PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 2 | nr 2 Polityczny potencjał człowieka | 161--178
Tytuł artykułu

Boże Prawo i ludzki potencjał : w stronę rozważań problemu teologiczno-politycznego

Autorzy
Warianty tytułu
The Law of God and the Potential of Man : Towards the Theologico-Political Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę ujęcia "problemu teologiczno-politycznego", o którym pisał Leo Strauss.
EN
Bożena Sieradzka-Baziur's article, The Language of Politics - the present state and possible research perspectives, is a short overview of the achievements of Polish politolinguistics. The language of political communication is a functional alternation of Polish language. Linguists investigating this special alternation of language focused on the language status in many of their works. Some of the politolinguistics publications on the political communication focus on the specific period or type of discourse, e.g.: the Second Republic of Poland, Polish People's Republic, martial law's times, and the Third Republic; policy-makers' language, election campaigns, parliamentary speeches, political documents, political discourse of Polish newspapers, language of political parties as well as the totalitarian (newspeak) and antitotalitarian discourse. The most prominent Polish linguists focusing on these issues are (among others): W. Pisarek, J. Bralczyk, B. Walczak, I. Kamińska-Szmaj, K. Ożóg, J. Bartmiński, and a well-known literary theory specialist - M. Głowiński. One can assume that in the future the linguists should continue already started (and mentioned in this article) research topics; it necessary, however, to write some books summarizing the existing achievements; it also important to create a typology of the political texts and bibliography of Polish politolinguistics. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
2
Strony
161--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • A. Wielomski, Interpretacje Schmitta na świecie i w Polsce (II), <http://www.konserwatyzm.pl/publi- cystyka.php/Artykul/7282> (dostęp: 21.03.2011).
 • P. Armada, Polityczna natura człowieka jako problem: między czytaniem Arystotelesa a nowoczesnym użyciem rozumu, "Horyzonty Polityki" 1(1)/2010, s. 26-27, 60-61.
 • Czym jest teologia polityczna? Wstępne uwagi na temat kontrowersyjnego pojęcia", przekł. M. Kurkowska, "Teologia Polityczna" 1/2003-2004, s. 178
 • T. Kinzel, Nicolas Gómez Dävila. Parteigänger velorener Sachen, Edition Antaios, Schnellroda 2006
 • M. Scattola, Teologia polityczna, przekł. P. Borkowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2011
 • The Blackwell Companion to Political Theology, red. P. Scott, W.T. Cavanaugh, Blackwell Publishing, Maiden, MA 2007
 • H. Meier, Die Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart Weimar 2009, s. 13n.
 • L. Strauss, Uwagi do Pojęcia polityczności Carla Schmitta, przekł. P. Graczyk, B. Kuźniarz, "Kronos" 3/2008, zwłaszcza s. 71-72
 • P. Graczyk, Komentarz do uwagi Straussa o Schmitcie, [w:]Uwagi do Pojęcia polityczności Carla Schmitta, przekł. P. Graczyk, B. Kuźniarz, "Kronos" 3/2008, s. 74-77.
 • Por. S. Drury, Leo Strauss and the American Right, St. Martin's Press, New York 1999
 • C. Zuckert, M. Zuckert, The Truth about Leo Strauss. Political Philosophy and American Democracy, University of Chicago Press, Chicago - London 2006, s. 1-20
 • R. Legutko, Wprowadzenie do wydania polskiego, [w:] Neokonserwatyzm, red. I. Stelzer, przekł. D. Suwik, A. Warso, T. Żyro, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 26.
 • L. Strauss, Wykształcenie liberalne i odpowiedzialność, [w:] tegoż, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, przekł. P. Maciejko, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 277
 • D. Tanguay, Leo Strauss: An Intellectual Biography, przekł. Ch. Nadon, Yale University Press, New Haven - London 2007.
 • D. Janssens, Between Athens and Jerusalem: Philosophy, Prophecy, and Politics in Leo Strauss's Early Thought, State University of New York Press, Albany 2008.
 • D. Karłowicz, Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii, Ośrodek Myśli Politycznej / Fronda, Kraków - Warszawa 2005, s. 42-56, 127-150
 • Platonizm w chrześcijaństwie, przekł. P. Domański, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003, s. 10-11
 • L. Strauss, Philosophie und Gesetz. Beiträge zum Verständnis Maimunis und seiner Vorläufer, [w:] L. Strauss, Philosophie und Gesetz - Frühe Schriften, red. H. Meier, W. Meier, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart - Weimar 1997, s. 61.
 • L. Strauss, Wprowadzenie, przekł. J. Tokarski, [w:] Historia filozofii politycznej, red. L. Strauss, J. Cropsey, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego / Fronda, Warszawa 2010, s. 11.
 • Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina, red. M.J. Czarnecki, A. Miętek, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010
 • Faith and Political Philosophy: The Correspondence Between Leo Strauss and Eric Voegelin, 1934-1964, przekł., red. P. Emberley, B. Cooper, University of Missouri Press, Columbia - London 2004
 • T.V. McAllister, Revolt Against Modernity: Leo Strauss, Eric Voegelin, and the Search for Postliberal Order, University Press of Kansas, Lawrence, Kansas 1995.
 • L. Strauss, "Hieron" Ksenofonta: rekapitulacja, [w:] L. Strauss, O tyranii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, przekł. P. Armada, A. Górnisiewicz, Kraków 2009, s. 185.
