PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 2 (87) | 162--172
Tytuł artykułu

Zmiany glukozowo-fruktozowe w jabłkach poddanych oddziaływaniu stałych i wolnozmiennych pól magnetycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes In Glucose and Fructose in Apples Exposed to Constantand Slowly Changing Magnetic Fields
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Oddziaływanie pól magnetycznych na układy biologiczne nie jest do końca poznane. W literaturze przedmiotu opisany jest wpływ pola magnetycznego na nasiona (przedsiewna stymulacja) i organizmy zwierzęce. Nieliczne są badania dotyczące wpływu takich pól na wegetację roślin, w tym na kształtowanie owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania. Dlatego też celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu stałych i wolnozmiennych pól magnetycznych na wybrane cechy jabłek. Zastosowano zmienne pola magnetyczne z przedziału indukcji magnetycznej od 5 do 100 mT, przy częstotliwości 50 Hz oraz od50 do 150 цТ w połączeniu z częstotliwością od 10 do 100 Hz, jak również pola magnetyczne stałe z przedziału 5 - 100 mT. W wyniku trzyletnich badań polowych uzyskano 7-procentowe zwiększenie zawartości ekstraktu ogólnego w owocach stymulowanych zmiennym polem magnetycznym o indukcji 100 μТ. Ze względów praktycznych pole to uznano za optymalne. Najistotniejsze zmiany, jakie stwierdzono po magnetostymulacji, dotyczyły zawartości dwóch podstawowych cukrów prostych: glukozy i fruktozy. (abstrakt oryginalny)
EN
The effect of magnetic fields on biological systems has not been completely identified. In the reference literature, there is a description of the effect of magnetic field on seeds (a pre-sowing stimulation) and animal organisms. There are a few research studies referring to the effect of those fields on the plant vegetation including the development of fruits during their growth and ripening. Therefore, the objective of the present research was to determine the impact of constant and slowly changing magnetic fields on some selected characteristics of apples. Variable magnetic fields were applied; their magnetic induction was between 5 mT to 100 mT at a frequency of 50 Hz and between 50 μT and 150 μT at a frequency ranging from 10 Hz to 100 Hz. Also, constant magnetic fields were applied that ranged between 5 and100 mT. The three year field experiments resulted in a 7 % increase in the content of total extract in fruits stimulated by a slowly changing magnetic field that showed an induction level of 100 μT. Owing to practical reasons, this magnetic field was found to be optimal. The most significant changes found after the stimulation performed referred to the levels of two basic monosaccharides: fructose and glucose. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
162--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • [1] Balyavskaya N.A.: Biological effects due to weak magnetic fields on plants. Advances in Space Research, 2004, 34, 1566-1574.
 • [2] Baranowski P., Lipecki J., Mazurek W., Walczak R.T.: Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii. Acta Agrophysica, 2005, 6 (1), 19-29.
 • [3] Baranowski P.: Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości. Acta Agrophysica. Rozprawy i Monografie, 2008, 159(2), 6-10.
 • [4] Bieniasz M., Małodobry M., Lech W.: Ocena plonowania i jakości owoców dziewięciu odmian truskawki. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2007, 383, 269-273.
 • [5] Bujak K., Frant M.: Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion zmiennym polem magnetyczmym na plonowanie pszenicy jarej. Acta Agrophysica, 2009, 15 (1), 19-29.
 • [6] Czernyszewicz E.: Jakość owoców w ocenie konsumenckiej. Żywność. Nauka. Technologia.Jakość, 2011, 5 (78), 173-187.
 • [7] Esitken A, Turan M.: Alternating magnetic field effects on yield and plant nutrient element composition of strawberry (Fragaria x ananassa cv. camarosa). Acta Agric. Scandin. (Section B - Soil & Plant Science), 2004, 54, 135-139.
 • [8] Funk R.H.W., Monsees T., Ozkucur N.: Electromagnetic effect - from cell biology to medicine. Progress Histochem. Cytochem., 2009, 43, 177-264.
 • [9] Hames B.D., Hooper N.M.: Metabolizm węglowodanów. Biochemia. Krótkie wykłady. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004, ss. 305-351.
 • [10] Kader A.: The role of post-harvest management in assuring the quality and safety of horticultural produce. FAO Agric. Services Bull., 2004, 152, 2-4.
 • [11] Kornarzyński K., Pietruszewski S., Segit Z., Szwed-Urbaś K., Łacek R.: Wstępne badania wpływu stałego i zmiennego pola magnetycznego na szybkość wzrostu kiełków pszenicy. Acta Agrophysica, 2004, 3 (3), 521-528.
 • [12] Kornarzyński K., Pietruszewski S.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion o niskiej zdolności kiełkowania. Acta Agrophysica, 2008, 11 (2), 429-435.
 • [13] Matsuda T., Asou H., Kobayashi M., Yonekura M.: Influences of magnetic fields on growth and fruit production of strawberry. Acta Horticultura, 1993, 348, 378-380.
 • [14] Patent nr P.399412: Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji.
 • [15] Patent nr P.399624: Urządzenie generujące zmienne sygnały magnetyczne do stymulacji materiału biologicznego.
 • [16] Piacentini M.P, Fraternale D., Piatti E., Ricci D., Vetrano F., Dacha M., Accorsi A.: Senescence delay and change of antioxidant enzyme levels in Cucumis sati L. etiolated seedlings by ELF magnetic fields. Plant Science, 2001, 161 (1), 45-53.
 • [17] Pietruszewski S., Kornarzyński K., Gładyszewska B.: Zastosowanie modelu analitycznego i symulacyjnego do opisu procesu kiełkowania nasion gryki poddanych przedsiewnej biostymulacji polem elektrycznym i magnetycznym. Technica Agraria, 2003, 2 (1), 3-12.
 • [18] PN-90/A-75101/02. Metoda refraktometryczna oznaczania ekstraktu ogólnego w przetworach owocowych i warzywnych.
 • [19] PN-EN 12630: 2002. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie zawartości glukozy, fruktozy, sorbitolu i sacharozy. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
 • [20] Podleśny J., Pietruszewski S.: Rola stymulacji magnetycznej nasion w kształtowaniu odporności roślin bobiku na niedobór wody w podłożu glebowym. Acta Agrophysica, 2007, 9 (2), 449-458.
 • [21] Podleśny J.: Wpływ stymulacji magnetycznej nasion na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych. Acta Agrophysica, 2004, 4 (2), 459-473.
 • [22] Rochalska M.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na zawartość chlorofilu w liściach roślin. Mat. II Międz. Konf. Nauk. Agrolaser "Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze", 2003, Lublin 8-10.09.2003, ss. 130-131.
 • [23] Rybiński W., Pietruszeski S., Kornarzyński K.: Influence of magnetic field with chemomutagen and gamma rays on variability of yielding parameters in barley. International Agrophysics, 2003, 17 (2), 85-91.
 • [24] Ślawska-Waniewska A.: Wybrane zagadnienia współczesnego biomagnetyzmu. Postęp fizyki. Wykład plenarny z XXXVII Zjazd Fizyków Polskich w Gdańsku, 2003, 55 (4), 157-161.
 • [25] Wójcik S., Dziamba M., Pietruszewski S.: Wpływ promieniowania mikrofalowego na plonowanie i jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego. Acta Agrophysica, 2004, 3 (3), 623-630.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.