PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 57 | 417--428
Tytuł artykułu

Luka innowacyjności polskiej gospodarki względem Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Gap of Polish Economy to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono ocenę stanu i kierunków zmian poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Analizę tę przeprowadzono na tle pozostałych państw Unii Europejskiej w latach 2007-2011 na podstawie wskaźnika Innovation Union Scoreboard (IUS). Wskaźnik ten jest oparty na trzech obszarach (czynnikach wspierających działalność firm i rezultaty) podzielonych na osiem wymiarów systemu innowacji (zasoby ludzkie, system badań, finansowanie i wsparcie, inwestycje firm, powiązania i przedsiębiorczość, zasoby intelektualne, aktywność innowatorów, efekty ekonomiczne). W badanym okresie Polska osiągnęła relatywnie niski poziom rozwoju systemu innowacji (wartość wskaźnika IUS wyniosła 0,294 wobec 0,528 dla UE-27), czego efektem było zaklasyfikowanie do drugiego z czterech wydzielonych typów systemów innowacji, czyli umiarkowanych innowatorów. Niekorzystnym zjawiskiem jest bardzo niskie tempo wzrostu wskaźnika IUS, które w badanym okresie było niższe niż średnia wartość dla Unii Europejskiej (roczne tempo wzrostu wyniosło 0,82% wobec 1,05% dla UE-27). W związku z niskim poziomem, dynamiką rozwoju oraz brakiem wewnętrznej spójności można przypuszczać, że w ciągu najbliższych lat dojdzie do pogłębienia luki innowacyjności polskiej gospodarki względem średniej wartości Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
Article aims to assess the level of innovation of the Polish economy in comparison to other EU countries in the period 2007-2011. The analysis was conducted based on the Innovation Union Scoreboard index (IUS), which is based on the three areas (enablers, firms activities and outputs) consisting of eight dimensions of the innovation system (human resources, open, excellent and attractive research systems, finance and support, firm investment, linkages and entrepreneurship, intellectual assets, innovators, economic effects). During the study period, Poland has achieved a relatively low level of development of the innovation system (IUS index value was 0.294 compared to 0.528 for the EU 27), which resulted in the classification of the second of four types - moderate innovators. An unfavorable phenomenon is a very low rate of growth of the innovation system, which during the period was lower than the average for the European Union (annual growth rate of 0.82% compared to 1.05% for the EU 27). Due to the low level and dynamics of development of the Polish innovation system there is relatively high probability that the innovation gap towards the European Union will raise in the coming years. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ahmed P.K., Sixth Generation Innovation: Innovation Management System into the Future, "European Journal of Innovation Management" 2000, No. 3.
 • Bossak J., Biekowski W., Midzynarodowa zdolno konkurencyjna kraju, SGH, Warszawa 2004.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., The Dynamics of Innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University - Industry - Government Relations, "Research Policy" 29, Elsevier 2000.
 • Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, Brussels 2010.
 • Europe 2020 Flagship Initiative. Innovation Union. COM 546 final, European Commission, Brussels 2010.
 • European Innovation Scoreboard 2010, European Commission, Belgium 2011.
 • European Innovation Scoreboard 2011, European Commission, Belgium 2012.
 • Innovation Union Scoreboard 2011, European Commission, Enterprise and Industry, Belgium 2012.
 • Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Kasprzyk S., Innowacje. Od koncepcji do produkcji, IW CRZZ, Warszawa 1980.
 • Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, AE, Katowice 1998.
 • Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva 2011.
 • The Lisbon Review 2010. Towards a More Competitive Europe?, World Economic Forum, Geneva 2010.
 • Walendowski J., Mini Country Report/Poland, Technopolis Group 2011.
 • Weresa M.A., Gomułka S., Polska Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej, SGH, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.