PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 56 | 629--649
Tytuł artykułu

Kryzys ekonomiczny a przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economical Crisis Versus Businesses in Today's Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Utrwala się powoli idea i koncepcja kryzysu ekonomicznego jako fazy cyklu koniunkturalnego w świadomości decydentów o ponadkrajowych i lokalnych kompetencjach, społeczności oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Można odnieść wrażenie, że sama koncepcja, zasady i sposób realizacji kryzysu jako fazy cyklu koniunkturalnego będącego naturalnym zjawiskiem w gospodarce światowej są ogólnie znane. Jednakże istnieją przesłanki, by postawić tezę, że kryzys ekonomiczny jest zjawiskiem charakterystycznym dla każdego wolnego rynku. W artykule przyjęto, że każda gospodarka, w tym i przedsiębiorstwo, podlega cyklicznym wahaniom. Dzieje się tak zarówno w długim, średnim, jak i krótkim okresie, a niewątpliwie o wiele ważniejszą kwestią jest kryzys ekonomiczny i odpowiedź na pytanie, jakie przyczyny za nim stoją. ( abstrakt oryginalny)
EN
An idea and conception of economical crisis slowly strengthens as a phases of market situation cycles in a decision-makers consciousness of supranational and local competencies, community and representative of various scientific disciplines. You can get a feeling, that the concept itself, principles and ways of realizing the crisis as phases of situation cycles being a natural phenomenon in the world's economy are generally known. But there are favorable circumstances, to make a thesis, that economical crisis is a characteristic happening for every free market. The article assumes, that every free market economy gives up to cyclic hesitancy. It happens in a long, average and short period and definitely a much more important matter is economical crisis and an answer to a question what reasons stand behind all this. (original abstract)
Twórcy
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.
 • Czarny B., Czarny E., Bartkowiak E., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 1998.
 • Eichengreen B., Towards a New International Financial Architecture, Institute for International Economics, Washington 1998.
 • Kazimierczak K., Hiperpieniądz, czyli va banque, w: Transformacje, Fundacja Edukacyjna "Transformacje", Warszawa 2009.
 • Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska O., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Marciniak S., Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Mikołajewicz Z., Rola państwa w sytuacji globalnego kryzysu, w: Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009.
 • Mishkin F.S., The economics of money, banking and fi nanial markets, HarperCollins 1995.
 • Nawrot W., Globalny kryzys fi nansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Orłowski W.M., Kryzys a tendencje wzrostu gospodarczego na świecie, w: Kryzys globalny, Regan Press, Gdańsk 2009.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Rothbard M.N., Złoto, banki, ludzie - krótka historia pieniądza, Fijor Publishing, Warszawa 2005.
 • Solarz J.K., Zarządzanie ryzykiem systemu fi nansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Stiglitz J.E., Charlton A., Fair trade. Szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Strange S., Casino capitalism, London 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.