PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 108 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne | 504--515
Tytuł artykułu

Kryzysowa pomoc publiczna dla realnej gospodarki - perspektywa unii europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State Aid for the Real Economy in the Wake of the Crisis - EU Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza tymczasowej pomocy publicznej dla ratowania gospodarki realnej w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego. Analiza ta dotyczy podstaw dopuszczalności takiej pomocy, jej celów, zatwierdzonych przez Komisję szczegółowych form wsparcia oraz zatwierdzonych kwot pomocy i pomocy faktycznie udzielonej, a także możliwości udzielania tej pomocy po upływie okresu ważności komunikatu Komisji w tej sprawie. W opracowaniu poddano weryfikacji dwie tezy badawcze. Zgodnie z tezą pierwszą, od czasu przyjęcia tymczasowych ram prawnych państwa członkowskie intensywnie korzystały z oferowanych przez nie możliwości, co przełożyło się na maksymalne wykorzystanie zatwierdzonych przez Komisję środków pomocy. Stanowiło to bezpośrednią przyczynę wydłużenia okresu obowiązywania tymczasowych ram prawnych. Teza druga mówi natomiast, że pomoc publiczna udzielana na podstawie tymczasowych ram prawnych stanowiła domenę państw tzw. starej piętnastki, przy zdecydowanie mniejszym zainteresowaniu tym instrumentem państw, których akcesja do Unii Europejskiej miała miejsce w pierwszej dekadzie XXI wieku(fragment tekstu)
EN
This paper discusses the temporary state aid issued in a bid to rescue the real economy in the wake of financial and economic crisis. Qualitative and quantitative analyses were set out to verify two research theses. According to the first thesis, since the temporary legislative framework was passed, member states were intensively taking advantage of opportunities offered by the measures, thus translating into maximum use of aid amounts approved by the Commission. It consequently caused availability of aid measures to be continued. The second thesis makes the point, that state aid granted under the temporary legislative framework could be primarily attributed to the old member states. At the same time, countries whose accession to the European Union took place in the first decade of the XXI century showed little interest in those instruments.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Drzewoska A.: Kryzys pomocy? Pomoc państwa dla sektora tzw. realnej gospodarki w czasie kryzysu. W: Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia. Red. B. Kurcz. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  • Campo M.: The New State aid temporary framework. "Competition Policy Newsletter" 2009, No. 1.
  • Lienemeyer M., Mouël Le L.: The European Commission's Phasing-Out Process for Exceptional Crisis-related Measures. "European State Aid Law Quarterly" 2011, No. 1.
  • Komunikat Komisji - Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego. Dz.Urz. UE C 16/1 z 22.1.2009 z późn. zm.
  • Komunikat Komisji - Tymczasowe unijne ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego. Dz.Urz. UE C 6/5 z 11.1.2011.
  • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane. Dz.Ur.z UE, C 83 z 30.03.2010
  • Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w latach 2009-2010, http://www.uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.