PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 59 | 19--33
Tytuł artykułu

Pole elektromagnetyczne jako czynnik szkodliwy w przemyśle elektroenergetycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Electromagnetic Field as a Harmful Factor in the Electric Power Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka. Dokonano tego przede wszystkim na podstawie analizy literatury dotyczącej źródeł pola elektromagnetycznego w otoczeniu człowieka oraz charakterystyki szkodliwego wpływu pola w zależności od wielkości natężenia pola elektromagnetycznego oraz długości ekspozycji na jego działanie. Przedstawiono również obowiązujące podstawy prawne oraz normy regulujące problem pól elektromagnetycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Within the following article, the impact of electromagnetic field on humans is described. Specifically, carried out is an analysis of literature on the sources of the electromagnetic field in the human environment, and the characteristics of the harmful impact of the field depending on the size of the electromagnetic field strength and the length of exposure to its action. In the article presented are the current legal grounds and standards regulating the issue of electromagnetic fields. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Gryz K., Karpowicz J., Dyrektywa dotycząca ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne - 2004/40/WE, "Bezpieczeństwo Pracy", 2004, nr 11.
 • Gryz K., Karpowicz J., Ekspozycja na pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i metody jej ograniczania, "Przegląd Elektrotechniczny", 2004, nr 12.
 • Gryz K., Karpowicz J., Kurczewska A., Stefko A., Smalcerz A., Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (3) - przegląd wybranych materiałów barierowych, "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka", 2009, nr 3, s. 22-26.
 • Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P., Pole magnetyczne wytwarzane przez wyposażenie elektroenergetyczne w budynkach - zalecenia profilaktyczne dotyczące ograniczenia narażenia długotrwałego, "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka", 2011, nr 5.
 • Hardell L., Carlberg M., Mild K.H., Użytkowanie telefonów komórkowych i bezprzewodowych a ryzyko występowania guzów mózgu zdiagnozowanych w latach 1997-2003, "Bezpieczeństwo Pracy", 2007, nr 4.
 • Karpowicz J., Gryz K., Pola i promieniowanie elektromagnetyczne, http://www.ciop.pl/6468.html (26.08.2012).
 • Karpowicz J., Gryz K., Wymagania nowej dyrektywy WE w sprawie ochrony pracowników przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, Materiał przygotowany na posiedzenie Rady Ochrony Pracy w dniu 1 lutego 2011 roku, CIOP-PIB, Warszawa 2011.
 • Karpowicz J., Gryz. K., Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (1) - środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka", 2009, nr 1.
 • Karpowicz J., Gryz. K., Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (2) - wybrane źródła pól i charakterystyka odzieży ochronnej, "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka", 2009, nr 2.
 • Kiciński W., Żera A., Pole elektromagnetyczne w środowisku człowieka, w: II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Ekologia w elektronice" 5-6 grudnia 2002, Warszawa 2002.
 • Michałowska-Samonek J., Aktualne zasady dotyczące badania pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości, "Prace Instytutu Elektrotechniki", Politechnika Lubelska, 2008, z. 238.
 • Obawy dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie P6_TA(2009)0216 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (2008/2211(INI)) (2010/C 137E/08).
 • PN-T-06580-3:2002, Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Metody pomiaru i oceny natężenia pola na stanowisku pracy.
 • Potencjalne zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi i ich skutki dla środowiska, 6 maja 2011 r. - Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Komisja Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych. Dokument 12608, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12608.htm (29.07.2012).
 • Purcell E.M., Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa 1974.
 • Rocznik Wojskowy Instytutu Higieny i Epidemiologii, t. 35, suplement 2.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U., nr 217, poz. 1833).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U., 1996, nr 114, poz. 545).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz.U., 1996, nr 114, poz. 500).
 • Różycki S., Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji Samorządowej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011.
 • Sikora R., Zeńczak M., Gęstość prądu jako wielkość kryterialna do oceny oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka, "Przegląd Elektrotechniczny", 2005, nr 9.
 • Strzałka-Gołuszka K., Syrek P., Pole elektromagnetyczne w środowisku człowieka i metoda jego obliczania, "Prace Instytutu Elektrotechniki", 2008 z. 239.
 • Syrek P., Pole elektromagnetyczne w terapii złamań, w: Materiały konferencji z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH, 28-29 maja 2009, Kraków 2009.
 • The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12608.htm (2.08.2012).
 • Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Płaszczyzny dialogu, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, Warszawa 2009.
 • Źródła pól elektromagnetycznych, http://www.ire.pw.edu.pl/~kderzakowski/ofe/ ofe_w2.pdf (30.07.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.