 • A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przekł. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 458
 • Św. Augustyn, Contra Academicos libri tres
 • Platon, Fedon, przekł. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1984, s. 259, 85c-d
 • W. Dawidowski OSA, Wstęp. Prawda dostępna tym, którzy jej szukają. Święty Augustyn i jego kolokwium ze sceptykami, [w:] Augustyn z Hippony, Przeciw akademikom, przekł. K. Augustyniak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 16n
 • Jan Szkot Eriugena, Homilia Jana Szkota Tłumacza "Hierarchii" Dionizego, [w:] A. Kijewska, Eriugena, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2005, s. 131-134
 • P. Armada, Leo Strauss as Erzieher: The Defense of the Philosophical Life or the Defense of Life against Philosophy, [w:] Modernity and What Has Been Lost: Considerations on the Legacy of Leo Strauss, red. P. Armada, A. Górnisiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego / St. Augustine Press, Kraków - South Bend, IN, 2010, s. 78-79.
 • L. Strauss, Hobbes' politische Wissenschaft und zugehörige Schriften - Briefe, red. H. Meier, W. Meier, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart - Weimar 2008, s. 7-8.
 • L. Strauss, Preface to Spinoza's Critique of Religion, [w:] Liberalism Ancient and Modern, Cornell University Press, Ithaca - London 1989, s. 257n.
 • I. Berlin, Benjamin Disraeli, Karol Marks i poszukiwanie tożsamości, [w:] tegoż, Pod prąd. Eseje z historii idei, przekł. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 360.
 • D.N. Myers, Resisting History. Historicism and Its Discontents in German-Jewish Thought, Princeton University Press, Princeton - Oxford 2003, s. 31.
 • L. Strauss, Dlaczego pozostajemy Żydami? Czy żydowska wiara i historia wciąż do nas przemawiają?, przekł. K. Wigura-Kuisz, "Teologia Polityczna" 4/2006-2007, s. 68-95, zwłaszcza s. 91.
 • S. Feldman, Spinoza, [w:] Historia filozofii żydowskiej, red. D.H. Frank, O. Leaman, przekł. P. Sajdek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 643.
 • J. Taubes, Teologia a teoria polityczna, przekł. R. Kuczyński, "Kronos" 2/2010, s. 14-15.
 • R. Brague, The Law of God: The Philosophical History of an Idea, przekł. L.G. Cochrane, University of Chicago Press, Chicago - London 2007, s. 6-7.
 • R. Brague, The Wisdom of the World: The Human Experience of the Universe in Western Thought, przekł. T. Lavender Fagan, The University of Chicago Press, Chicago - London 2003, s. 120
 • C. Schmitt, Tyrania wartości, przekł. B. Kuźniarz, "Kronos" 3/2008, s. 51
 • A. Lipszyc, Tora pisana w Atenach, czyli dlaczego Leo Strauss raczej nie był filozofem żydowskim, "Przegląd Polityczny" 97-98/2009, s. 84-92
 • P. Armada, Między problemem teologiczno-politycznym a wiarą politologa. Kilka uwag o szkole Straussowskiej, "Stan Rzeczy" 2/2011 (przyjęte do druku).
 • H. Meier, Czym jest teologia polityczna? Wstępne uwagi na temat kontrowersyjnego pojęcia, przekł. M. Kurkowska, "Teologia Polityczna" 1/2003-2004, s. 177-184
 • H. Meier, Dlaczego Leo Strauss? Cztery odpowiedzi i jedno rozważanie na temat pożytków i szkodliwości szkoły dla życia filozoficznego, przekł. P. Armada, s. 215-225
 • P. Armada, Przedmiot filozofii politycznej w ujęciu Heinricha Meiera, [w:] Politikon. Publikacja pokonferencyjna, red. M. Galon, A. Gorgosz, J. Szajnert, KNP UJ, Kraków 2009, s. 45-50.
 • H. Meier, Epilog. Über Glück und Unglück, [w:] Über das Glück. Ein Symposion, red. H. Meier, Piper Verlag, München 2008, s. 283
 • L. Strauss, Note on the Plan of Nietzsche's "Beyong Good and Evil", [w:] L. Strauss, Studies in Platonic Political Philosophy, University of Chicago Press, Chicago 1986, s. 190.
 • H. Meier, The Theologico-Political Problem: On the Theme of Leo Strauss, [w:] H. Meier, Leo Strauss and the Theologico-Political Problem, przekł. M. Brainard, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 14.
 • L. Batnitzky, Leo Strauss and Emmanuel Levinas: Philosophy and the Politics of Revelation, Cambridge University Press, New York 2006, s. 123
 • F.G. Lawrence, Leo Strauss and the Fourth Way of Modernity, [w:] Leo Strauss and Judaism: Jerusalem and Athens Critically Revisited, red. D. Novak, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Maryland 1996, s. 134.
 • L. Strauss, List 34 [do Karla Löwitha z 15 sierpnia 1946 r.], przekł. P. Armada, "Kronos" 2/2010, s. 193
 • R Brague, Athens, Jerusalem, Mecca: Leo Strauss's "Muslim" Understanding of Greek Philosophy, "Poetics Today" 19, 2/1998, s. 235-259.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.