PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 22--43
Tytuł artykułu

Problemy współczesnego zarządzania na tle globalnych zmian

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja oraz wzrost konkurencyjności stawiają przedsiębiorstwom nowe wyzwania i zmuszają je do zrewidowania dotychczasowych koncepcji działania. Teoria i praktyka zarządzania ma charakter dynamiczny; ciągle pojawiają się nowe koncepcje, modele, teorie czy też szkoły. W tym kontekście poszukiwanie nowego paradygmatu zarządzania wymaga bardzo często łamania obowiązujących zasad, modeli czy też koncepcji, jak również wymaga twórczego podejścia, wyobraźni oraz poczucia realizmu. Najważniejszym wyzwaniem, przed którymi stoją współczesne organizacje i ich menedżerowie, wydaje się być zdolność do adaptacji, rozwoju oraz tworzeniu nowych wartości w postaci produktów i usług. Czynnikiem, który determinuje tego typu działania, jest wzrost ryzyka i niepewności oraz chaotyczności zdarzeń. W tym przypadku każda organizacja musi stworzyć potencjał zdolności do działania w nieprzewidzianych sytuacjach. Potencjał taki pozwala efektywnie reagować na szanse i zagrożenia oraz tworzyć nowe rozwiązania. Fundamentem takiego potencjału organizacyjnego jest kapitał społeczny. Organizacja jest bowiem przede wszystkim zbiorem ludzi, których zachowania są sprawą podstawową dla efektywnego działania. Większość tych zachowań jest konsekwencją tego, co znajduje się w ludzkich umysłach. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalisation and increased competition pose new challenges to companies and force them to revise the existing concept of action. The theory and practice of management is dynamic and constantly offering new concepts, models, theories and schools of thought. In this context, the search for a new paradigm of management requires very often violating existing rules, models or concepts, and requires creativity, imagination and a sense of realism. The most important challenge facing modern organizations and their managers, appears to be the ability to adapt, develop and create new value in the form of products and services. One factor that influences the type of actions undertaken, is in response to an increase in risk and uncertainty and chaos of events. In this case, each organisation must create the potential ability to act in unexpected situations. Such potential can effectively respond to opportunities and threats, and create new solutions. The foundation of such an organizational capacity is social capital. The organization is first and foremost a collection of people whose behavior is an issue vital for efficient operation. Most of these behaviors are a consequence of what is in people's minds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University
Bibliografia
 • Adler P.S., Seok-Woo Kwon, Social capital: prospects for a new cocept, "Academy of Management Review" 2002,Vol. 27, nr 1, ss. 17-40.
 • Albert M., Boissonat J., Crise, krach, boom, Le Seuil, 1988.
 • Attali J., La figure du frase, Fayard, 1984.
 • Benyus J.M., Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, William Morrow, New York 1997.
 • Bernstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Blikle A., Co po kapitalizmie?, "Nowe Życie Gospodarcze", 28.01.2007.
 • Brilman J., Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 • Champy J., Hammer M., Reengineering the Corporation, New York 1993.
 • Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Collins J., Porras J., Wizjonerskie Organizacje, Jacek Santorski - Wydawnictwo Biznesowe, Warszawa 2003.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania - nowe horyzonty, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wyd. "Nowoczesność", Warszawa 1995.
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Bizness, Warszawa 2001.
 • Edvisson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Wydawca Red Horse sp. z o.o., 2008.
 • Hammer M., Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 • Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Busines Press, Warszawa 1998.
 • Handy Ch., Nowy język organizacji i jego znaczenia dla liderów [w:] Lider przyszłości (pod. red. F. Hesselbeina, M. Goldsmitha, R. Beckarda), Business Press, Warszawa 1997.
 • Kauffman S., Investigations, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1963.
 • Levy D., Chaos theory and strategy: theory, application and managerial implikations, "Strategic Management Journal", Vol. 15, 1994.
 • Micklethawait J., Wooldridgr A., Szamani zarządzania, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 • Mae-Wan-Ho, The Rainbow and Worm: The Physics of Organisms, Singapore: World Scientific 1993.
 • Morin E., La methode - 3. La connaissance de la connaissance, Le Seuil, 1984.
 • Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 • Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Ostroff F., Smith D., The Horizontal Corporation: redesigning the Corporation, "The McKinsey Quarterly" 1992, No. 1.
 • Peters T.J., Waterman R.H. Jr., In Search of Exellence, Harper&Arow, New York 1982.
 • Sagan D., What Narcissus Saw: The Oceanic Eye, New York: Springer-Verlag 1997.
 • Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
 • Staniszkis J., Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
 • Waldrop M., Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, Simon and Schuster, New York 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.