PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 | 20--38
Tytuł artykułu

Udostępnianie oprogramowania w modelu open source w branży elektroniki użytkowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Publishing Open Source Software in the Consumer Electronics Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omawiam problematykę udostępniania oprogramowania w modelu Open Source Software (OSS) jako narzędzia strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Ważne jest pytanie, czy publiczne udostępnianie własności intelektualnej przedsiębiorstwa z branży elektroniki konsumenckiej może pozytywnie wpłynąć na jego przewagę konkurencyjną? Doświadczenia firm z sektora ICT pozwalają postawić tezę, że udostępnienie elementów oprogramowania w modelu OSS pozwoli firmie uzyskać przewagę konkurencyjną. Istotne jest przy tym przyjęcie odpowiedniej strategii biznesowej. W pracy przyjąłem indukcyjno-dedukcyjną metodę badań. Przeanalizowałem aktualny stan wiedzy teoretycznej, proponowane modele i teorie, aby dokonać próby ich ekstrapolacji do branży elektroniki konsumenckiej. Dokonałem również systematycznej analizy ważnych firm ICT, o różnych modelach biznesowych, które wykorzystują OSS. Analizy te pokazały, że: niezbędnym elementem skutecznego wykorzystania OSS jest zabezpieczenie istotnych źródeł przewagi konkurencyjnej;analizowany model ma szczególne zastosowanie w tych gałęziach przemysłu, w których istotne znaczenie ma innowacyjność. Wskazałem również kluczowe czynniki sukcesu wpływające na przewagę konkurencyjną firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problems of publishing software with Open Source Software [OSS] model as a tool for the company's business strategy. The essential question is whether the public disclosure of intellectual property of the company in the consumer electronics can boost its long-term results? The experience of companies in the ICT sector and the stipulations of many authors lead to express the proposition that the publishing of software components with the OSS model will allow the company to gain competitive advantage. It is important at the same time to adopt an appropriate business strategy. The study adopted an inductive-deductive method of research. Current state of theoretical knowledge was analysed as well as the proposed models and theories to make the attempt to extrapolate the field of consumer electronics. A systematic analysis of important ICT companies with different business models that use OSS has been performed. Those studies showed that: it is essential to the efficient use of OSS to protect the important sources of competitive advantage;analysed model is particularly applicable in those industries where it is important to innovation. In addition key success factors influencing the company's competitive position has been identified. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cognitum
Bibliografia
 • Barta J., Markiewicz R. [2002], Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz, Warszawa, ABC.
 • Barta J., Markiewicz R. [2005], Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością, Kraków, Zakamycze.
 • Blasi R., Brown S. [2005], Getting To Market: Intellectual Property, Retrieved Feb 18, 2010, from http://web.mit.edu/e-club/www/presentations/ip.pdf.
 • Chesbrough H., Appleyard M. [2007], Open Innovation and Strategy, "California Management Review", Vol. 50, No. 1.
 • Crowston K., Wei K., Howison J., Wiggins A. [2008], Free/Libre Open Source Software Development: What We Know and What We Do Not Know, Technical report, Syracuse University FLOSS Project.
 • Cusumano M., Selby R. [1998], Microsoft Secrets, (Paperback Edition ed.), New York: Touchstone.
 • Fitzgerald B. [2005], Has Open Source Software a Future? Perspectives on Free and Open Source Software, MIT Press.
 • Fitzgerald B. [2006], The Transformation of Open Source Software, "Management Information Systems Quarterly", Vol. 30, No. 3.
 • Giera J. [2004], The Costs And Risks Of Open Source, Forrester Research, Forrester Research.
 • Google Inc. [2010], Corporate Information. Pobrano 8 maja 2010 r. z lokalizacji www.google.com/corporate/.
 • Harison E. [2008], Intellectual Property Rights, Innovation and Software Technologies, Edward Elgar Publishing.
 • Idris K. [2003], Intellectual property, WIPO.
 • IIPA [2009], Copyright industries in the U.S. economy: The 2003-2007 Report, International Intellectual Property Alliance.
 • Jacob S.R. [2004], A Guidebook To Intellectual Property (5th Edition ed.), London, Sweet & Maxwell.
 • Komisja Europejska [2001], Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Pobrano 22 lutego 2010 r. z lokalizacji http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:32001L0029:PL:PDF.
 • Microsoft [2009], Participation in a World of Choice; Perspectives on Open Source and Microsoft, Microsoft Corporation.
 • Microsoft [2010], Microsoft Open Source Website. Pobrano 12 maja 2010 r. z lokalizacji www.microsoft.com/opensource/.
 • Mossoff A. [2001], Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History, 1550-1800, "Hastings Law Journal", Vol. 52.
 • OECD [2010], OECD Factbook 2010, OECD Publishing.
 • OSI [2010], Open Source Initiative. Pobrano 15 grudnia 2010 r. z lokalizacji www.opensource.org/.
 • Parlament Europejski [1996], Dyrektywa 96/9 Parlamentu Europejskiego z 11 marca 1996 r. o ochronie baz danych.
 • Porter M., [2006], Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Gliwice, Helion.
 • Raymond E. [1999], The Cathedral and the Bazaar; Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary, Sabastopol, CA, O'Reilly.
 • Sejm RP [2001], Ustawa z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych.
 • WIPO [2010], Economic Contribution & Mapping. Pobrano 14 grudnia 2010 r. z lokalizacji www.wipo.int/ip-development/en/creative_industry/economic_contribution.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.