PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 31/2 | 52--78
Tytuł artykułu

Zróżnicowania międzyregionalne jako wyzwanie polityk regionalnych na Litwie i w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Interregional Diversity as a Challenge of Regional Policies in Lithuania and Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja zróżnicowań społecznych, ekonomicznych i terytorialnych w regionach Litwy i Polski. Ponadto zawarto w nim zarys polityki regionalnej, prowadzonej w badanych krajach. Analizę przeprowadzono głównie na podstawie danych statystycznych, publikowanych przez instytucje statystyczne obu krajów (Główny Urząd Statystyczny, Lietuvos Statistikos Departamentas) i opracowań polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Regiony w Polsce, jak i na Litwie nie są spójne pod względem społecznym (różne warunki życia mieszkańców, możliwości znalezienia zatrudnienia, różny poziom wynagrodzeń, tendencje migracyjne itp.), ekonomicznym (nierówności pod względem wartości wypracowanego PKB na 1 mieszkańca, umiejętności absorpcji kapitału zagranicznego) oraz terytorialnym (różnice w dostępie do infrastruktury drogowej). Każdy kraj podejmuje wysiłki, by stworzyć ramy polityki regionalnej pozwalającej na zredukowanie tych różnic i tym samym podnieść spójność całego kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present social, economic and territorial differences in the regions of Lithuania and Poland. Additionally, the paper includes an outline of the regional policy adopted in the countries being studied. The analysis was mainly based on statistical data published by the statistical institutes of the two countries (Central Statistical Office [Poland] and Lithuanian Department of Statistics) and studies of the Polish Ministry of Regional Development. The regions both in Poland and in Lithuania are not coherent in many aspects such as social (due to different conditions of life, employment opportunities, different level of remuneration, migration trends, etc.), economic (in terms of inequality of GDP produced per inhabitant, ability to absorb foreign capital) and territorial (differences in access to road infrastructure). Each country is making efforts to create a regional policy framework that would result in reducing these differences and thus, would increase the coherence of the whole country.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--78
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, 2011, Szacunek PKB per capita i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach oraz wskaźniki wyprzedzające koniunktury, Warszawa, www.mrr.gov.pl [dostęp: 18.10.12].
 • Filipiak i in., 2005, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2007a, Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2005 r., Katowice, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1431_PLK_HTML.htm [dostęp: 28.12.12].
 • Główny Urząd Statystyczny, 2007b, Województwa w latach 1995-2005, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_744_PLK_WAI.htm [dostęp: 26.12.12].
 • Główny Urząd Statystyczny, 2008a, Rocznik statystyczny województw 2008, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5227_PLK_HTML.htm [dostęp: 29.12.12].
 • Główny Urząd Statystyczny, 2008b, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 r., Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3856_PLK_HTML.htm [dostęp: 02.01.2013].
 • Główny Urząd Statystyczny, 2011a, Rocznik statystyczny województw 2011, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/roczniki_PLK_HTML.htm [dostęp: 28.12.12].
 • Główny Urząd Statystyczny, 2011b, Transport drogowy w Polsce 2005-2009, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/transport_lacznosc_PLK_HTML.htm [dostęp: 28.12.12].
 • Główny Urząd statystyczny, 2011c, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 r., Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2037_PLK_HTML.htm [dostęp: 01.01.2013].
 • Główny Urząd Statystyczny, 2012a, Mały Rocznik statystyczny 2012, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm [dostęp: 28.12.12].
 • Główny Urząd Statystyczny, 2012b, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5227_PLK_HTML.htm [dostęp: 27.12.2012].
 • Główny Urząd Statystyczny, 2012c, Transport - wyniki działalności w 2011 r., Warszawa, http://www.stat.gov.pl [dostęp: 29.10.12].
 • Gruzevskis B., Blazienie I., 2011, EEO Review: Adapting unemployment benefit systems to the economic cycle, 2011, Wilno, http://www.eu-employment-observatory.net/resour- ces/reviews/Lithuania-UBRvw2011.pdf [dostęp: 1.01.2013].
 • Hybel J., 2011, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000-2009, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 93.
