PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 245 Metropolia i jej region | 157--167
Tytuł artykułu

Charakterystyka Wrocławskiego Obszaru Metropolitarnego ze szczególnym uwzględnieniem systemu przyrodniczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Characteristic of the Wroclaw Metropolitan Area with Particular Emphasis on the Natural System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszary metropolitalne charakteryzuje najwyższy stopień zurbanizowania. Postęp techniczny, rozwój środków transportu i wyeliminowanie barier przestrzennych (środowiskowych) przyczynia się do coraz większego "rozlewania się" zabudowy ośrodka centralnego. Rozwój przestrzenny ośrodka centralnego dokonuje się poprzez zagospodarowywanie coraz to nowych terenów otaczających. W obrębie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego występują obszary objęte różnymi formami ochrony (ochrona przyrody, ochrona krajobrazu). Ustanowione przepisy prawa powinny zapobiegać nadmiernej antropopresji. Jednak niezbędne jest ich umocowanie w lokalnych dokumentach planistycznych (szczególnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, będących prawem lokalnym), które eliminują zjawisko żywiołowości i braku kontroli rozprzestrzeniania się zabudowy. (fragment tekstu)
EN
The article concerns the transformation of natural environment caused by human activities. Especially strong changes occur as a result of urban development. The metropolitan areas have the highest urbanization degree. The size of Wroclaw Metropolitan Area (WrOM) is 6725 km 2 and includes 9 districts. WrOM natural system is heterogeneous. The special importance of this system is connected with the legally protected areas, which are associated mostly with river valleys. In the planning of the metropolitan area development it is important to remember that valuable landscapes and natural areas are threatened by excessive anthropopressure and that they should not be treated merely as barriers to development. The appropriate study of planning documentation may protect the valuable qualities of areas and in parallel may steer development of the area. The prepared plans of development of metropolitan area must include hints of proper shaping of functional-spatial structures. (original abstract)
Rocznik
Strony
157--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Kształtowanie się Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej, 2009, (red.) S. Korenik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Markowski T., Marszał T., 2007, Metropolie i procesy metropolizacji w Polsce, [w:] Makieła Z., Fedan R. (red.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, Biuletyn PAN KPZK, z. 230, Warszawa.
 • Matuszyńska I., 2001, Zmiany użytkowania terenu jako element transformacji środowiska przyrodniczego na obszarze wybranych zlewni Poznania i jego strefy podmiejskiej, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, t. 30, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Problemy Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, 2006, "Urbanista", 8.
 • Raszka B., Mastalska-Cetera B., 2009, Obszary Natura 2000 w granicach miasta, [w:] Gospodarka Przestrzenna XII, t. 2, Wrocław.
 • Sołtys J., 2009, Wybrane problemy respektowania struktury przyrodniczej w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, [w:] Markowski T., Drzazga D. (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, Studia KPZK PAN, t. 123, Warszawa.
 • Smętkowski M, 2005, Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy, [w:] Makieła Z., Marszał T. (red.), Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych, Biuletyn PAN KPZK, z. 222, Warszawa.
 • Szołek K., 2006, Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno- -gospodarczej, Seria: Monografie i Opracowania nr 173, Prace Naukowe nr 1135 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Szulczewska B., 2004, Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych - miedzy teorią a praktyką, [w:] Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu - możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 14, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Opracowanie Ekofizjograficzne Dla Województwa Dolnośląskiego, 2005, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, Wrocław.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, 2002, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, Wrocław: www.wbu.wroc.pl, dost_p 15. 03.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.