PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 91 Badanie koniunktury - zwierciadło gospodarki. Cz. 2 | 27--61
Tytuł artykułu

Jedenaście lat badań nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim

Warianty tytułu
Eleven Years of Economic Sentiments Surveys in the Lubelskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od II kwartału 2001 roku prowadzi kwartalne badania ankietowe nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim. W ciągu 11 lat przeprowadzono 44 takich badań. Analiza przebiegu obliczonych na podstawie wyników ankiet barometrów nastrojów gospodarczych skłania do wniosku, że gospodarka województwa lubelskiego w badanym okresie "przeszła" pełny średniookresowy cykl koniunkturalny, który rozpoczął się recesją w 2001 roku i poprzez fazę ożywienia z lat 2004-2006 wszedł w fazę rozkwitu w okresie 2007 - pierwsza połowa 2008 roku ze szczytem w IV kwartale 2007 roku. W drugiej połowie 2008 roku gospodarka województwa wstąpiła w fazę spowolnienia gospodarczego, które zakończyło się recesją lat 2009-2010 z "dołkiem" zanotowanym w II kwartale 2009 roku. W dalszym ciągu pozostaje otwartym problem sposobu i tempa wychodzenia z recesji lat 2009-2010. Znaczne pogorszenie nastrojów w drugim półroczu 2011 roku oraz długoterminowy trend Hodricka-Prescotta mogą wskazywać na to, że wychodzenie odbywać się będzie w kształcie litery "W", a w III kwartale 2011 r. gospodarka, a co za tym idzie i nastroje gospodarcze, osiągnęły "drugie dno". W artykule zaprezentowano metodykę badań nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim. Przedstawiono również zmiany i najważniejsze cechy barometrów nastrojów gospodarczych w latach 2001-2012. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the 2nd quarter of 2001 the University of Management and Administration in Zamość has been realizing the economic sentiment surveys which help to calculate sector confidence indicators and economic sentiment indices for the Lubelskie Voivodeship. The analysis of the trends of economic sentiment indices makes one to conclude that in the period under the study the economy of the Lubelskie Voivodeship has gone through the full medium-term business cycle, which began with the 2001 recession and through the recovering phase of 2004-2006 entered the boom of 2007 - the 1st half of 2008 with the pick in the 4th quarter of 2007. Then we observed slowdown of the economy which ended in the 2009-2010 recession with the trough recorded in the 2nd quarter of 2009. The way and pace of the recovery after the 2009-2010 recession, however, constitute a problem. The results of the 2nd half of 2011 and Hodrick-Prescott long-term trend may show that the recovery would be W-shaped whereas in the 3rd quarter of 2011 the economy and economic sentiments reached troughs again. In the paper the methodology of economic sentiment surveys in the Lubelskie region was presented. The changes in the years 2001-2012 and the most important features of economic sentiment indexes for the Lubelskie region were also shown. Key (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bibliografia
 • Bielak J., Zastosowanie barometru nastrojów gospodarczych do budowy krótkookresowych modeli rynku pracy na poziomie regionu, "Zamojskie Studia i Materiały", Zeszyt 4, 2007, s. 99-109.
 • Bielak J., Metoda prognozowania rynku pracy z wykorzystaniem wskaźników wyprzedzających, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 2(12), 2008, s. 57-64.
 • Bielak J., Prognozowanie rynku pracy woj. lubelskiego z wykorzystaniem modeli ARIMA i ARIMAX, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 1(19), 2010, s. 27-44.
 • Bielak J., Długosz D., Salej A., Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2010 roku, "Lubelski Barometr Gospodarczy", raport nr 7/2011, WSZiA w Zamościu, Zamość 2011, s. 27-51.
 • Bracha Cz., Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu, Efekt, Warszawa 1998.
 • Business tendency surveys: A handbook, "Transition Economies", nr 8, OECD, marzec 2003.
 • Cottrell A., Lucchetti R., Gnu regression, econometrics and time-series, GRETL user's guide, 2007.
 • Drozdowicz-Bieć M., Regionalne cykle koniunkturalne. Doświadczenia światowe - implikacje dla Polskie, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 3(13), 2008, s. 5-15.
 • Drozdowicz-Bieć M., Wzrost w cieniu światowego kryzysu, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 3(17), 2009, s. 7-13.
 • Drozdowicz-Bieć M., Cykle i wskaźniki koniunktury, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 • Duda S., Kuśpit J., Mamcarz H., Pakuła A., Żukowska H., Żukowski M., Zarys ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Ekonometria i badania operacyjne, pr. zb. pod red. M. Gruszczyńskiego, T. Kuszewskiego i M. Podgórskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.
 • Hodrick R., Prescott E. C., Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 29, 1997, s. 1-19.
 • Kowalewski G., Wartość informacyjna wskaźników koniunktury dla danych jakościowych, w: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, pr. zb. pod red. J. Garczarczyka, CEDEWU.PL, Warszawa 2009, s. 341-349.
 • Kowerski M., Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na nastroje gospodarcze w województwie lubelskim, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8/2005, s. 101-111.
 • Kowerski M., Barometr nastrojów gospodarczych jako narzędzie diagnozowania i prognozowania sytuacji gospodarczej w regionie. Przykład województwa lubelskiego, w: Jóźwik B., H. Ponikowski, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008 (a), s. 302-316.
 • Kowerski M., Wartość informacyjna odpowiedzi "bez zmian" w badaniach nastrojów gospodarczych, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 4(14), 2008 (b), s. 47-61.
 • Kowerski M., Wpływ wprowadzenia przepisów układu z Schengen na gospodarcze nastroje mieszkańców województwa lubelskiego, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", tom 60, GUS 2008 (c), s. 282-293.
 • Kowerski M., Sprawozdanie z prac zespołu badawczego projektu "System przeciwdziałania bezrobociu na obszarach słabo zurbanizowanych", "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 2(12), 2008 (d), s. 125-129.
 • Kowerski M., Metodyka badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim na tle badań Komisji Europejskiej, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 3(17), 2009 (a), s. 1528 .
 • Kowerski M., Wahania koniunkturalne w województwie lubelskim, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, 2009 (b), s. 93-106.
 • Kowerski M., Bielak J., Barometr nastrojów gospodarczych jako wskaźnik jakościowy rozwoju regionalnego. Przykład województwa lubelskiego, w: Rozwój regionalny a rozwój społeczny, pr. zb. pod red. A. F. Bociana, Białystok 2006, s. 129-137.
 • Kowerski M., Bielak J., Długosz D., Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim. Diagnoza II kwartału oraz prognoza na III kwartał 2009 roku, "Lubelski Barometr Gospodarczy", raport nr 1/2009, WSZiA w Zamościu, Zamość 2009, s. 77-91.
 • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2004.
 • Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • The joint harmonised EU programme of business and consumer surveys user guide, European Commission, Directorate General Economic and Financial Affairs, Bruksela, 4 lipca 2007.
 • Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.