PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 48 | 247--258
Tytuł artykułu

Implementation of Management Control Standards in Local Government Entities (Bodies)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wdrażanie standardów kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Management control in the local government entities means the total of actions taken to ensure that the objectives and tasks are executed and achieved in a legal, effective, economical and timely manner. It discusses the most important conclusions drawn from the internal audit of financial control systems in PFSE conducted in the years 2006-2009, which contributed to the improvement of the subsequent public financial control regulations and standards. Moreover, it highlights the impact of global concepts and standards on perfecting Polish regulations and on the form and content of the Polish management control standards. Finally, it discussed the practical aspects of implementing these standards in local government entities. (original abstract)
Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W opracowaniu zaprezentowano problemy wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego na tle obecnie obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli zarządczej. W opracowaniu omówiono najważniejsze wnioski z audytu wewnętrznego przeprowadzanego w latach 2006-2009 w zakresie funkcjonowania systemów kontroli finansowej w JSFP, które wywarły wpływ na doskonalenie kolejnych przepisów prawnych i standardów w zakresie kontroli finansów publicznych. Wskazano również wpływ koncepcji i standardów światowych na doskonalenie zakresu polskich regulacji oraz formę i treść polskich standardów kontroli zarządczej. Omówiono także praktyczne aspekty wdrażania tych standardów w jednostkach samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO (2004), ), www.coso.org.
 • Internal Control - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO (1992, 1994), www.coso.org.
 • Komunikat Nr 1 MF z 30 stycznia 2003 r. w sprawie standardów kontroli finan-sowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 3 poz. 13).
 • Komunikat Nr 13 MF z 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finan-sowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58).
 • Komunikat Nr 23 MF z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84).
 • The Revised Internal Control Standard for Effective Management SEC (2007), www.ec.europa.eu/budget/ documents/management_systems_en.htm.
 • Standards for Internal Control in the European Commission, www.ec.europa.eu/budget/ documents/.
 • The Standards for Internal Control in Public Sector, The International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI (2004).
 • Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003, Nr 15, poz. 148 ze zm.)
 • Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 102, poz. 1116).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, ze zm.).
 • Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych z 2003 i 2007 r., www.mf.gov.pl.
 • Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2006 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2007 r.
 • Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2007 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2008 r.
 • Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w 2008 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2009 r.
 • Zarządzenie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246239

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.