PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 31/2 | 79--105
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility in Polish Enterprises as Compared with Selected European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie realizacji działań w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności podejmowanych przez przedsiębiorstwa w wybranych krajach Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł napisano w oparciu o analizę badań wtórnych, obejmujących wywiady prowadzone z przedsiębiorcami, które stały się podstawą do własnych przemyśleń. Wykorzystano również raporty i badania prowadzone wśród polskich przedsiębiorstw, których celem jest ukazanie stopnia zrozumienia i zaawansowania wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności, w tym różnych jej narzędzi w polskich i unijnych przedsiębiorstwach. Na podstawie przeprowadzonych w artykule rozważań można stwierdzić, że społeczna odpowiedzialność to podejście strategiczne i długofalowe, oparte na poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
This article focuses on the presentation of a concept of corporate social responsibility undertaken by enterprises in selected countries of the European Union. Findings presented in this chapter are based on literature review, including interviews conducted with entrepreneurs, which became the basis for conclusions drawn by the authors. The reports and studies conducted among Polish companies were analyzed to show the degree of CSR understanding and progress made in implementing the principles of social responsibility, including its various tools in the Polish and EU companies. Basing on the analysis presented in the article, it can be stated that social responsibility is a strategic and long-term approach, based on the search for win-win solutions for all stakeholders of the company. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Aguilera R.V., Rupp D.E., Williams C.A., Ganapathi J., 2007, Putting the S back in corporate social responsibility: a multilevel theory of social change in organizations, Academy of Management Review, vol. 32, no. 3.
 • Anam L., 2010, AA1000 - strategiczne narzędzie CSR, [w:] Kompendium CSR, niezależny dodatek tematyczny dystrybuowany wraz z "Gazetą Prawną", nr 4.
 • Barnett M.L., Salomon R.M., 2006, Beyond Dichotomy: The curvilinear relationship between social responsibility and financial performance, Strategic Management Journal, vol. 27.
 • Baseline Study On CSR Practices In The New EU Member States And Candidate Countries, 2007, UNDP.
 • Brammer S., Hoejmose S., Millington A., 2011, Managing Sustainable Global Supply Chains, Systematic Review of the Body of Knowledge, Network for Business Sustainability c/o Richard Ivey School of Business University of Western Ontarios.
 • Carroll A.B., 1999, Corporate Social Responsibility. Evolution of a Definitional Construct, Business & Society, vol. 38, no. 3.
 • Chudy K., 2008, Istota konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej, red. A.P. Balcerzak, E. Rogalska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • CSR w Polsce. Menedżerowie/Menedżerki 500. Lider/Liderka CSR, 2010, GoodBrand & Company Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • CSR: społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Krajowy program reform Europa 2020, 2011, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Enotiades Ch., 2010, Warto oprzeć weryfikację raportów CSR o AA1000AS, [w:] Kompendium CSR, niezależny dodatek tematyczny dystrybuowany wraz z "Gazetą Prawną", nr 4.
 • Filek J., 2006, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurentów, Kraków.
 • Gasiński T., Piekalski G., 2006, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Gasiński T., Pijanowski S., 2011, Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu. Podręcznik dla dużych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Hockerts K., 2006, Entrepreneurial opportunity in social purpose business ventures, [w:] Handbook of Research in Social Entrepreneurship, eds. J. Mair, J. Robertson, K. Hockerts , Palgrave.
 • ISO 26 000 - guidance on social responsibility.
 • Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego Realizacja Partnerstwa na Rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia: Uczynienie Europy Liderem w Zakresie Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstw, 2006, KOM(2006) 136, 22 marca.
 • Kulig-Moskwa K., 2008, Odpowiedzialność społeczna jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Europejskie wymiary przedsiębiorczości, red. H. Kruk, K. Skrzeszewska, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.
 • Mair J., Marti I., 2006, Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight, Journal of World Business, vol. 41, no. 1.
 • Mazur-Wierzbicka E., 2011, Zarządzanie środowiskowe jako narzędzie odpowiedzialnego biznesu, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm, red. M. Porada-Rochoń, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
 • Mazur-Wierzbicka E., Polskie realia stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu - przeszkody i korzyści, mikro.univ.szczecin.pl/bp/PDF/86/13.pdf [dostęp: 20.10.2012].
 • McWilliams A., Siegel D.S., Wright P.M., 2006, Corporate Social Responsibility: Strategic Implications, Journal of Management Studies, vol. 43, no. 1.
 • Moon R., Slager R., Anastasiadis S., Brunn C., Hardi P., Knudsen L. S., 2012, Analysis of the national and EU policies supporting corporate social responsibility and impact, raport z projektu "Impact Measurement and Performance Analysis of CSR" finansowanego w ramach The European Commission's 7th Framework Programme for Research FP7/2007-2013. http://www.csr-impact.eu/ [dostęp: 20.10.2012].
 • Nakonieczna J., 2004, Społeczna odpowiedzialność - nowy akcent globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza BRATNA, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Promoting A European Framework For Corporate Social Responsibility, 2001, Commission of the European Communities, COM (2001) 366 final, Brussels 18 lipca.
 • Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR w wybranych krajach europejskich, 2011, Accreo Taxand Sp. z o.o., Warszawa.
 • Rabański R., 2011, Biznes odpowiedzialny społecznie. Zagadnienia, korzyści, praktyki, Partnerstwo Transgraniczne.
 • Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki, 2012, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Rok B., 2004, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Rok B., 2006, Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Rudzki R., 2011, Elementy zaangażowania interesariuszy: aktualne trendy występujące w naszym kraju, [w:] VRanking Odpowiedzialnych Firm 2011, dodatek promocyjny, 14 kwietnia.
 • Short J.C., Moss T.W., Lumpkin G.T., 2009, Research in social entrepreneurship: past contributions and future opportunities, Strategic Entrepreneurship Journal, vol. 3.
 • Smith N.C., 2003, Corporate social responsibility: Whether or how?, California Management Review, vol. 45(4).
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, 2007, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UNDP, Warszawa, www.odpowiedzialnybiznes.pl [dostęp: 24.11.2012].
 • Śmigielska G., 2010, Koncepcja odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw detalicznych w teorii i praktyce, Marketing i Rynek, nr 7.
 • Valor C., 2005, Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship: Towards Corporate Accountability, Business and Society Review, vol. 110, no. 2.
 • Wąchol J., 2004, Wartość przedsiębiorstwa w aspekcie rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz procesów globalizacji, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. J. Bielinski, CeDeWu, Warszawa.
 • World Business Council for Sustainable Development, 2002, The Business Case for Sustainable Development. Making a difference toward the Johannesburg Summit 2002 and Beyond, http://www.wbcsd.ch/web/publications/business-case.pdf [dostęp: 24.11.2012].
 • Zadek S., MacGillivray A., 2007, Editors, The State of Responsible Competitiveness 2007: Making Sustainable Development Mount in Global Markets, Accountability, July, www.globalissues.org [dostęp: 15.10.2012].
 • Zaród A., 2011, Przewodnik po społecznej odpowiedzialności -ISO 26 000, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm, red. M. Porada-Rochoń, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.