PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 271, t. 1 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 334--342
Tytuł artykułu

Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w sektorze finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Using Tools of Managerial Accounting in Public Finance Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi rachunkowości zarządczej, które mogą być wykorzystane w jednostkach sektora finansów publicznych. Zachodzące zmiany w sektorze publicznym zmierzają do zbliżenia go do sektora prywatnego. Mimo że jednostki sektora finansów nie funkcjonują dla generowania zysku, to należy dążyć do wzrostu efektywności zarządzania ich finansami. Dlatego w sektorze publicznym należy wykorzystywać narzędzia rachunkowości zarządczej tradycyjne i nowoczesne.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is showing new tools of managerial accounting, which can be used in public management. During the last ten years there has been a lot of changes in budget accounting, especially developing financial statement, initiation of memorial accounting. These changes bring public sector closer to private sector, but we need to remember that the main point of functioning of the unit of public sector is not profit, but efficient management of finance. That is why we should use traditional and modern tools of managerial accounting in public sector.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
 • Flynn N., Public Sector Management, Prentice Hall 1997.
 • Jaruga A., Szychta A., Nowak W.A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wydanie II, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 2001.
 • Micherda B. (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 • Nowak E., Modele strategicznego zarządzania, [w:] K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Podstawy rachunkowość zarządczej, PWE, Warszawa 2008.
 • Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2003.
 • Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2001.
 • Nowak W.A., Koordynacyjna funkcja rachunkowości zarządczej - jej kształt na przełomie XX i XXI w., [w:] red. I. Sobańska, Wybrane koncepcje i problemy rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Owsiak S., O potrzebie modernizacji sektora publicznego, [w:] J. Kleer, S. Owsiak, A. Karpiński, Spór o przyszłość sektora publicznego, Komitet Prognoz \"Polska 2000 Plus\", Warszawa 2005.
 • Piszczek M., Przesłanki zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 128, poz. 861 z 2010 r.
 • Scapens R.W., Management Accounting: a Review of Contemporary Developments, Macmillan, Houndmills 1991.
 • Szczubiał M., Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, Finanse Komunalne 2010, nr 10.
 • Szołno-Koguc J., Nowoczesne instrumenty efektywnego zarządzania finansami gmin, [w:] Samorząd Terytorialny III Rzeczypospolitej: dziesięć lat doświadczeń, S. Michałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 • Świderska G.K., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, [w:] Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2010.
 • Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z 2009 r.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Zysnarska A., Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.