PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 2 | nr 2 Polityczny potencjał człowieka | 55--65
Tytuł artykułu

Polityczny - fundamentalny sposób bycia

Warianty tytułu
Political - the Fundamental Way of Life
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiersz Wisławy Szymborskiej z subtelną ironią przypisuje polityczność wszystkiemu. Czy "polityczność" stanowi interpretacyjną kategorię naszej egzystencji? Dlaczego dzisiaj pojęcie "polityka" kojarzy się często z negatywną rzeczywistością? Przyczyna tkwi w zanieczyszczeniu języka używanego przez różne ideologie, które przeciwstawiły przymiotnik "polityczny" przymiotnikowi społeczny lub obywatelski, zatracając pierwotne znaczenie pojęć. Temu, kto nie potrafi uwolnić się od uprzedzeń ideologicznych, autor artykułu radzi przetłumaczyć politikòn bardziej jako "relacyjny" niż "społeczny" albo "obywatelski". Każdy człowiek ma niezaprzeczalną naturę relacyjną: wchodzi w relację z samym sobą - ze swoim wnętrzem, z innymi - osobami i grupami, z Bóstwem - jako osoba otwarta na transcendencję oraz z naturą - środowiskiem, w którym żyje. W sensie pełnym człowiek jest osobą, jeśli świadom możliwości relacji, urzeczywistnia je i harmonizuje między sobą, dostrzegając ich wzajemną zależność. Naszymi relacjami kieruje nie tylko "rozum", ale zależy ona w poważnym stopniu od naszych "emocji". Emocje są zjawiskami złożonymi. Pascal powiedziałby: "Serce ma swoje racje, których rozum nie zna". Emocje rodzą się ze sposobu, w jaki dostrzegane jest wydarzenie, a nie z wydarzenia jako takiego. W sferze politycznej to nie instytucja jako taka określa emocje, lecz sposób, w jaki jest postrzegana i przeżywana. Osoba jest czymś o wiele większym niż możemy o niej powiedzieć. Z wielu względów jest niewyrażalna, dotyka tajemnicy. Nie wystarczy język specjalistyczny. Dlatego w mówieniu o osobie ludzkiej trzeba posługiwać się innymi formami komunikacji, zaczerpniętymi z poezji, sztuki i duchowości. (abstrakt oryginalny)
EN
Wisława Szymborska's poem in a subtle ironic way attributes "political" to everything in our life. But is the political the interpretative category of our existence, indeed? Why is the politics so often associated with the negative aspect of reality? The main reason is that the language we use is polluted by various ideologies and the political as the adjective becomes contrasted with social or civic, thus loosing its original meaning.The person, that is ideologically biased, should translate Greek politikòn as relational rather than social or civic. Everyone has his/her indispensable relational nature: has some relations with himself/herself, with the others - persons and groups; as a person open to the transcendence - has relations with God; and with the nature - the environment where he or she lives. One can be an integral person only if he/she was aware of the possible relations: fulfill them and harmonize them, understanding their interdependencies. This is not only reason that controls our relations, they are also controlled by emotions which are very complex phenomena. Pascal would say: "The heart has its reasons, whereof reason does not know." Emotions arise because of the way the event is perceived not because of the event itself. In a political sphere this is not the institution that determines the emotions, rather the way the institution is experienced and perceived. The human being is something bigger than we can explain. It is inexplicable because it is a mystery. Therefore, when we talk about the human being, the language of a specialist is not enough - we should use other forms of communications, taken from poetry, art and spirituality. Wisława Szymborska's poem in a subtle ironic way attributes "political" to everything in our life. But is the political the interpretative category of our existence, indeed? Why is the politics so often associated with the negative aspect of reality? The main reason is that the language we use is polluted by various ideologies and the political as the adjective becomes contrasted with social or civic, thus loosing its original meaning.The person, that is ideologically biased, should translate Greek politikòn as relational rather than social or civic. Everyone has his/her indispensable relational nature: has some relations with himself/herself, with the others - persons and groups; as a person open to the transcendence - has relations with God; and with the nature - the environment where he or she lives. One can be an integral person only if he/she was aware of the possible relations: fulfill them and harmonize them, understanding their interdependencies. This is not only reason that controls our relations, they are also controlled by emotions which are very complex phenomena. Pascal would say: "The heart has its reasons, whereof reason does not know." Emotions arise because of the way the event is perceived not because of the event itself. In a political sphere this is not the institution that determines the emotions, rather the way the institution is experienced and perceived. The human being is something bigger than we can explain. It is inexplicable because it is a mystery. Therefore, when we talk about the human being, the language of a specialist is not enough - we should use other forms of communications, taken from poetry, art and spirituality.Wisława Szymborska's poem in a subtle ironic way attributes "political" to everything in our life. But is the political the interpretative category of our existence, indeed? Why is the politics so often associated with the negative aspect of reality? The main reason is that the language we use is polluted by various ideologies and the political as the adjective becomes contrasted with social or civic, thus loosing its original meaning.The person, that is ideologically biased, should translate Greek politikòn as relational rather than social or civic. Everyone has his/her indispensable relational