PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 1--13
Tytuł artykułu

Uczelnie wyższe a edukacja w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Universities and CSR Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza i ocena poziomu edukacji w szkolnictwie wyższym w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) w Polsce. W artykule posłużyłam się metodą kwerendy literatury oraz analizy i oceny dokumentów i stron internetowych uczelni wyższych. Na tej podstawie doszłam do wniosku, że świadomość studentów w obszarze CSR jest niska, a programy studiów nie kształcą wystarczająco w tym zakresie. Uczelnie wyższe powinny włączać problematykę CSR do programów na różnych poziomach, zarówno w ramach podstawowych przedmiotów ekonomicznych, jak i dyscyplin pozaekonomicznych w programach tych kierunków. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the present work is analysis and assessment of the level of education in the field of Corporate Social Responsibility (CSR) at universities in Poland. The methods used were literature preliminary research as well as analysis and assessment of university documents and websites. The conducted deliberations allowed to state that student awareness of CSR is low and curriculums do not provide enough education in the field in question. Universities should therefore incorporate CSR issues to their curriculums on various levels, both through raising these contents on basic economic subjects as well as through including extra-economic disciplines in such faculties. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adamczyk J. [2009], Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Borys T. [2006], Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, (pod red. T. Borysa), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Ciemniewski W., Buszko M. [2009], Młodzi konsumenci o CSR. Raport z badania ilościowego, www.fob.org.pl/cms_a/upload/file/PublikacjeIBadania/FOB2009_%20Mlodzi_konsumenci_o_CSR_Gemius_FOB.pdf.
 • CSRinfo [2010], Sonda. Odpowiedzialny biznes na uczelniach. Na Twojej uczelni, www.csrinfo.org/pl/component/poll/16-odpowiedzialny-biznesna-uczelniach.
 • Dobrzański G. [2010], Problemy edukacji ekonomicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, (pod red. B. Poskrobko), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Evan W., Freeman R.E. [1999], Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji "udziałowców zewnętrznych": kapitalizm kantowski, [w:] Chryssides G., Kaler J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu [2010], Grupy robocze, www.fob.org.pl/grupy-robocze-262_2751.htm.
 • Global Compact [2009], The principles for responsible management education, UN Global Compact, July 2009, www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/PRME.pdf.
 • Greszta M. [2005], Jaki to był rok 2004 dla odpowiedzialnego biznesu w Polsce?, [w:] Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2009. 100 dobrych przykładów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Jański [2010], Społeczna odpowiedzialność firmy (CSR), www.janski.edu.pl/Uczelnia,spoleczna_odpowiedzialnosc_korporacji.html.
 • Karbowski A., Bielińska A., Żygłowicz M., Selwa M., Chlebek M., Makuch Ł. [2006], Raport z badania "CSR oczami studentów", http://warsaw.oikos-international.org/fileadmin/oikosinternational/chapter/warsaw/Raport_CSR.pdf.
 • Komisja Europejska [2001], Green Paper. Promoting a European framework for corporate social responsibility, Commission of the European Communities, Brussels, 18.7.2001, COM(2001) 366 final.
 • Komisja Europejska [2002], Communication from the Commission concerning corporate social responsibility: a business contribution to sustainable development, Commission of the European Communities, Brussels, 2.7.2002, COM (2002) 347 final.
 • Komisja Europejska [2006], Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 22.3.2006, KOM(2006) 136 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska [2010], Komunikat Komisji EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Makuch Ł. [2010], Instytucje rynku CSR w Polsce 2010. Przewodnik po kluczowych organizacjach, mediach oraz inicjatywach promujących i edukujących w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, www.fob.org.pl/cms_a/upload/file/PublikacjeIBadania/InstytucjerynkuCSRwPolsce2010.pdf.
 • Mistela M. [2010], Promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstwa poprzez edukację. Sytuacja w niemieckim szkolnictwie wyższym, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, (pod red. Z. Pisza, M. Rojek-Nowosielskiej), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Oczyp P. [2010], Edukacja, edukacja, edukacja! Działania Ligi Odpowiedzialnego Biznesu w 2009 roku, [w:] Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Prahalad C., Ramaswamy V. [2005], Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
 • Roszkowska-Śliż M. [2010], Odpowiedzialna edukacja na odpowiedzialnych uczelniach, www.fob.org.pl/odpowiedzialna-edukacja-naodpowiedzialn-257_3368.htm.
 • Shell [2000], People, planet & profit. The Shell report, http://sustainabilityreport.shell.com/2009/servicepages/previous/files/shell_report_2000.pdf.
 • Smith N.C., Lenssen G. [2009], Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wyd. Studio EMKA, Warszawa.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP [2010], O projekcie, http://spolecznieodpowiedzialni.pl/246/O_projekcie,33n.html.
 • Żylicz T. [2010], Czy studentów ekonomii należy uczyć o trwałym rozwoju?, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, (pod red. B. Poskrobko), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.