PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 5 | 647--668
Tytuł artykułu

Eskalacja nierównowagi zewnętrznej krajów zadłużonych w warunkach globalnej mobilności kapitału

Warianty tytułu
Escalation of the External Disequilibrium of Indebted Countries under Global Capital Mobility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę czynników, które przyczyniają się do wzrostu nierównowagi zewnętrznej gospodarki krajowej, takich jak: kryzysy zadłużenia, wahania zmienności przepływów kapitałowych i malejąca przewidywalność wypłacalności międzynarodowej. Żaden z tych czynników analizowany odrębnie nie tłumaczy dobrze przyczyn eskalacji nierównowagi zewnętrznej. Dopiero badanie ich w integralnym związku pozwala na dokładniejsze zrozumienie procesów eskalacji nierównowagi zewnętrznej w poszczególnych krajach. Znajomość tych procesów jest warunkiem skuteczności podejmowanych działań dostosowawczych, zmierzających do ustabilizowania przepływów kapitału i zahamowania narastania nierównowagi zewnętrznej. Na podstawie analizy teoretycznej opisane zostały procesy i zależności leżące u podstaw ekspansji fiskalnej, prowadzące do pojawienia się deficytów budżetowych i wzrostu zadłużenia gospodarki krajowej. Jednocześnie scharakteryzowano powiązania (interakcje) sposobu oddziaływania głównych instrumentów ekspansywnej polityki fiskalnej na przebieg operacji międzynarodowych, których wynikiem jest powiększenie deficytów bieżących i osłabienie równowagi zewnętrznej. Oddzielną część analizy stanowi opis czynników behawioralnych, kształtujących zachowania i nastroje uczestników rynków finansowych, determinujące ich aktywność inwestycyjną. Mechanizm oddziaływania czynników behawioralnych jest ukryty, silnie stochastyczny i trudno zaobserwować i przewidzieć jego efekty. Doświadczenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej wskazuje jednak, że generuje on liczne sygnały zapowiadające wystąpienie szokowej korekty bilansu płatniczego w odpowiedzi na rosnące nierównowagi budżetowe i krytyczne zadłużenie finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper includes an analysis of some factors conducing to the rise in the external disequilibrium of domestic economy, such as: debt crisis, fluctuation in capital flows, and the decreasing predictability of international solvency. None of these factors considered separately can explain well the causes of the rising external indebtness. Only an integrated analysis of all those interdependent factors allows to better understand the escalation of external imbalance in individual countries. The knowledge of these processes is the condition of the effectiveness of the adjustment attempts aimed at stabilizing capital flows and hampering the increase in external disequilibrium. On the basis of theoretical analysis, the author describes the processes and dependencies underlying fiscal expansion that lead to the emergence of budget deficits and to the increase of indebtness. The author explains the interaction between the major instruments of expansionary fiscal policy that result in the increase in current deficits and in the weakening of external balance. A separate part the analysis is devoted to the description of bahavioral factors shaping the attitudes and sentiments of the participants of financial markets, which determine their investment activity. The mechanism of the influence of behavioral factors is hidden, strongly stochastic, and its effects are difficult to be observed and foreseen. However, the experience of CEE countries suggests that this mechanism generates multiple signals indicating the appearance of a shock correction to the balance of payments as result of the increasing budgetary deficit and of the critical size of public debts. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
647--668
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ferri P., Macroeconomics of Growth Cycles and Financial Instability, Edward Elgar, Cheltenham 2011.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., Polityka fiskalna z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2004, nr 6.
 • Hagen J. von, Siedeschlag I., Managing Capital Flows: Expenences from Central and Eastern Europe, w: Managing Capital Flows, red. M. Kawai, M. Lamberte, Edward Elgar, Cheltenham 2010.
 • Khalid A.M., Guan T.W., Causality Tests of Budget and Current Account Deficits: Cross-Country Comparisons, "Empirical Economics" 1999, nr 24.
 • Krawczyk M., Deficyt budżetu państwa a aktywność gospodarcza, "Ekonomista" 2009, nr 57.
 • Kumhof M., Laxton D., Fiscal Deficits and Current Account Deficits, "International Monetary Fund Working Papers" 2009, nr 9/237.
 • Lucarelli B., The Economics of Financial Turbulence. Alternative Theories of Money and Finance, Edward Elgar, Cheltenham 2011.
 • Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Misztal P, Współzależność miedzy deficytem budżetowym i deficytem bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 1999-2009, "Ekonomista" 2011, nr 2.
 • Najlepszy E., Sobański K., Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się, PWE, Warszawa 2010.
 • Najlepszy E., The Structure of Funding and Critical Deficit in the Emerging Countries, w: The Mechanism of Functioning of EMU, Euro-Zone, the Enlargement - The New Members Perspective, red. J. Bilski, E. Fedor-Sempach, "Folia Oeconomica" nr 239, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Rainhart C, Rogoff K., From Financial Crash to Debt Crisis, Working Papers 15795, National Bureau Economic Research, Cambridge 2010.
 • Roubini N., Mihm S., Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, Allan Lane, London 2010.
 • Rybiński K., Sowa M., Global Resources Management, "Ekonomista" 2007, nr 4.
 • Schadler S., Managing Large Capital Inflows: Taking Stock of International Experiences, w: Managing Capital Flows, red. M. Kawai, M. Lamberte, Edward Elgar, Cheltenham 2010.
 • Sławiński A., Lessons from the Euro Experiences of the CEE Entrance, " Argumenta Oeconomica" 2010, nr 1(24).
 • The Financial Crisis and Developing Countries. A Global Multidisciplinary Perspective, red. P.A.G. van Bergeijk, A. de Haan, R. van der Hoeven, Edward Elgar, Cheltenham 2011.
 • Wade R., From global imbalances to global reorganizations, "Cambridge Journal of Economics" 2009, nr 33 (4).
 • Żyżyński J., Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, "Ekonomista" 2009, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.