PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 48 | 45--56
Tytuł artykułu

Możliwości budowy sieci gospodarczych na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle badań empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Opportunities Networks Based on Public-Private Partnership in the Light of Empirical Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule na tle badań własnych przedstawiono korzyści i bariery łączenia się firm celem współpracy w inwestycjach opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym. Postawiono w nim następującą hipotezę badawczą: najważniejszą barierą uniemożliwiającą tworzenie sieci gospodarczych na bazie PPP jest brak kompetencji kadry urzędniczej odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozwój procedur PPP we własnych jednostkach. Powoduje to zahamowanie transferu technologii oraz osłabienie dyfuzji innowacji wśród przedsiębiorców, a także niepotrzebny i niepożądany odpływ pieniędzy publicznych z jednostek budżetowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Public-Private Partnership (PPP) is currently one of the most discussed issues in the context of analyzing the possibilities of making investments by public entities. In this context, it seems very interesting opportunity to build a network of specific economic relations between the public and private partners, which may occur-should be grouped whenever (and often is) as a consortium of companies. Such networks can also build poured into a contract lurking many subcontractors participating in the costs and profits after-edge. In an article on the background of own research shows the bene-fits and barriers to mergers of companies to cooperate in investments based on public-private partnership. In this article poses the following research hy-pothesis: the main barrier to business networking based on PPP is the lack of competence of civil servants responsible for the use and development of pro-cedures for the PPP in their own units. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 227-236.
 • Bitner M., Możliwości wykorzystania PPP jako elementu montażu finansowego dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności, [w:] Materiały konferencyjne Absorpcja funduszy strukturalnych a Partnerstwo Publiczno - Prywatne, Warszawa 2003.
 • Kowalczyk E., Partnerstwo publiczno-prywatne, Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010, s. 78-85.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 10-25.
 • Słodowa-Hełpa M., Partnerstwo - podstawowy warunek sukcesu wspólnot lokalnych, w: Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym, J. Olszewski (red.), Wyd. WSKiZ, Poznań 2005, s. 180.
 • Sobiech K., Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze drogowej w Polsce. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 57-61.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004, s. 56-64.
 • Szreder J., Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2004, s. 121-140.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 19, poz. 100.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesjach na roboty budowlane i usługi, Dz.U. nr 19,poz. 101.
 • Wikariak S., Gminy chcą korzystać z nowych przepisów, Rzeczpospolita 6-7 czerwca 2009, s. B5.
 • Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej. PWN, Warszawa 1997, s. 45-75.
 • Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowanie. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 23-67.
 • Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, KW Zakamycze, Kraków 1997.
 • Zysnarski J., Partnerstwo Publiczno - Prywatne, Teoria i praktyka, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003, s. 32-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.