PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 26 | 215--226
Tytuł artykułu

Rentowność kapitałów własnych a dźwignia finansowa - aspekty teoretyczne oraz przykłady na bazie sprawozdań polskich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Profitability and Financial Leyerage - Theore Tical Aspects and Examples From Polish Corporations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca dotyczy rentowności kapitałów własnych oraz analizy czynników wpływających na tę rentowność, ze szczególnym uwzględnieniem dźwigni finansowej. Przedstawiono cztery kolejne modele Du Pont rentowności kapitałów własnych wraz z miejscem dźwigni finansowej w tych modelach. Zwrócono uwagę na zalety modelu addytywnego w porównaniu z multiplikatywnym. Aspekty teoretyczne modeli uzupełniono o pojęcie i formułę elastyczności dźwigni finansowej w zestawieniu ze stopniem dźwigni finansowej. Na bazie ponad 200 sprawozdań finansowych kilkudziesięciu przedsiębiorstw z lat 2004-2008 dokonano obliczeń średnich wartości rentowności brutto ich kapitałów własnych, średnich wartości stosowanych dźwigni finansowych, ich elastyczności i stopni oraz czynników je tworzących.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns cquity capital profitability and analysis of factorś influencing this profit- ability, with a special regard of financial leverage. Four subsequent Du Pont models of equity profit-ability, together with a place of financial leverage in these models have been presented. Advantages of additive model in comparison to multiplicative model have been underlined. Theoretical aspects of models have been supplemented by a notion and formulae of financial leverage elasticity in comparison to a degree of financial leverage. On the basis of over 200 financial statements of several polish corporations front years 2004-2008, the calculations of mean values of applied financial leverages, their elasticities, degrees and lactors influencing them have been performed. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Blumenthal R.G.: Tis the gift to be simple: Why the 80-year-oldDu Pont model stil! hasfans, "CFO Magazine" 1998, nr 1.
 • Dudycz T.: Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, "Rachunkowość" 2001, nr 4.
 • Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A.: Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005, nr 3.
 • Dudycz T., Skoczylas W.: Wskaźniki sektorowe za rok 2002 i 2003, "Rachunkowość" 2005, nr 3 [i w kolejnych latach].
 • Gitman L.J.: Principles of Financial Management, 8"' Edition, Addison Wesley Publishers, 2000.
 • Hawawini G., Viallet C.: Finance for Executives, South-Western College Publishing, 1999.
 • Hawawini G., Viallet C.: Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy, PWE, Warszawa 2007.
 • Liesz T.J.: Really modified Du Pont analysis: five ways to improve return on equity, 26"11 Aniiual Confercnce of SBIDA Proceedings, San Diego, California 2002, www.sbaer.uca.edu/research/ sbida/2002/Papers/19.pdf.
 • Sibilski W.: Dźwignia finansowa a elastyczność rentowności brutto kapitałów własnych, [w:] Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, red. W. Caputa, D. Szwajca, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.