PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 91 Badanie koniunktury - zwierciadło gospodarki. Cz. 2 | 99--118
Tytuł artykułu

Badanie koniunktury w ujęciu regionalnym na przykładzie Warmii i Mazur

Warianty tytułu
The Analysis of a Regional Business Cycle in the Case of the Warmia and Mazury Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koniunktura gospodarczej w kraju niekoniecznie musi być zbieżna z sytuacją gospodarczą poszczególnych jego regionów. Zróżnicowanie pod względem struktury i dynamiki rozwoju poszczególnych regionów znajduje swoje odzwierciedlenie we wrażliwości na wahania koniunkturalne. Celem artykułu jest ocena przydatności metod wielowymiarowej analizy porównawczej do badania stanu koniunktury w gospodarce regionalnej. Przedmiotem badań jest gospodarka Warmii i Mazur oraz jej podatność na zaburzenia makroekonomiczne. Prowadzone w Polsce regionalne badania koniunktury oparte są na tzw. testach koniunktury, które charakteryzują się znaczną dozą subiektywizmu. Przedstawiają one wyniki badań ankietowych, których respondentami są przedsiębiorcy. Stąd wydaje się uzasadnionym zbudowanie wskaźnika koniunktury dla województwa warmińsko-mazurskiego obejmującego tzw. twarde dane ekonomiczne. Propozycja wskaźnika koniunktury dla regionu Warmii i Mazur oparta jest na najważniejszych dla regionu wielkościach ekonomicznych. Do jego konstrukcji wykorzystano stosowane obecnie metody eliminacji wahań nieregularnych i lokalizacji punktów zwrotnych. Słowa (abstrakt oryginalny)
EN
Country-wide business cycle does not have to be consistent with regional economic situation. Diversity in structure and development dynamics of individual regions are reflected in sensitivity to cyclical fluctuations. The aim of the paper is to evaluate suitability of multidimensional comparative analysis methods for research on regional business situation. The economy of Warmia and Mazury and its sensitivity to macroeconomic disturbances is the subject of the work. Regional business cycle studies in Poland are based on the so-called business cycle tests that are characterised by high level of subjectivism. They provide with results of business surveys conducted among entrepreneurs and as a consequence it seems justified to propose a business cycle indicator for the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship based on quantitative economic data. It composes of economic aggregates that are the most important for the region. Contemporary statistical methods for eliminating irregular fluctuations and detecting turning points were applied. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, NBP, Warszawa 2008.
 • Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 1993.
 • Błędowski P., Kubicki P., Bojadżijewa-Wesołowska K., Fedorczuk M., Stan i prognoza rozwoju województwa zachodniopomorskiego, projekt "Regionalny Barometr Gospodarki" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, poddziałanie 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, 2009.
 • Bobrowicz S., Wahania cykliczne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Carlino G., Sill K., Regional income fluctuations. Common trends and common cycles, "Review of Economics and Statistics", vol. 83, 2001 s. 446-456.
 • Crone T. M., An alternative definition of economic regions in the United States based on similiarities in state business cycles. "Review of Economics and Statistics", vol. 87, 2005, s. 617-626.
 • Drozdowicz-Bieć M., Cykle i wskaźniki koniunktury, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012 .
 • Hall R., Taylor J., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Herbst M., Koniunktura gospodarcza metropolii, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003.
 • Kowerski M., Metodologia badań regionalnych. Lubelski Barometr Gospodarczy, WSZiA, Zamość 2009 (lipiec) .
 • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.
 • Moore G., Generating leading indicators from lagging indicators, "Western Economic Journal", vol. 6, 1969.
 • Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Niemira M. P., Klein P. A., Forecasting financial and economic cycles, John Wiley&Sons, Nowy Jork 1994 .
 • Owyang M. T., Rapach D., Howard J., States and the business cycles, "Journal of Urban Economics", vol. 65, 2009, s. 181-194.
 • Piech K., Polityczny cykl koniunkturalny - wnioski dla Polski, w: Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, pr. zb. pod red. K. Piecha i S. Pangsy-Kania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 • Solomou S., Economic cycles - Long cycles and business cycles since 1870, Manchester University Press, Manchester 1998.
 • Strahl D., Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990 .
 • Warżała R., Analiza koniunktury w sektorze drzewno-meblarskim województwa warmińsko-mazurskiego (stan na koniec III kwartału 2009 r.), raport przygotowany na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 2009.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria przykłady zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.