PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 1 | nr 1 Polityczna natura człowieka | 209--220
Tytuł artykułu

Czynnik kulturowy w polityce zagranicznej Francji

Autorzy
Warianty tytułu
Cultural Factor in the French Foreign Policy in the Post-Cold War Era
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Specyficzna kultura Francuzów od wieków ma wyjątkowy wpływ na charakter aktywności międzynarodowej V Republiki. Zrozumienie stylu francuskiej dyplomacji, szczególnie po 1945 roku wymaga wyodrębnienia głównych elementów kultury politycznej Francji. Najważniejszym z nich jest z pewnością idea "grand nation" przejawiająca się w stałym dążeniu do uzyskania bądź utrzymania pozycji mocarstwa światowego. Założenie to wynika z przeświadczenia, iż Francja reprezentuje wartości, które mają zasadnicze znaczenie dla całego świata. Stąd mocarstwowa pozycja V Republiki tłumaczona jest potrzebą swoistej "mission civilizatrice" rozumianej jako wzbogacanie innych narodów dorobkiem kulturowym Francuzów. Należy jednak przy tym zauważyć, że przekonanie o wyjątkowości V Republiki nie jest zupełne. Fatalne doświadczenia II wojny światowej i IV Republiki wpłynęły na wytworzenie się tzw. "kultury przegranych", przejawiającej się często nazbyt teatralnym sprzeciwem wobec mocarstw światowych. Kolejnym istotnym elementem jest perspektywa narodowa, która ma dwojakie konsekwencje. Z jednej strony, podkreśla ona znaczenie realizacji interesów narodowych na arenie międzynarodowej, z drugiej, może prowadzić do interpretacji polityki zagranicznej na poziomie grup narodowych. Wśród innych ważnych elementów kultury Francji należy wymienić: legicentryczność, uniwersalizm wartości oraz wyjątkowe znaczenie języka. Wszystkie te aspekty pozwalają stwierdzić, iż kultura jest jednym z kluczowych czynników wpływających na aktywność międzynarodową Francji. (abstrakt oryginalny)
EN
The specificity of the French culture since ages has a unique influence on the nature of the French foreign policy. To understand the particular style of French diplomacy, especially after 1945 it is crucial to distinguish main elements of its political culture. The most important one is the idea of "grand nation", manifesting itself in a constant pursuit to acquire a global power status. Such goal is based on the assumption that France represents universal values. Therefore, the global power position could be explained by the need of "mission civilizatrice", understood as an enrichment of other nations with the French culture. It has to be noted however, that the French conviction about their uniqueness is not unquestionable. Tragic experiences of the World War II and the 4th Republic created so called "culture de vaincu", "the culture of the lost". Another important element of the French culture is the existence of national perspective, which underlines the importance of national interest in the international environment. Other elements of French culture are: the importance of law, universalism of values and a unique role of language. All these aspects allow to conclude that culture is one of the most important factors influencing French activity in the international environment. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
1
Strony
209--220
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Wywiad z C. Bertramem, cyt. za C. Cogan, Le style diplomatique français, "Annuaire Français des Relations Internationales 2006", vol. VII, AFRI, Bruxelles 2006.
 • C. Cogan, Diplomatie à la française, Editions Jacob-Duvernet, Paris 2005.
 • G. Martinet, La politique de l'Apparence, "Le Monde" 13.03.1991, s. 2.
 • A. Duhamel, De Gaulle-Mitterand. La marque et la trace, E. Flammarion, Paris 1991, s. 65.
 • "The Washington Post" 22.11.1990. Cyt. za: C. Cogan, Alliés éternels, amis ombrageux: Les Etats-Unis et la France depuis 1940, Bruylant, Bruxelles 1999, s. 20.
 • Conférence de presse du Président Mitterand, Paris 19.12.1990, www. diplomatie.gouv.fr (dostęp: 18.08.2008).
 • P. Boniface, La Frace est-elle encore une grande puissance?, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1998, s. 14.
 • Condorcet, Observations sur le vingt-neuvième libre de l'Esprit des Lois, 1780, cyt. za: B. Heuser, Of Sibling Rivarly and Lovers Spurned: Franco-American Relations Over Two Centuries, [w:] D.G. Haglund (dir.), The France-U.S. Leadership Race: Closely Watched Allies, Queen's Quarterly, Kingston 2000, s. 46.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Francji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 65.
 • M. Fortmann, H. Viau, A Model Ally? France and the US During the Kosovo Crisis of 1998-1999, [w:] D.G. Haglund (dir.), The France-U.S. Leadership Race: Closely Watched Allies, Queen's Quarterly, Kingston 2000, s. 94-95.
 • B. Heuser, Of Sibling Rivalry and Lovers Spurned: Franco-American Relations over Two Centuries, [w:] The France-U.S. Leadership Race: Closely Watched Allies, Queen's Quarterly, Kingston 2000, s. 48.
 • C. Cogan, Alliés éternels, amis ombrageux: Les Etats-Unis et la France depuis 1940, Bruylant, Bruxelles 1999, s. 27-28.
 • S. Hoffman, Deux universalismes en conflit, "La Revue Tocqueville" nr 1/2000, s. 65.
 • S. Dominique, Claude Hagege: parlez-vous européen?, L'Express.fr, 03.12.1992, http://www.lexpress.fr/informations/claude-hagege-parlez-vous-europeen_605040.html (dostęp: 21.11.2008).
 • G. Ayache, P. Lorot, La conquête de l'Est. La France dans le nouvel ordre mondial, Calmann-Levy, Paris 1991, s. 223-225; 228-233.
 • Plan de relance du français, [w:] La France dans le monde, France Diplomatie 10.04.06, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/fran-cophonie-langue-francaise_1040Aangue-francaise_3094/promouvoir-fran- cais_11827/index.html (dostęp: 21.11.2008).
 • P. Guerlain, Miroirs transatlantiques. La France et les Etats-Unis entre passions et indifferences, L'Harmattan, Paris 1996, s. 126-132.
 • H. Vedrine, D. Moisi, Les cartes de la France a l'heure de la mondialisation, Ed. Fayard, Paris 2000, s. 33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.