PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 47 | 711--727
Tytuł artykułu

Ocena wpływu instytucji rządowych na funkcjonowanie ubezpieczenia eksportowego kredytu kupieckiego w czasie kryzysu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact in the Functioning of Government Export Insurance Trade Credit During Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Następstwa globalnego kryzysu finansowego zapoczątkowane w 2007 roku nie ominęły międzynarodowego rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Jednak problem nie tkwił w braku wypłacalności towarzystw ubezpieczeniowych lecz w braku oferowania przez nie usług w zakresie sprzedaży eksportowego ubezpieczenia kredytu kupieckiego. W znaczący sposób została ograniczona konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność eksportową na międzynarodowym rynku, co w dobie kryzysu mogło przynieść nieodwracalne skutki dla poszczególnych gospodarek. Sytuacja była na tyle poważna, że zajęła się nią Komisja Europejska. W opracowaniu została przybliżona istota funkcjonowania ubezpieczenia kredytu kupieckiego w eksporcie oraz wprowadzone rozwiązania w zakresie interwencji na rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w ramach pomocy publicznej w wybranych państwach Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The Consequences of the global financial crisis started in 2007, did not avoid the international market for credit insurance. But the problem was not with the lack of solvency of insurance companies but failing to offer their services in the sale of export credit insurance. In a significant way has been reduced competitiveness of enterprises engaged in export activity in the international market, which in the current crisis could produce irreversible effects on their economies. The situation was so serious that it took the European Commission. The study was being approximate credit insurance operation in the export. However later in the set were made arrangements for intervention in trade credit insurance market in the framework of public assistance at selected European Union countries. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bednarczyk H. T. Instrumenty wspierania eksportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 r.
 • Bednarczyk T. Powiązania sektora ubezpieczeń z systemem finansowym i sferą realnej gospodarki, Wiadomości Ubezpieczeniowe, PIU Nr 04, Warszawa 2010.
 • Blajer R. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym, FRR w Polsce, W-wa.
 • Dankiewicz R. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego. Wybrane aspekty, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nauka dla Praktyki, PIU Nr 01, Warszawa 2009.
 • Dankiewicz R, Waśko A, Ocena ryzyka w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego, Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe Nr 127, pod red. nauk. Handschke J, wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Gajda J. Polski system ubezpieczeń eksportowych ze wsparciem państwa - uwagi de lege ferenda, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nauka dla praktyki, PIU, Nr 01, Warszawa 2011.
 • Jajuga K. Współczesny Kryzys finansowy: źródła i skutki, Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe Nr 127, pod red. nauk. Handschke J, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Kujawa M. Ubezpieczenia kredytów eksportowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1- 2/A, Warszawa 2001.
 • Kukiełka J, Poniewierka D, Ubezpieczenia finansowe, Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 • Poniewierka D. Rządowe programy pomocowe próbą odpowiedzi na konsekwencje światowego kryzysu finansowego w ubezpieczeniu eksportowego kredytu kupieckiego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 01, Warszawa 2010.
 • Rymarczyk J. Handel zagraniczny, organizacja i technika, praca zbiorowa, Wydanie III, PWE, Warszawa 2001.
 • Sangowski T, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 2001 r.
 • Sawicki J, "Ocena wpływu kryzysu finansowego na funkcjonowanie ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce", Zeszyty Naukowe Nr 577, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 23, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, pod red. nauk. Urbańczyk E, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009.
 • Tarczyński W. Mojsiewicz M. Zarządzanie ryzykiem PWE, Warszawa 2001 r.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 1990 r. (Dział II grupa 14).
 • Wartini J, Wybrane wyniki działalności lokacyjnej i finansowej sektora ubezpieczeń w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nauka dla praktyki, PIU Nr 04, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.