PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 3 (88) | 16--26
Tytuł artykułu

Wpływ żywienia na zawartość składników bioaktywnych w mleku krów z gospodarstw ekologicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of Feeding on Content of Bioactive Substances in Milk from Cows Raised in Organic Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skład mleka zależy głównie od sposobu żywienia i utrzymania zwierząt, odmiennego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Mleko ekologiczne zawiera więcej korzystnych białek niż mleko konwencjonalne, takich jak: a-laktoalbumina, ß-laktoglobulina i laktoferyna. Mleko od krów wypasanych lub karmionych świeżą paszą, bogatą w różne gatunkowo rośliny, ma znacznie wyższy stosunek nienasyconych (PUFA) do nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) i korzystniejszy stosunek PUFA fl-6 do fl-3. Mleko ekologiczne ma większą zawartość PUFA, CLA cis-9, trans-11, kwasu t-wakcenowego (TVA) i kwasu a-linolenowego (LNA) w porównaniu z mlekiem konwencjonalnym. Profil kwasów tłuszczowych w mleku krów żywionych kiszonką z traw jest korzystniejszy w porównaniu z pozyskiwanym od zwierząt, którym podawano kiszonkę z kukurydzy. Czerwona koniczyna, siemię lniane, olej rzepakowy i rybny mają korzystny wpływ na skład kwasów tłuszczowych w mleku. Podczas okresu pastwiskowego mleko krów z gospodarstw ekologicznych miało większą zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E) od mleka zwierząt niekorzystających z pastwiska. Stężenie składników mineralnych w mleku krów z gospodarstw ekologicznych zależy od ich zawartości w glebie i w zielonce. (abstrakt oryginalny)
EN
Milk composition depends mainly on feeding and farming methods of animals; those methods are different in the organic and conventional systems. Organic milk contains more beneficial proteins than conventional milk, i.e. such proteins as a-lactoalbumin, ß-lactoglobulin, and lactoferrin. The milk from cows grazed on fresh grasses or fed fresh forage, both of them rich in multifarious plant species, has a considerably higher ratio of unsaturated (PUFA) to saturated (SFA) fatty acids and a better ratio of PUFA fl-6 to fl-3. Compared to the conventional milk, the organic milk has a higher content of PUFA, CLA, cis-9, trans-11 CLA, trans-vaccenic acid (TVA), and a-linolenic acid (LNA). The profile of fatty acids in the milk from cows fed grass silage is more beneficial than that in the milk from cows fed maize silage. Red clover, linseed, rape, and fish oil have a beneficial effect on the composition of fatty acids in the cow's milk. During the pasture grazing period, the milk from cows bred in organic farms had a higher content of fat-soluble vitamins (A, D, E) than the milk from animals that were not grazed on pastures. The concentration of mineral elements in the milk from cows raised in organic farms depends on the concentrations thereof in soil and in green forage. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Warszawa
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Warszawa
autor
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Warszawa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Al Mabruk R.M., Beck N.F.G., Dewhurst R.J.: Effects of silage species and supplemental vitamin E on the oxidative stability of milk. J. Dairy Sci., 2004, 87, 406-412.
 • [2] Auldist M.J., Thomson N.A., Mackle T.R, Hill J.P., Prosser C.G.: Effects of pasture allowance on the yield and composition of milk from cows of different /lactoglobulin phenotypes. J. Dairy Sci., 2000, 83, 2069-2074.
 • [3] Barłowska J.: Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce. Rozpr. hab., 321, Wyd. AR w Lublinie, 2007, s. 112.
 • [4] Barłowska J., Litwińczuk Z.: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania profilu kwasów tłuszczowych mleka. Med. Wet. 2009, 65, 310-314.
 • [5] Barth K.: Organic dairy farming and its effect on milk quality and consumption. Anim. Sci. Pap. Rep., 2004, 22, 361-365.
 • [6] Bergamo P., Fedele E., Iannibeli L., Marzillo G.: Fat-soluble vitamins contents and fatty acid composition in organic and conventional Italian dairy products. Food Chem., 2003, 82, 625-631.
