PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 89 | 223
Tytuł artykułu

Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca omawia wyniki badań nad cyklami koniunkturalnymi w wybranych krajach UE. Wahania cykliczne stwierdzone w przebiegu PKB ujawniły się mniej więcej tym samym czasie w różnych obszarach aktywności gospodarczej. Najwyższe wartości współczynniki korelacji jednoczesnych i krzyżowych przyjmowały dla inwestycji, produkcji przemysłowej, handlu i konsumpcji. Najniższe dla wskaźników koniunktury w przemyśle i handlu. Z kolei wskaźniki koherencji, wskazujące na dopasowanie wahań poszczególnych zmiennych, najwyższe wartości przyjmowały dla inwestycji, produkcji przemysłowej i handlu, najniższe dla wskaźnika koniunktury w handlu i wskaźnika nastrojów gospodarczych. Stwierdzono znaczną, rosnącą w czasie, synchroniczność wahań cyklicznych w Polsce i krajach członkowskich strefy euro. Potwierdzają ją zarówno wyniki analizy statystycznej, jak i charakterystyki głównych cech morfologicznych wahań. Występujące różnice wynikają najprawdopodobniej z odmienności struktur poszczególnych gospodarek i różnej reakcji na szoki. Stwierdzono również, że zmienne jakościowe z wyprzedzeniem w stosunku do zmiennych ilościowych sygnalizowały zmianę kierunków aktywności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the results of the research on business cycles in selected EU economies. Cyclical fluctuations of GDP were found to be simultaneously accompanied by cyclical fluctuations in a number of sectors. The highest correlation (with GDP) were noted for investments, industrial production, retails trade and private cinsumption and the lowest for confidence indicators in the manufacturing industry and retail trade. On the other hand, coherence, which is the measure of spectral correlation, were found the highest for investments, industrial production and retail sales and the lowest for the retail confidence indicator and the economic sentiments index. Furthemore, we found high and increasing synchronicity of business cycles around the European Union. This was confirmed by both statistical analysis and main morphological features of cyclical fluctuations. Any differences between particular economies are probably due to structural divergence and varied robustness to exogenous shocks. We also found that, on the whole, BTS indicators were leading upturns and downturns of business activity. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Elżbieta Adamowicz, Sławomir Dudek, Dawid Pachucki, Konrad Walczyk, Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, raport z projektu nr 6E, na zlecenie BISE NBP, Warszawa 2008 (czerwiec); opubl. w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i walutowej. Projekty badawcze, część I, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008, s. 8-224 .
 • Ryszard Barczyk, Leszek Kąsek, Marek Lubiński, Krzysztof Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Ryszard Barczyk, Karolina Konopczak, Marek Lubiński, Krzysztof Marczewski, Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Marianne Baxter, Robert G. King, Fiscal policy in general equilibrium, "American Economic Review", vol. 83, nr 3 (czerwiec), 1993, s. 315-334.
 • Tamim A. Bayoumi, Barry J. Eichengreen, Shocking aspects of European monetary unification, NBER Working Papers Series, Working Paper nr 3949, National Bureau of Economic Research, Cambridge (Mass.) 1992.
 • Olivier Jean Blanchard, Danny Quah, The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances, "American Economic Review", vol. 79, nr 4 (wrzesień), 1989, s. 655-673.
 • John C. G. Boot, Walter Feibes, Johannes Hubritus Cornelius Lisman, Further methods of derivation of quarterly figures from annual data, "Applied Statistics", vol. 16, nr 1, 1967, s. 65-75.
 • Jakub Borowski, Robert Woreta, Immediate policy challenges stemming from Poland's future EMU accession, "Bank i Kredyt", nr 10, 2002, s. 43-55.
 • Gerhard Bry, Charlotte Boschan, Cyclical analysis of time series: Selected procedures and computer programs, National Bureau of Economic Research, Nowy Jork 1971.
 • Arthur Frank Burns, Wesley Clair Mitchell, Measuring business cycles, National Bureau of Economic Research, Nowy Jork 1946.
 • Chris Chatfield, The analysis of time series: An introduction, Chapman & Hall, Londyn 1975.
 • Clark, T., E., van Vincoop E., [2001] Borders aand business cycles, Journal of International Economics vol.55 nr 1, ss. 59-85.
 • Maria Drozdowicz-Bieć, Od recesji do boomu. Wahania cykliczne polskiej gospodarki 1999-2007, w: Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń IRG SGH, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 80, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 18-27.
 • Antonio Fatás, Ilian Mihov, The effects of fiscal policy on consumption and employment: Theory and evidence, CEPR Discussion Papers nr 2760, 2001 (kwiecień).
 • Renee Fry, Adrian Pagan, Some issues in using VARs for macroeconometric research, CAMA Working Paper Series, 2005 (sierpień).