 • Idczak P., 2009, Zróżnicowanie regionalne w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, Regiony, Lobbing, red. E. Maluszyńska, UE w Poznaniu, Poznań.
 • Klasik A., Szlachta J., Zawadzki S.M., 1993, Polityka regionalna a integracja z Unią Europejską, Biała Księga Polska-Unia Europejska, t. 37, Rada Ministrów, Warszawa.
 • Kundera J., Szmyt W., 2008, Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Lietuvos Statistikos Departamentas 2004-2011a, Bendrasis vidaus produktas (BVP) pagal EVRK2. Pożymiai: administrating teritorija, Wilno, http://db1.stat.gov.lt/statbank/defa- ult.asp?w=1024 [dostęp: 27.12.12].
 • Lietuvos Statistikos Departamentas, 2004-2011b, Vietints reikśmts automobiliu keliu ilgis metu pabaigoje. Pożymiai: administrating teritorija, Wilno, http://db1.stat.gov.lt/statbank/de- fault.asp?w=1024 [dostęp: 27.12.12].
 • Lietuvos Statistikos Departamentas, 2004-2011c, Gyventoją migracija. Pożymiai: administrating teritorija, migracijos kryptis oraz Gyventoją skaicius metą pradżioje. Pożymiai: administrating teritorija, amżius, lytis, Wilno, http://db1.stat.gov.lt/statbank/defa- ult.asp?w=1024 [dostęp: 26.12.12].
 • Lietuvos Statistikos Departamentas, 2004-2011d, Vidutinis mtnesinis bruto ir neto darbo użmokestis. Pożymiai: administrating teritorija, Wilno, http://db1.stat.gov.lt/statbank/de- fault.asp?w=1024 [dostęp: 30.12.12].
 • Lietuvos Statistikos Departamentas, 2005, Lietuvos apskritys 2008, Wilno, http://www.stat. gov.lt/lt/news/view/?id=1742&PHPSESSID= [dostęp: 1.01.13].
 • Lietuvos Statistikos Departamentas, 2008, Lietuvos apskritys 2008, Wilno, http://www.goo- gle.com/url?sa=t&rct=j&q=lietuvos%20apskritys%202008&sour- ce=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stat.gov.lt%2Fen %2Fcatalog%2Fdownload_release%2F%3Fid%3D3179%26downlo- ad%3D1%26doc%3D1675%26PHPSESSID%3D.&ei=B7vlUL3jHobKswbn- noDQDw&usg=AFQjCNGgkyog3rwgz-lHJdDPT3D4Cmp2OQ&bvm=bv.1355534 169,d.Yms [dostęp: 27.12.12].
 • Lietuvos Statistikos Departamentas, 2011, Gyventojai ir socialint statistika, Wilno, http:// db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp [dostęp: 25.12.12].
 • Lietuvos Statistikos Departamentas, 2012a, Gyventoją skaicius laikotarpio pradżioje, Wilno, http://www.stat.gov.lt [dostęp: 15.10.12].
 • Lietuvos Statistikos Departamentas, 2012b, Lietuvos apskritys 2011, Wilno, http://193.219. 12.232/lt/catalog/list/?cat_y=1&cat_id=1&id=2087&PHPSESSID=50cccb8c6d2f78c 8488fef54231bb593 [dostęp: 24.12.12].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2011, Warszawa, http://www.mrr.gov.pl [dostęp: 20.10.12].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009, Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Warszawa, http://www.mrr.gov.pl [dostęp: 20.10.12].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Warszawa, http ://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regional- na/ksrr_2010_2020/strony/default.aspx [dostęp: 18.10.12].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011, Raport Polska 2011. Gospodarka-Spoleczeństwo-Regiony, Warszawa, www.mrr.gov.pl [dostęp: 20.10.12].
 • Rada Ministrów, 2010, Wieloletni Plan Finansów Państwa na lata 2010-2013, Warszawa, http://pLscribd.com/doc/35512059/Wieloletni-Plan-Finansowy- Pa%C5%84stwa-2010-2013 [dostęp: 18.10.12].
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2012, Transport, Szczecin, http://www.eregion.wzp.pl [dostęp: 20.10.12].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.