PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 | 18--25
Tytuł artykułu

Roszczenia z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Warianty tytułu
Claims Arising from Wrongful Termination of Fixed-Term Employment Contract
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka umów na czas określony od wielu już lat jest często poruszana w literaturze prawa pracy. Sprawy dotyczące umów zawieranych na czas określony były również rozstrzygane przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Duże znaczenie tej problematyki wynika przede wszystkim z praktyki nader częstego zawierania umów na czas określony. Podstawowym sposobem rozwiązania takich umów jest dokonywane przez pracodawcę wypowiedzenie. Wypowiedzenie naruszające prawo implikuje problemy dochodzenia roszczeń przez pracownika. Okazuje się jednak, że w tej kwestii przedstawiono w doktrynie różne i wykluczające się stanowiska. W orzecznictwie Sądu Najwyższego powstały zaś zasadnicze rozbieżności. Zmiany regulacji prawnej zostały zaproponowane w projekcie nowego kodeksu pracy. Z tych względów tematyka artykułu jest niezwykle istotna, ale i kontrowersyjna. Zasadniczym celem autora jest podjęcie próby rozstrzygnięcia o roszczeniach przysługujących pracownikowi w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy na czas określony oraz sformułowanie wniosków de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of employment contract for a definite period has been raised in the labour law literature for many years. Cases of concluding such contracts have also been decided by the Supreme Court, the Constitutional Tribunal and the Court of Justice of the European Communities. Considerable importance of the issue results above all from the fact that contracts for a definite period are concluded quite frequently. Basic method of dissolving such contracts is termination. Termination of employment contract which is in violation of the law implies problems related to vindication of employee's claim. However, it appears that in the doctrine of employment law three mutually exclusive standpoints have been presented concerning the issue whereas in judicial decisions of the Supreme Court fundamental discrepancies have arisen. Changes in law regulations have been suggested in new Labour Code Bill and that is why the issue presented in the present case study is highly significant and controversial. However, the fundamental goal of considerations is to attempt to adjudge the claims to which employee is entitled in case of unlawful termination of employment contract for definite period and formulation of de lege ferenda proposals. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Ł. Pisarczyk, Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 8, s. 22.
 • M. Marek, Specyfika kodeksowych umów na czas określony, "Służba Pracownicza" 2009, nr 6, s. 6.
 • T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika -cz. l, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 12, s. 6.
 • K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 372.
 • A. Sobczyk (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004, s. 224.
 • K. Łapiński, Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy na czas określony przez pracodawcę, "Monitor Prawa Pracy" 2010, nr 4, s. 184.
 • T. Liszcz, Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977, s. 239.
 • B. Wagner, Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980, s. 105-106.
 • T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu. Część II. Prawo stosunku pracy, Warszawa-Kraków 1986, s. 85.
 • L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2010, s. 110.
 • W. Sanetra, Prawo pracy. Zarys wykładu, 1.1, Białystok 1994, s. 168.
 • B. Wagner, Umowa o pracę na czas określony jako podstawa zatrudnienia terminowego, "Przegląd Sądowy" 2009, nr 11-12, s. 8.
 • M. Gersdorf, O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy na czas określony (w:) Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010, s. 218-220.
 • B. Cudowski, Przyczyna rozwiązania stosunku pracy a prawo do odprawy pieniężnej (w:)Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, red. A. Niedbała, Warszawa 2010, s. 25-27.
 • K. Łapiński, Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy na czas określony przez pracodawcę, "Monitor Prawa Pracy" 2010, nr 4, s. 184.
 • T. Liszcz, Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977, s. 239.
 • B. Wagner, Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980, s. 105-106 i cyt. tam literatura.
 • T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu. Część II. Prawo stosunku pracy, Warszawa-Kraków 1986, s. 85.
 • L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2010, s. 110.
 • W. Sanetra, Prawo pracy. Zarys wykładu, 1.1, Białystok 1994, s. 168.
 • B. Wagner, Umowa o pracę na czas określony jako podstawa zatrudnienia terminowego, "Przegląd Sądowy" 2009, nr 11-12, s. 8 i cyt. tam orzecznictwo Sądu Najwyższego.
 • M. Gersdorf, O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy na czas określony (w:) Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010, s. 218-220.
 • B. Cudowski, Przyczyna rozwiązania stosunku pracy a prawo do odprawy pieniężnej (w:) Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, red. A. Niedbała, Warszawa 2010, s. 25-27.
 • W. Sanetra, Kilka uwag o projektowanych zmianach przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, t. XVII, Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, s. 214.
 • T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr l, s. 2.
 • H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer 2007, s. 292-495.
 • M. Wandzel (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004, s. 392.
 • Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008, s. 357.
 • Z. Hajn, Nietypowe umowy o pracę, w: Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004, s. 80.
 • M. Myszka, Skuteczność implementacji prawa wspólnotowego do polskiego prawa pracy w zakresie terminowych umów o pracę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 12, s. 22.
 • W. Sanetra, Ustrojowe uwarunkowania ochrony trwałości stosunku pracy (w:) Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010, s. 60-73.
 • W. Sanetra, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a prawo pracy (w:) Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym. Materiały konferencyjne, red. A. Wróbel, Warszawa 2009, s. 271-273.
 • L. Mitrus, Kilka uwag o rozwiązywaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony (w:) Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010, s. 256.
 • E. Wronikowska, Terminowe umowy o pracę a ochrona trwałości stosunku pracy (w:) H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer 2007, s. 196.
 • M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006, s. 341-342.
 • A. Dral, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009, s. 353.
 • M. Seweryński, Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę według projektu kodeksu pracy (w:) Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010, s. 82.
 • J. Iwulski, Wzajemne oddziaływanie nauki prawa pracy i orzecznictwa (w:) Prawo pracy u progu XXI wieku. Stare problemy i wyzwania współczesności. Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.