 • Jordi Galí, Technology, employment, and the business cycle: Do technology shocks explain aggregate fluctuations?, "American Economic Review", vol. 89, nr 1 (marzec), 1999, s. 249-271.
 • Jan Gottschalk, An introduction into the SVAR methodology: identification, interpretation and limitations of SVAR models, Kiel Working Paper nr 1072, 2001 (sierpień).
 • Michał Gradzewicz, Jakub Growiec, Jan Hagemejer, Piotr Popowski, Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej, "Bank i Kredyt", vol. 41, nr 5, 2010, s. 41-76.
 • Gyorgy Gyomai, Emmanuelle Guidetti, OECD system of leading indicators, OECD, Paryż 2008.
 • Ventzislav Ivanov, Lutz Kilian, A practitioner's guide to lag order selection for VAR impulse response analysis, "Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics", vol. 9, nr 1 (marzec), 2005, s. 4-37.
 • Peter B. Kennen, The optimum currency area: An eclectic view, w: Monetary problems of the international economy, pr. zb. pod red. Roberta Mundella i A. K. Swobody, University of Chicago Press, Chicago 1969, s. 41-60.
 • Philip A. Klein, Geoffrey Hoyt Moore, Monitoring growth cycles in marketoriented countries. Developing and using international economic indicators, Ballinger, Cambridge 1985.
 • Komisja Europejska, The joint harmonised EU programme of business and consumer surveys. User guide, DG-ECFIN, Bruksela 2007 (4 lipca), wersja zmieniona.
 • Karolina Konopczak, Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefa euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i walutowej. Projekty badawcze, część III, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008, s. 58-105.
 • Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, International economics. Theory and policy, Scott & Foresman, 1998.
 • Grzegorz Kuczyński, Krystyna Strzała, Krzywa Philipsa w Polsce w okresie transformacji - mit czy fakt?, Katedra Ekonometrii, Uniwersytet Gdański, 2001, niepublikowany.
 • Helmut Lütkepohl, New introduction to multiple time series analysis, Springer, Berlin 2005.
 • Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Economic convergence between the CEE-8 and the European Union, "Eastern European Economics", tom 45, nr 1 (styczeń-luty), 2007, s. 59-76.
 • Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, ZbieŜność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, "Zarządzanie Ryzykiem", nr 30, 2009, s. 53-97.
 • Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, "Ekonomista", nr 3, 2005, s. 293-320.
 • Ellen R. McGrattan, Comment on Gali and Rabanal's 'Technology shocks and aggregate fluctuations: How well does the RBC model fit postwar U.S. data?', Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department Staff Report 338, 2004 (grudzień).
 • Ronald I. McKinnon, Optimum currency areas, "American Economic Review", vol. 53, nr 4 (wrzesień), s. 717-724.
 • Ilse Mintz, Dating postwar business cycles: Methods and their applications to Western Germany, 1950-1967, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1969.
 • Geofrey Hoyt Moore, Business cycles, inflation and forecasting, "Studies in Business Cycles", nr 24, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1983.
 • Robert A. Mundell, A theory of optimum currency areas, "American Economic Review", vol. 51, nr 4 (wrzesień), s. 657-665.
 • Ronny Nilsson, Gyorgy Gyomai, Cycle extraction: A comparison of the phaseaverage trend method, the Hodrick-Prescott and Christiano-Fitzgerald filters, Statistics Directorate Working Paper no. 39, OECD, Paryż 2011.
 • Matthew D. Shapiro, Mark W. Watson, Sources of business cycle fluctuations, NBER Macroeconomics Annual 1988, vol. 3, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1988, s. 111-148.
 • Paweł Skrzypczyński, Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, "Materiały i Studia", nr 210, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
 • Paweł Skrzypczyński, Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, "Materiały i Studia", nr 252, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010.
 • Paweł Skrzypczyński, Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, "Materiały i Studia", nr 227, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008.
 • Statty Stattev, Stela Raleva, Bulgarian GDP structures - convergence with the EU, "South-Eastern Europe Journal od Economics", vol. 2 (2006), s. 193-207.
 • George S. Tavlas, The theory of monetary integration, "Open Economies Review", vol. 5, nr 2, 1994, s. 211-230.
 • Wskaźniki wyprzedzające, pr. zb. pod red. Marii Drozdowicz-Bieć, "Prace I Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 77, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Victor Zarnowitz, Business cycles. Theory, history, indicators, and forecasting, University of Chicago Press, Chicago i Nowy Jork 1992.
 • Victor Zarnowitz, Geoffrey Hoyt Moore, Major changes in cyclical behavior, w: The American business cycle today: Continuity and change, pr. zb. pod red. Roberta Gordona, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1986, s. 519-582.
 • Jolanta Zięba, Długo- i krótkookresowa składowa Produktu Krajowego Brutto według metody Blancharda i Quaha, "Materiały i Studia", nr 155, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.