37-43.
 • [16] Sikorska E., Górecki T., Khmelinskii I.V., Sikorki M., Kozioł J.: Classification of edible oils using synchronous scanning fluorescence spectroscopy. Food Chem., 2005, 2 (89), 217-225.
 • [17] Sikorska E.: Metody fluorescencyjne w badaniach żywności, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • [18] Ugolino Araùjo M.C., Bezerra Saldanha T.C., Kawakami R., Galväo H., Yoneyama T., Chame H.C, Visani V.: The successive projections algorithm for variable selection inspectroscopic multicomponent analysis. Chemom. Intell. Lab. Sys., 2001, 2(57), 65-73.
 • [19] Wroniak M., Łukasik D., Maszewska M.: Porównanie stabilności oksydatywnej wybranych olejów tłoczonych na zimno z olejami rafinowanym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 1(46), 214-221.
 • [20] Wroniak M., Maszewska M.: Oliwa z oliwek w diecie śródziemnomorskiej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 5 (78), 26-36.
 • [21] Wroniak M., Ramotowska J, Matuszewska M. Obiedziński M.: Możliwości zastosowania izomerów trans kwasow tluszczowych i 3,5-stigmastadienów do badania autentyczności olejów tłoczonych na zimno. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2 (47), 365-373.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.