PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 26 | 69--79
Tytuł artykułu

Poziom kapitału obrotowego a realizowane wypłaty z zysku w przedsiębiorstwach rolniczych

Warianty tytułu
The Level of the Work Ing Capital and Realized Payments From the Profit in Agricultural Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono analizę kapitału obrotowego netto, przyjmując za jego miarę: poziom bezwzględny, wskaźnik płynności bieżącej, relację kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem. Przeprowadzono analizy uwzględniające zależności pomiędzy kapitałem obrotowym netto a wypłatami dywidend i zaobserwowano zmniejszenie skali wypłat dywidend wraz ze wzrostem poziomu kapitału obrotowego netto. Wyjaśnieniem była forma prawno-własnościowa przedsiębiorstw oraz ich wielkość.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the analysis of net working capital measured by the absolute level, liquidity ratio and the relation of net working capital to total assets. In the analysis performed there were taken into account dcpendencies between net working capital and dividends paid and it was observed the diminution of the scalę of dividends paid together with growth of the level of net working capital. An explanation to this observation was the form of ownership of enterprises and their size.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Brigham E.F., Houston: Podstawy zarządzania finansami, cz. 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Franc J.: Struktura kapitału w procesie rozwoju przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Franc-Dąbrowska J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawni¬ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Pawłowska M.: Rentowność a struktura rynku - wyniki badania panelowego zgodnie z modelem SCP, "Bank i Kredyt", Warszawa 2007.
 • Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Runowski H.: Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych - aspekty teoretyczne, Zeszyty Naukowe SGGW nr 75 (2009), Warszawa 2009.
 • Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Wasilewski M.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 • Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 • Ziętara W.: Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych - Seria G, t. 96, z. 4, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.