PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 3 Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej | 286--296
Tytuł artykułu

Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Basis of Entrepreneurship Lessons - Assumption About Realization vs. Preparation of Teachers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie nowego przedmiotu staje się okazją do refleksji nad jego wdrożeniem w systemie kształcenia i nad kompetencjami nauczycieli. Podjęto w tym celu badania diagnostyczne mające na celu zebranie i analizę danych o realizacji założeń reformy oświaty w odniesieniu do podstaw przedsiębiorczości. Celem badań było:
. ustalenie poziomu kwalifikacji merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli uczących podstaw przedsiębiorczości,
. poznanie opinii nauczyciela przedsiębiorczości o formach kształcenia,
. poznanie opinii nauczycieli o wprowadzeniu podstaw przedsiębiorczości do szkół ponadgimnazjalnych. (fragment tekstu)
EN
The implementation of an education about an entrepreneurship to Polish educational system was based on some fundamental assumptions, but only few of them were recognized in the legal acts and partly realized. More of them have a form of postulate and were not implemented; although many experts pointed at their significance. After discourse with practitioners from schools, i.e. methodologists and teachers, most of unrealized assumptions have to be considered as fundamental and essential to proper progress of the education about the entrepreneurship. In the first part of the article the most important conditions of effective education about the entrepreneurship - both realized and waiting for implementation - were presented. Great emphasis were putted on controversial problem of including this subject in Matura exam. The functioning of the new subject is a opportunity to reflect on its implementation to the educational system, and on a competency of teachers. Therefore in the second part of the paper, the study of results of the survey conducted among entrepreneurship teachers was presented. Survey aimed at:
- identify the level of essential and didactical competences among the entrepreneurship teachers.
- identify teacher's opinion on the forms of education
- identify teacher's opinion on the introducing the basis of entrepreneurship to secondary schools. The results confirm the need of debate about the efficiency of the implementation the assumptions about the introducing the basis of entrepreneurship to schools. Research should be conducted on the model profile of the entrepreneurship teacher. Also new forms of education and self-education for the teachers are needed to meet requirements for modern school - for example e-learning. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bartoń M., 2005, Przedsiębiorczość jako przedmiot matury 2008 [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IGAP w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków.
 • 2. Borowiec M., 2003, Kształtowanie się krakowskiego ośrodka akademickiego w latach 1960-2001 [w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Wydawnictwo PTG, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • 3. Gabała J., 2005, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IGAP w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków.
 • 4. Górz B., Rachwał T., 2006, Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IGAP w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 5. Janc K., 2003, Rola nauki i techniki we współczesnym świecie [w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Wydawnictwo PTG, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • 6. Juchnowicz M., 2006, Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IGAP w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 7. Kołodziejski J., 1998, Strategiczna koncepcja przekształceń polskiej przestrzeni a wyzwania cywilizacyjne XXI w. [w:] Współczesne problemy rozwoju regionalnego, T. Marszał i M. Opałło (red.), Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, z. 180.
 • 8. Makieła Z., 2004, Nowy przedmiot nauczania dla geografów - podstawy przedsiębiorczości [w:] Kształcenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków.
 • 9. Osuch E., Osuch W., 2005, Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IGAP w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków.
 • 10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego (dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26.02.2002 r., Warszawa.
 • 11. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków.
 • 12. Rachwał T., 2004a, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych u uczniów - wyzwaniem dla nauczycieli geografii [w:] Kształcenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków.
 • 13. Rachwał T., 2004b, Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy SGH, Warszawa.
 • 14. Rachwał T., 2005, Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków.
 • 15. Rachwał T., 2006, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, B. Suchacka (red.), Oficyna Wydawnicza "Impuls", AP w Krakowie, Kraków.
 • 16. Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 17. Strumska-Cylwik L., 2005, Rozważania nad zagadnieniem przedsiębiorczości w kontekście otwartości człowieka na świat [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków.
 • 18. Tracz M., 2005, O niektórych kryteriach doboru treści nauczania do podstawy programowej i programu nauczania podstaw przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków.
 • 19. Tracz M., 2006, Rola i znaczenie "podstaw przedsiębiorczości" w kształceniu ogólnym [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 20. Zioło Z., 2005a, Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków.
 • 21. Zioło Z., 2005b, Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności "geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną" w Akademii Pedagogicznej w Krakowie [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.