nature: has some relations with himself/herself, with the others - persons and groups; as a person open to the transcendence - has relations with God; and with the nature - the environment where he or she lives. One can be an integral person only if he/she was aware of the possible relations: fulfill them and harmonize them, understanding their interdependencies. This is not only reason that controls our relations, they are also controlled by emotions which are very complex phenomena. Pascal would say: "The heart has its reasons, whereof reason does not know." Emotions arise because of the way the event is perceived not because of the event itself. In a political sphere this is not the institution that determines the emotions, rather the way the institution is experienced and perceived. The human being is something bigger than we can explain. It is inexplicable because it is a mystery. Therefore, when we talk about the human being, the language of a specialist is not enough - we should use other forms of communications, taken from poetry, art and spirituality. Wisława Szymborska's poem in a subtle ironic way attributes "political" to everything in our life. But is the political the interpretative category of our existence, indeed? Why is the politics so often associated with the negative aspect of reality? The main reason is that the language we use is polluted by various ideologies and the political as the adjective becomes contrasted with social or civic, thus loosing its original meaning.The person, that is ideologically biased, should translate Greek politikòn as relational rather than social or civic. Everyone has his/her indispensable relational nature: has some relations with himself/herself, with the others - persons and groups; as a person open to the transcendence - has relations with God; and with the nature - the environment where he or she lives. One can be an integral person only if he/she was aware of the possible relations: fulfill them and harmonize them, understanding their interdependencies. This is not only reason that controls our relations, they are also controlled by emotions which are very complex phenomena. Pascal would say: "The heart has its reasons, whereof reason does not know." Emotions arise because of the way the event is perceived not because of the event itself. In a political sphere this is not the institution that determines the emotions, rather the way the institution is experienced and perceived. The human being is something bigger than we can explain. It is inexplicable because it is a mystery. Therefore, when we talk about the human being, the language of a specialist is not enough - we should use other forms of communications, taken from poetry, art and spirituality. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
2
Strony
55--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gregoriański w Rzymie
Bibliografia
 • W. Szymborska, Ludzie na moście, [w:] Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010, s. 266-267
 • E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes. I. Économie, parenté, société. II. Pouvoir, droit, religion, Les Éditions de Minuit, Paris 1969
 • E. Benveniste, Il vocabolario delie istituzioni indo-europee. I. Economia, parentela e società. II. Potere, diritto e religione, 2 voll., Einaudi, Torino 2001, rozdz. VI; hasło: E. Bertiego, Società civile - Società politica, [w:] Dizionario delie idee politiche, red. E. Berti, G. Campanini, AVE, Roma 1993, s. 813-824.
 • Arystoteles, Polityka, 1253a 3, przekł. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 1964
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1169 b 18, przekł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1956.
 • Etyka Eudemejska, przekł. W. Wróblewski, PWN, Warszawa 1977
 • E. Voegelin, Order and History. Vol. Three: Plato and Aristotle, part II, Louisiana University Press, Baton and Rouge and London 1957
 • E. Voegelin, Ordine e Storia. La filosofia politica di Aristotele, a cura di G.F. Lami, trad. R. D'Ambrosio; A. Pellicani Editore, Roma 1999, cap. III. Wprowadzenie do autora
 • R. D'Ambrosio, Ordine, umanità e politica. Saggio su Eric Voegelin, Cacucci, Bari 1995.
 • U. Galimberti, II corpo, Feltrinelli, Milano 2002.
 • P. Ricoeur, La personne (Meurt la personalisme, revient la personne), Éditions du Seuil, Paris 1992
 • P. Ricoeur, La persona, Morcelliana, Brescia 1997.
 • E. Mounier, Manifest au service du Personnalisme, Montaigne, Paris 1936
 • E. Mounier, Manifesto al servizio del personalismo comnitario, Ecumenica, Bari 1975, s. 203.
 • G. La Pira, Premesse delia Politica e Architettura di un Stato democratico, LEF, Firenze 1945, s. 32.
 • D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997, s. 60.
 • B. Pascal, Myśli, IW Pax, Warszawa 1968, s. 477.
 • Manuale di psicologia sociale, red. L. Arcuri, II Mulino, Bologna 1995, s. 172.
 • Lexikon der Psychologie, red. W. Arnold, H.J. Eysenck, R. Meili, Herder, Freiburg 1980
 • Dizionario di psicologia, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1986
 • G. Quaglino, Psicodinamica delia vita organizzativa. Competizione, Difese, Ambivalenza nelle relazioni di lavoro, R. Cortina, Milano 1996.
 • T.S. Elliot, Cztery kwartety, The Dry Salvages, III, 2, przekł. J. Niemojowski, [w:] tegoż, Wybór poezji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1990, s. 283.
 • E. Mounier, Traité du caractère, Éditions du Seuil, Paris 1947
 • E. Mounier, Trattato del carattere, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1990, s. 80.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Watykan 1979,13.
 • E. Mounier, Révolution personnaliste et communautaire, Ed. Montaigne, Paris 1935; Éditions du Seuil 1961, s. 49-50.
 • Wiersz kończy poezję [w:] Musenalmanach für das Jahr 1808; por. F. Hölderlin, Wiersze wybrane w przekładzie Antoniego Libery, Znak, Kraków 2003, s. 283.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.