PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 47 | 399--408
Tytuł artykułu

CSR a wartość organizacji (rozważania epistemologiczno-aksjologiczne)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The CSR and the Value of Organization (the Consideration the Epistemological and Axiological)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor po rozpatrzeniu zakresów znaczeniowych podstawowych pojęć (część epistemologiczna) w swoich systemowych rozważaniach diagnozuje aksjologiczne związki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z wartością organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The author, having considered a range of meaning of basic concepts (part epistemological) in their consideration of the system diagnoses the axiological relationship Corporate Social Responsibility (CSR) of the value of organization. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Allouche J. (red.), Corporate Social Responsibility. Concepts, Accountability and Reporting, Vol. 1, Palgrave, Houndmills 2006.
 • Antczak Z., Ewolucja form realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski a upowszechnianie społecznie odpowiedzialnego biznesu, [w:] Kulawczuk P., Poszewiecki A. (red.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Wyd. Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Antczak Z., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw/biznesu (zagadnienia definicyjno-systematyzacyjne) [w:] Bitkowska A., Godlewska M., Weiss E. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, Wyd. WSFiZ, Warszawa 2008.
 • Badanie stanu i trendów inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI) w 13 krajach Europy, http://www.eurosif.org/publications/sri_studies (10.06.2010).
 • Bochniarz H., Jak tworzyć pozytywny klimat dla odpowiedzialnego biznesu? [w:] "Respo" 3/2003.
 • Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons" 1991, July - August.
 • Davis K., The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities, "Academy of Management Journal" No 1/1973
 • Dziennik. Gazeta Prawna z 14.04.2011, dodatek: Ranking odpowiedzialnych firm 2011.
 • Eliot R.S., Od stresu do siły, Amber, Warszawa 1994.
 • Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Wyd. UOKiK, Kraków 2006.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport: Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2004, Warszawa 2004.
 • Frooman J., Stakeholder Influence Strategies, "Academy of Management Review" No 2/1999.
 • Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/195-odpowiedzialny-biznes-2007- podsumowanie-roku
 • http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/847-odpowiedzialny-biznes-2008- podsumowanie-roku .
 • Leśniak-Łebkowska G., (hasła) wartość dla właściciela; zarządzanie wartością dla właściciela [w:] Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Lewicka-Strzałecka A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] Etyczny wymiar przekształceń własnościowych w Polsce [w:] Węgrzecki A. (red.), Wyd. AE, Kraków 1996.
 • Lewicka-Strzałecka A., W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy [w:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Low J., Cohen Kalafut P., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • Malinowski A., Piskor S., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w Unii Europejskiej a doświadczenia polskie [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 2006.
 • Mazurkiewicz P., Odpowiedzialność szyta na miarę [w:] "Respo" 3/2003.
 • Oleksyn T., Wartości religijne i humanistyczne w zarządzaniu międzykulturowym [wersja elektr.]
 • Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rok B., Polski głos w europejskim maratonie [w:] "Respo" 3/2003.
 • Rok B., Stolarz S., Stanny D., Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes: wiedza - postawy - praktyka (Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowany we współpracy z Bankiem Światowym i Akademią Rozwoju Filantropii), Warszawa 2003.
 • Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1992, t. III.
 • Tomczyk-Tołkacz J., Etyka biznesu. Wybrane problemy, Wyd. AE, Wrocław 1994.
 • www.fob.org.pl (10.06.2010).
 • Waszczak S., Wartość a zarządzanie kapitałem ludzkim [w:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. AE, Katowice 2007.
 • Zarzecki D., O standardach wyceny przedsiębiorstw. Zarys problemu [w:] Dudycz T., Osbert-Pociecha G. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wyd. UE, Wrocław 2010.
 • Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania UNEP (ONZ), http://www.unpri.org/principles/polish.php
 • Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.