PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 48 | 121--134
Tytuł artykułu

Przyczynek do wieloletniej prognozy finansowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contribution to the Long-Term Financial Prognosis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Celem opracowania jest przedstawienie czynników kształtujących dochody budżetowe, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie tworzenia tego dokumentu, gdyż odpowiednia analiza ich struktury i dynamiki pozwoli samorządom na wydłużenie horyzontu planowania w sferze finansów. Jako punkt wyjścia przyjęto ustawową definicję jednostki samorządu terytorialnego, a w związku z tym wyodrębnione zostały dwie grupy determinant dochodów budżetowych - związanych z mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej terytorium. Mają one jednostkowy charakter, odrębny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, a równocześnie odzwierciedlają ogólną sytuację makroekonomiczną. (abstrakt oryginalny)
EN
Since 2011 local government units are bound to set out long-term financial prognosis. The purpose of this paper is to suggest a list of factors con-tributing to local budget revenues. Analysis of these factors' structure and dynamics could be effective in long-term financial planning and so in con-structing the prognosis. Two groups of determinants have been composed - citizens and territory of local government units, as these are included in the legal description of local government. These factors are unique and specific for every local government units, but at the same time they respond to general economic situation. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • Metodyka opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. nr 249 poz. 1659).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009r. nr 93 poz. 768).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. nr 136 poz. 969 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004r. nr 121 poz. 1266 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1590 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144 poz. 930 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 101 poz. 649 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 80 poz. 526 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009r. nr 151 poz. 1220 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. nr 175 poz. 1459 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79 poz. 666).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
 • www.mf.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.