PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 48 | 69--82
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne - aspekt instytucjonalizacji w samorządzie terytorialnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public-Private Partnership - the Aspect of Institutionalization in the Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Partnerstwo publiczno prywatne w Polsce, pomimo niewystarczającego finansowania infrastruktury społecznej, w dalszym ciągu jest najmniej wykorzystywanym elementem doktryny New Public Management. Artykuł przedstawia problemy instytucjonalizacji partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zawiera koncepcję Regionalnego Centrum PPP w województwie w systemie planowania w kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, despite limited financing of the social infrastructure, public-private partnership /PPP/ remains the least applied element of the New Public Management doctrine. The paper discusses selected issues in public-private partnership and presents the concept of the Regional PPP Center in the province and in the system of planning at the national level. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bailey N., Towards a research agenda for public-private partnerships in the 1990's', Local Economy Nr 8/1994.
 • Commission of the European Communities, Structural Funds and Cohesion Funds 1994-99: Regulations and Commentary, Bruksela 1996; Guide to the Reform of the Community's Structural Funds, Luksemburg 1989.
 • Europejski Bank Inwestycyjny, Rola EBI w Partnerstwach Publiczno-Prywatnych, lipiec 2004.
 • Gajewska-Jedwabny A., (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Green paper on public-private partnerships and community law on public contracts and concessions, Bruksela, dnia 30.04.2004 r.
 • Guidelines for Successful Public - Private - Partnerships, European Commission, Directorate-General Regional Policy, Brukssels 2003.
 • Hood Ch., A public Management for All Seasons?, "Public Administration" 1991, Vol. 69 (1).
 • Kassel D.S. Managing Public Sector Projects. A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, CRC Press, Boca Raton 2010.
 • Kleer J., Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Komunikat Komisji z 19 listopada 2009 r. w sprawie wspierania inwestycji publicznoprywatnych (19.11.2009, KOM [2009] 615).
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, MRR, Warszawa 13 lipca 2010.
 • Lyons S.T., Hamlin R.E., Creating an Economic Development Action Plan, Praeger, New York 1991.
 • McLaughlin K., Osborne S. P., Ferlie E.(red.), New Public Management, Current trends and future prospects, London and New York 2005.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli EBI w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) i wpływu PPP na wzrost 2005/C 234/12).
 • Osborn S.P.(red), Public-Private Partnerships. Theory and practice in international perspective, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York, 2007.
 • Porter P.R., Sweet D.C.(red.), Rebuilding America's Cities: Roads to Recovery, Center for Urban Policy Research, New Brunswick1984.
 • Rynek PPP w Polsce 2009. Raport Investment Support podsumowujący pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Investement Suport, Warszawa 2010.
 • Standard & Poor's PPP Credit Survey 2005 r.
 • The National Council for Public-Private Partnership.
 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. z 2009, Nr 19, Poz. 101.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. Nr 19, Poz. 100.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. Nr 169, Poz. 1420.
 • Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.
 • Zysnarski J., Partnerstwo Publiczno-Prywatne, teoria i praktyka, ODiDK, Gdańsk 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.