PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 2 (87) | 126--136
Tytuł artykułu

Charakterystyka cech akustycznych czipsów ziemniaczanych w zależności od rodzaju testu mechanicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Profile of Acoustic Properties of Potato Chips Depending on Mechanical Test Type Used
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy badano cechy akustyczne i mechaniczne czipsów ziemniaczanych z wykorzystaniem różnych testów mechanicznych. Czipsy otrzymano z dwóch odmian ziemniaków różniących się zawartością suchej masy i skrobi. Cechy akustyczne mierzono podczas testów mechanicznych chipsów, wykonywanych maszyną wytrzymałościową Zwick/Roell z wykorzystaniem komory Kramera i noża Warner-Bratzlera. Wyznaczono wybrane cechy mechaniczne (maksymalną siłę i pracę) oraz deskryptory emisji akustycznej (amplitudę zdarzenia, energię zdarzenia, średni czas trwania zdarzenia, liczbę zdarzeń, współczynnik chrupkości). Analizowano przebiegi czasowe amplitudy sygnału EA, jakie generuje się z obciążanych czipsów. Na tej podstawie ustalono i opisano miejsca charakterystyczne powstających sygnałów akustycznych oraz różnice między cechami akustycznymi czipsów pochodzących z badanych odmian ziemniaków. Niezależnie od rodzaju przeprowadzanego testu mechanicznego deskryptorem EA różnicującym materiał badawczy była liczba zdarzeń emisji akustycznej. Stwierdzono, że badanie zmian cech mechanicznych czipsów testem przy użyciu komory Kramera jest bardziej miarodajne niż testem cięcia. (abstrakt oryginalny)
EN
In the research study, acoustic and mechanical properties of potato chips were analysed with the use of various mechanical tests. The potato chips analyzed were produced from two potato varieties that differed in the content of dry matter and starch. The acoustic properties were measured while mechanically testing the chips in a material strength testing machine manufactured by Zwick/Roell, a Kramer Shear Cell, and a Warner-Bratzler Shear. The selected mechanical properties (maximum force and work) and the acoustic emission descriptors (amplitude of event, energy of event, mean event duration, number of AE events, and crispness index) were determined. The timing of AE signal amplitude, generated by the loaded chips, was analyzed. On this basis, there were determined and described the characteristic positions of the acoustic signals being generated and the differences between the acoustic properties of the chips originating from the potato cultivars studied. Regardless of the type of a mechanical test performed, the EA descriptor to differentiate the material analyzed was the number of acoustic emission events. It was found that the test of mechanical properties of chips with the use of a Kramer Shear Cell was more reliable than the cut test. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
126--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • [1] Duizer L.: A review of acoustic research for studying the sensory perception of crispy, crunchy and crackly textures. Trends Food Sci. Technol., 2001, 12, 17-24.
 • [2] Gondek E., Marzec A.: Właściwości akustyczne i mechaniczne chipsów ziemniaczanych. Inż. Rolnicza, 2009, 2 (111), 43-48.
 • [3] Jakubczyk E., Marzec A.: Właściwości mechaniczne chrupkich/kruchych ciastek. Inż. Rolnicza, 2006, 3, 31-38.
 • [4] Luyten H., Plijter J.J., van Vliet T.: Crispy/crunchy crusts of cellular solid foods. A literature review with discussion. J. Texture Stud., 2004, 35, 445-492.
 • [5] Małecki I., Ranachowski Z.: Emisja akustyczna. Źródła, metody, zastosowania. Wyd. PASCAL, Warszawa 1994.
 • [6] Marzec A., Lewicki P.P., Ranachowski Z.: Emisja akustyczna a jakość suchych produktów zbożowych. Przem. Spoż., 2003, 9, 40-42.
 • [7] Marzec A., Lewicki P.P., Ranachowski Z.: Influence of water activity on acoustic properties of flat extruded bread. J. Food Eng., 2007, 79, 410-422.
 • [8] Marzec A.: Tekstura żywności. Część I. Wybrane metody instrumentalne. Przem. Spoż., 2008, 2, 12-15.
 • [9] Marzec A.: Tekstura żywności. Przem. Spoż., 2007, 5, 6-10.
 • [10] Mo liński W.: Detekcja powstawania i rozwoju pęknięć w drewnie przy użyciu metody emisji akustycznej (EA). Rozpr. naukowe, zeszyt 288, Roczniki AR w Poznaniu, Poznań 1998.
 • [11] Pałacha Z., Sitkiewicz I.: Właściwości fizyczne żywności. WNT, Warszawa 2011.
 • [12] Panasiewicz M.: Nowoczesne metody badań i oceny cech tekstualnych surowców i wyrobów mięsnych. Rzeźnik Polski, 2010, 1, 22-25.
 • [13] Ranachowski Z.: Emisja akustyczna w badaniach żywności. Mat. 57. Otwartego Seminarium z Akustyki, Gliwice 2010, ss. 157-164.
 • [14] Ranachowski Z.: Metody pomiaru i analizy sygnału emisji akustycznej. IPPT PAN, Warszawa 1997.
 • [15] Suchorski P.: Kwantyfikacja narastania uszkodzeń struktury drewna metodą emisji akustycznej. Mat. XI Konf. Naukowej Wydz. Technol. Drewna, SGGW, Warszawa 1997, ss. 61-66.
 • [16] Surówka K.: Tekstura żywności i metody jej badania. Przem. Spoż. 2002, 10, 12-17.
 • [17] Wójtowicz A., Baltyn P.: Ocena wybranych cech jakościowych popularnych przekąsek ziemniaczanych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2 (47), 112-123.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.