 • [7] Butler G., Collomb M., Rehberger B., Sanderson R., Eyre M., Leifert C.: Conjugated linoleic acid isomer concentrations in milk from high- and low-input management dairy systems. J. Sci. Food Agric., 2009, 89, 697-705.
 • [8] Butler G., Leifert C.: Effect of organic production methods on product quality and animal health and welfare; why are there differences? Proceedings of the conference on Improvement of quality of animal products obtained in sustainable production systems with special reference to bioactive components and their benefit for human health, 14-15 May 2009, Jastrzębiec, pp. 88-93.
 • [9] Butler G., Nielsen J.H., Slots T., Seal C., Eyre M.D., Sanderson R., Leifert C.: Fatty acid and fat- soluble antioxidant concentrations in milk from high - and low-input conventional and organic systems: seasonal variation. J. Sci. Food Agric., 2008, 88, 1431-1441.
 • [10] Collomb M., Bisig W., Bütikofer U., Sieber R., Bregy M., Etter L.: Fatty acid composition of mountain milk from Switzerland: Comparison of organic and integrated farming systems. Intern. Dairy J., 2008, 18, 976-982.
 • [11] Collomb M., Bütikofer U., Sieber R., Jeangros B., Bosset J.O.: Correlation between fatty acids in cows' milk fat produced in the Lowlands, Mountains and Highlands of Switzerland and botanical composition of the fodder. Intern. Dairy J., 2002, 12, 661-666.
 • [12] Coonan C., Freestone-Smith C., Allen J., Wilde D.: Determination of the major mineral and trace element balance of dairy cows in organic production systems. In: Kyriazakis, Zervas (Eds.), Proceeding of Organic Meat and Milk from Ruminants, Athens, October 4-6, 2002, EAAP Publication, 106, pp. 181-183.
 • [13] Ellis K.A., Innocent G.T., Grove-White D., Cripps P., Mclean W.G., Howard C.V., Mihm M.: Comparing the fatty acid composition of organic and conventional milk. J. Dairy Sci., 2006, 89, 19381950.
 • [14] Ellis K.A., Monteiro A., Innocent G.T., Grove-White D., Cripps P., Mclean W.G., Howard C.V., Mihm M.: Investigation of the vitamins A and E and ß-carotene content in milk from UK organic and conventional dairy farms. J. Dairy Res., 2007, 74 (4), 484-491.
 • [15] Emanuelson U., Fall N.: Vitamins and selenium in bulk tank milk of organic and conventional dairy farms. EAAP, Dublin, Ireland, 2007.
 • [16] Gabryszuk M., Słoniewski K., Sakowski T.: Macro- and microelements in milk and hair of cows from conventional vs. organic farms. Anim. Sci. Pap. Rep., 2008, 26 (3), 199-209.
 • [17] Główny Urząd Statystyczny.: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Zakład Wyd. Statyst. Warszawa 2011.
 • [18] Hermansen J.E., Ostersen S., Justesen N.C., Aaes O.: Effects of dietary protein supply on caseins, whey proteins, proteolysis and renneting properties in milk from cows grazing clover or N fertilized grass. J. Dairy Res., 1999, 66, 193-205.
 • [19] Hermansen J.E., Badsbegr J.H., Kristensen T., Gundersen V.: Major and trace elements in organically or conventionally produced milk. J. Dairy Res., 2005, 72, 362-368.
 • [20] Januś E., Borkowska D.: Wpływ wybranych czynników na wartość energetyczną mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej oraz montbeliarde. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 5 (78), 141-149.
 • [21] Król J., Brodziak A., Litwińczuk A.: Podstawowy skład chemiczny i zawartość wybranych białek serwatkowych w mleku krów różnych ras i w serwatce podpuszczkowej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 4 (77), 74-83.
 • [22] Król J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Sawicka-Zugaj W.: Bioactive protein content in milk from local breeds of cows included In the genetic resources conservation programme. Ann. Anim. Sci., 2010, 10, 213-221.
 • [24] Król J., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Brodziak A.: Content of protein and its fractions in milk of simmental cows with regard to rearing technology. Ann. Anim. Sci., 2008, 1, 57-61.
 • [25] Kuczyńska B.: Składniki bioaktywne i parametry technologiczne mleka produkowanego w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Rozpr. Nauk. i Monogr. Wyd. SGGW, Warszawa 2011, ss. 1-120.
