PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 19 | 203--213
Tytuł artykułu

Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Case Study Method in Research Works of Young Management Science Researchers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania z zakresu nauk o zarządzaniu mogą być prowadzone różnymi metodami naukowymi, pozwalającymi na uzyskiwanie wyników zarówno o charakterze ilościowym, jak również jakościowym. W ramach prac badawczych można wykorzystywać szeroki zakres metod, technik i narzędzi badawczych, a ich szczegółowy dobór powinien być dokonany celowo i zaplanowany z uwzględnieniem między innymi takich zmiennych, jak temat, cel i zakres pracy czy specyfika i wielkość próby badawczej. Obecnie w naukach o zarządzaniu ważnym trendem staje się wykorzystywanie metod jakościowych, pozwalających na bardziej precyzyjne uchwycenie specyfiki zjawisk i uwzględniające wpływ zmiennych niemierzalnych lub trudno mierzalnych na procesy zarządzania współczesnymi organizacjami. Jedną z metod badawczych, zaliczanych do grona metod jakościowych jest studium przypadku. Metoda ta może być z powodzeniem stosowana w pracach badawczych prowadzonych przez młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu. Stykając się z praktyką gospodarczą, mogą oni za pomocą metody monograficznej badać między innymi konkretne przedsiębiorstwo lub organizacje innego typu, ich otoczenie, a także funkcje lub procesy w ramach działalności konkretnej komórki organizacyjnej czy zespołu projektowego. (tekst z oryginału)
EN
A case study is one of the research methods included among qualitative methods applied in managements sciences. It is very often treated as a description of real object, carried out in order to explicate causes, results and conditionings of its occurring or functioning in defined conditions. The article presents results of the research concerning the range and effects of applying this method by young researchers working in the field of management sciences. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 30-33.
 • S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 68.
 • Na przykład J. Dul, T. Hak, Case Study Methodology in Business Research, Butterworth- -Heinemann, Oxford 2008, s. 3-6.
 • S. Lachiewicz, M. Matejun, Studia przypadków karier menedżerskich absolwentów Politechniki Łódzkiej, w: Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, I. Staniec (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 88.
 • Szerzej zob. P. Banaszyk, Status nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, M. Sławińska, H. Witczak (red.), PWE, Warszawa 2008, s.38-39.
 • K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002, s. 21-24). Dlatego też w naukach o zarządzaniu spotkać można takie nurty badawcze, w których metodyka badawcza ma cechy podejścia dedukcyjnego
 • J. Niemczyk, Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 13).
 • Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 106-108.
 • N. Denzin, The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Transaction Publishers, 2009, s. 297-300.
 • A. Apanowicz, Metodologia nauk, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003, s. 81.
 • Szerzej na temat zalet i ograniczeń metody studium przypadku zob. S. Lachiewicz, M. Matejun, op.cit., s. 89-90.
 • Por. S. Lachiewicz, Młodzi menedżerowie w polskiej gospodarce, w: Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, M. Matejun, M. Szczepańczyk (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 12-14.
 • Por. J. Zieleniewski, O organizacji badań naukowych, PWE, Warszawa 1975, s. 43-44.
 • A. Glińska-Neweś, Proces zmiany kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej, praca doktorska pod kierunkiem naukowym M.J. Stankiewicza, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.
 • P. Walentynowicz, Czynniki sukcesu i porażki współczesnych przedsiębiorstw - analiza wybranych case studies, w: Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, Prace i Materiały WZ UG nr 5, Sopot 2005.
 • K. Kozłowski, M. Matejun, Problemy obsługi zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwie informatycznym - studium przypadku, w: Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • A. Adamik, Venita sp. z o.o. (1989-1998), w: Zarządzanie strategiczne. Studia przypadków, J. Jeżak (red.), Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, PAM Center, Łódź 2003.
 • K. Woźniak, System informacji menedżerskiej jako instrument wspomagania zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska pod kierunkiem A. Stabryły, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.K.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.