PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 91 Badanie koniunktury - zwierciadło gospodarki. Cz. 2 | 169--204
Tytuł artykułu

Analiza wyprzedzających i jednoczesnych wskaźników gospodarczych

Warianty tytułu
The Analysis of Leading and Coincident Business Indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki analizy danych o częstotliwości miesięcznej, określające zestaw zmiennych ekonomicznych reprezentujących cykl koniunkturalny w Polsce. Udało się oszacować bieżący i wyprzedzający wskaźnik koniunktury. Wyprzedzenie uzyskane dla wskaźnika wyprzedzającego wynosi ok. 8 miesięcy. Zastosowana została wielostopniowa procedura selekcji informacji. W pierwszym kroku dokonano preselekcji potencjalnych szeregów czasowych, reprezentujących zmiany koniunktury, na podstawie pogłębionej analizy literatury przedmiotu i analizy dostępności danych statystycznych. Wybrane w ten sposób zmienne zostały następnie poddane szczegółowej i szerokiej analizie statystycznej (w dziedzinie czasu i częstości). Mając na względzie, iż metody dekompozycji szeregu czasowego są wrażliwe na nowe obserwacje, w badaniu przeprowadzono analizę stabilności uzyskanych wskaźników koniunktury. Przeprowadzono również eksperyment Monte Carlo, którego wyniki wskazują, iż otrzymane wskaźniki są odporne na szoki. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to describe a process of building monthly coincident and leading indicators for the Polish economy. We take into consideration both time and frequency domain analysis and we find series that move together with reference cycle and series which can be considered as leading indicators. This framework considers extensive analysis of cycle indicators for the Polish business cycle. Approximation of current business cycle is measured by a composite indicator. The lead of leading indicator is about 8 months. Real-time performance for the composite coincident and leading indicators was carried out. Obtained composite indicators are robust for new observations. Monte Carlo experiment show that both coincident and leading indicators are robust for external shocks. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D.,Walczyk K., Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy Euro w kontekście struktury tych gospodarek, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze, cz. I, NBP, Warszawa 2009, s. 8-244.
 • Altissimo F., Bassanetti A., Cristadoro R., Forni M., Lippi M., Reichlin L. i in., EuroCOIN: A real time coincident indicator of the Euro Area business cycle, CEPR Discussion Paper, nr 3108, 2001, s. 1-49.
 • Bandholtz H., New composite leading indicators for Hungary and Poland, Ifo Working Paper, nr 3, 2005.
 • Banerji A., Hiris L., A framework for measuring international business cycles, "International Journal of Forecasting", vol. 17, 2001, s. 333-348.
 • Baxter M., King R. G., Measuring business cycles approximate band-pass filters for economic time series, NBER Working Paper, nr 5022, 1995, s. 1-51.
 • Bondt d. G., Hahn E., Predicting recessions and upturns in real time: The Euro Area-wide leading indicator (ALI), European Central Bank Working Paper, nr 1246, 2010.
 • Bry G., Boschan C., Cyclical analysis of time series: Selected procedures and computer programs, NBER, Cambridge 1971.
 • Burns A. F., Mitchell W. C., Measuring business cycles, NBER, Cambridge 1946.
 • Canova F., Detrending and business cycle facts, "Journal of Monetary Economics", vol. 41, 1998, s. 475-512.
 • Christiano L. J., Fitzgerald T. J., The band pass filter, "International Economic Review", vol. 44, nr 2, 2003, s. 435-465.
 • Drozdowicz-Bieć M., Wskaźniki wyprzedzające, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", nr 77, SGH, Warszawa 2006.
 • Fic T., Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa, "Ekonomista", nr 1, 2009.
 • Gradzewicz M., Growiec J., Hegemejer J., Popowski P., Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej, "Bank i Kredyt", vol. 41, nr 5, 2010, s. 41-76.
 • Hodrick R. J., Prescott E. C., Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 29, nr 1 (luty), 1997, s. 1-16 .
 • Kelm R., Prognozowanie składników PKB w przekroju miesięcznym, w: Rachunki narodowe. Wybrane problemy zastosowań, pr. zb. pod red. M. Plich, Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Łódzki, Warszawa 2008, s. 77-101.
 • Komisja Europejska, Quality measures for economic indicators, 2005, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DT-05-003/EN /KS-DT-05-003-EN.pdf .
 • Konopczak K., Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkow-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze, cz. III, NBP, Warszawa 2009 s. 68-102.
 • Kudrycka I., Nilson R., Cykle koniunkturalne w Polsce (Analiza wstępna), Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polska Akademia Nauk, Warszawa 1993.
 • Kudrycka I., Nilsson R., Business cycles in the period of transition, "Z Prac Zakładu Badań Statystycznych GUS i PAN", nr 216, 1993.
 • Łupiński M., Prezentacja badań nad konstrukcją wskaźnika wyprzedzającego aktywności ekonomicznej w Polsce, Warszawa 2007.
 • Marczak K., Piech K., Cykle koniunkturalne: ujęcie historyczne i przegląd głównych teorii, w: Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, pr. zb. pod red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha i R. Żelazny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 15-23.
 • Nilsson R., Guidetti E., Predicting the business cycles. How good are early estimates of OECD composite leading indicators, "Statistics Brief", nr 14, 2008, s. 1-12.
 • OECD, Composite leading indicators for major OECD non-member economies and recently new OECD member countries, Paryż 2006 (marzec).
 • Reijer A. H., The Dutch business cycle: A finite sample approximation of selected leading indicators, "Journal of Business Cycle Measurement and Analysis", 2009, s. 89-110.
 • Rua A., Nunes L. C., Coincident and leading indicators fro the Euro Area: A frequency band approach, "International Journal of Forecasting", vol. 21, 2005, s. 503-523.
 • Ruth F., Schouten B., Wekker R., The Statistics Netherlands business cycle tracer. Methodological aspects; concept; cycle computation and indicator selection, Statistics Netherlands Discussion Paper, Voorbung/Heerlen 2006.
 • Skrzypczyński P., Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie Euro, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze, cz. V, NBP, Warszawa 2009, s. 213-276.
 • Walkowska K., Badanie koniunktury gospodarczej, w: Zeszyt metodologiczny GUS, 2010, s.1-48.
 • Wośko Z., Czy filtry liniowe są przydatnym narzędziem badania koniunktury? Analiza spektralna na przykładzie ankietowych wskaźników koniunktury, w: Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, pr. zb. pod red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha i R. Żelazny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 83-98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.