 • [26] Kuczyńska B., Puppel K., Gołębiewski M., Metera E., Sakowski T., Słoniewski K.: Differences whey protein content between cow's milk collected In late pasture and early indoor feeding season from conventional and organic farms in Poland. J. Sci. Food Agric., 2012, 92, 1-6.
 • [27] Kuusela E., Okker L.: Influence of organic practices on selenium concentration of tank milk-a farm study. J. Anim. Feed Sci., 2007, 16, Suppl. I, 97-101.
 • [28] Lock A.L., Garnsworthy P.C.: Seasonal variation in milk conjugated linoleic acid and 9-desaturase activity in dairy cows. Livest. Prod. Sci., 2003, 79, 47-59.
 • [29] Motard-Bélanger A., Charest A., Grenier G., Paquin P., Chouinard Y., Lemieux S., Couture P., Lamarche B.: Study of the effect of trans fatty acids from ruminants on blood lipids and other risk factors for cardiovascular disease. Am. J. Clinical Nutr., 2008, 87, 593-599.
 • [30] Nałęcz-Tarwacka T., Karaszewska A., Zdziarski K.: The influence of carrot addition on the level of vitamins and fatty acids in cow milk. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2003, 12, 53-56.
 • [31] Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Grodzki H., Slósarz J.: Wpływ wybranych czynników na zawartość skoniugowanego kwasu linolowego w mleku krów. Med. Wet., 2009, 65 (5), 326-329.
 • [32] Nielsen J.H., Lund-Nielsen T., Skibsted L.: Higher antioxidant content in organic milk than in conventional milk due to feeding strategy. DARCOFenews, Newsletter from Danish Research Centre for Organic Farming, 2004, 3, [dostęp: 05. 04. 2013]. Dostępny w Internecie: http : //www. darcof. dk/enews/sep04/milk. html.
 • [33] Palmquist D.L., Griinari J.M.: Milk fatty acid composition In response to reciprocal combinations of sunflower and fish oils in the diet. Anim. Feed Sci. Technol., 2006, 131, 358-369.
 • [34] Reklewska B., Oprządek A., Reklewski Z., Panicke L., Kuczyńska B., Oprządek J.: Alternative for modifying the fatty acid composition and decreasing the cholesterol level in the milk of cows. Livest. Prod. Sci., 2002, 76 (3), 235-243.
 • [35] Reklewska B., Reklewski Z.: Potential for producing milk with elevated content of functional components. Anim. Sci. Pap. Rep., 2004, 22, 367-374.
 • [36] Rozporządzenie Rady WE NR 834/2007, z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, Dz. Urz. UE, L189/1-L189/23.
 • [37] Severin S., Wenshui X.: Milk biologically active components as nutraceuticals: Review. Critical Rev. Food Sci. Nutr., 2005, 45, 645-656.
 • [38] Semkova E., Pesek M., Spieka J., Pelikanova T., Hanus O.: The effect of feeding diets markedly differing in the proportion of grass and maize silages on bovine milk fat composition. Czech J. Anim. Sci., 54, 93-100.
 • [39] Steinshamn H., Thuen E.: White and red clover-grass silage in organic dairy milk production: Grassland productivity and milk production responses with different levels of concentrate. Livest. Sci., 2008, 119, 202-215.
 • [40] Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009, Dz. U. Nr 116 poz. 975, 8762-8772.
 • [41] Woods V.B., Forbes E.G.A., Easson D.L., Feason A.M.: Dietary sources of unsaturated fatty acids for animals and their subsequent availability in milk, meat and eggs. A summary of research findings. Global Research Unit, Agri-Food and Biosciences Institute Hillsborough. 2005, Occasional publication 4.
 • [42] Ziajka S.: Mleczarstwo. Tom 1. Wyd. UW-M w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 • [43] Żekało M.: Wybrane zagadnienia produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych. Seminarium IERiGŻ-PIB, Warszawa 1 październik 2010. [dostęp 05.04.2013]. Dostępny w Internecie: http://wwwold.ierigz.waw.pl/documents/Seminarium_Zekalo.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.