PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1(2) | 93--111
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reputation Risk Management in Bank
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszystkie przedsiębiorstwa powinny zarządzać ryzykiem reputacji. W bankach jest to tym istotniejsze, że w wyniku ostatniego kryzysu znalazły się one wśród podmiotów, których reputacja ucierpiała najbardziej. Stają więc wobec wyzwania wykraczającego poza ochronę reputacji, stają przed koniecznością jej odbudowy. Podejście do zarządzania ryzykiem reputacji stosowane dotychczas przez większość banków nie sprawdziło się. Istnieje zatem potrzeba wypracowania nowego paradygmatu, opierającego się nie na dążeniu do minimalizacji skutków negatywnych zdarzeń, ale ograniczaniu prawdopodobieństwa tych zdarzeń. To nowe podejście opiera się na dwóch filarach - budowaniu etycznej kultury banku i kształtowaniu odpowiednich relacji z interesariuszami. Kultura oparta na wartościach etycznych zmniejsza zagrożenie zachowań nieetycznych banku i jego pracowników, zwiększa legitymizację jego działań, umacniając tym samym reputację. Z kolei zarządzanie relacjami z interesariuszami pozwala tak ukierunkować działania, aby miały one jak największy wpływ na budowę wzajemnego zaufania ograniczającego ryzyko reputacji. Elementem nowego podejścia jest również umieszczenie zarządzania ryzykiem reputacji w szerszym kontekście zarządzania reputacją banku. (abstrakt ze strony domowej wydawnictwa)
EN
In many countries the reputation of the financial services sector is now worse than ever. Banks have to rebuilt their reputation otherwise they could lose their legitimacy. The aim of this article is to show how banks can manage reputation risk. They should pay more attention on reducing hazard instead of concentrating on minimizing the consequences of hazardous behavior. To do this banks should develop more ethical corporate culture and better manage their relationships with the stakeholders to rebuild trust. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 2009 Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com/trust/2009/, [data dostępu: 21.09.2009],
 • Adamska A. (2009), Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia, w: Fierla A. (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Albert S., Whetten D. (1985), Organisational identity, w: Cummings L., Staw B. (red.), Research in Organisational Behaviour, Vol. 7, JAI Press, Greenwich.
 • Alsop R. (2004), Corporate reputation: Anything but superficial - the deep but fragile nature of corporate reputation, "Journal of Business Strategy", Vol. 25, No. 6.
 • Barnett M., Jermier J., Lafferty B. (2006), Corporate Reputation: The Definitional Landscape, "Corporate Reputation Review", Vol. 9, No. 1.
 • Bennett R., Kottasz R. (2000), Practitioner perceptions of corporate reputation: an empirical investigation, "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 5, No. 4.
 • Buschgen H. (1997), Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa.
 • Carroll A. (1979), A three dimensional conceptual model of corporate social performance, "Academy of Management Review", Vol. 4, No. 4.
 • Carroll A., Buchholtz A. (2003), Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson Learning, South-Western College, USA.
 • Clarkson M. (1995), A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 1.
 • Collins J., Porras J. (1994), Built to last: Successful habits of visionary companies Harper RoW, San Francisco
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2009), Diagnoza społeczna 2009, www.diag-noza.com [data pobrania: 12 września 2009],
 • Dąbrowski T. (2009), Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Davis K., Blomstrom R. (1975), Business and society: Environment and responsibility, McGraw-Hill, New York.
 • Dutton J., Dukerich J. (1991), Keeping an eye on the mirror: image and identity in organizational adaptation, "Academy of Management Journal", Vol. 34, No. 3.
 • Dziawgo L. (1998), Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiska naturalnego, UMK, Toruń.
 • Dziawgo L. (2003), Eco-offers of banks and investment funds. Poland & International Trends, UMK, Toruń.
 • Fiol C. (1991), Managing culture as a competitive resource: an identity-based view of sustainable competitive advantage, " Journal of Management", Vol. 17, No. 1.
 • Fombrun C., Foss C. (2004), Business Ethics: Corporate Responses to Scandal, "Corporate Reputation Review", Vol. 7, No. 3.
 • Fombrun C., Gardberg N., Barnett M.(2000), Opportunity platforms and safety nets: corporate citizenship and reputational risk, "Business and Society Review", Vol. 105, No. 1
 • Fombrun C., Rindova V (1996), Who's Tops and Who Decides? The Social Construction of Corporate Reputations, New York University, Stern School of Business, Working Paper.
 • Fombrun C., Shanley M. (1990), What's in a name? Reputation building and corporate strategy, "Academy of Management Journal", Vol. 33, No. 2.
 • Freeman R. (1984), Strategic management: A stakeholders approach, Pitman, Boston.
 • Gasparski W. et al., Etyka w swiecie finansów: pojęcia i zagadnienia, w: Uczciwość w świecie finansów, Gasparski W. (red.), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźminskiego, Warszawa 2004.
 • Gotsi M., Wilson A. (2001), Corporate reputation: seeking a definition, "Corporate Communications Bradford", Vol. 6, No. 1.
 • Gray E., Balmer J. (1998), Managing corporate image and corporate reputation, "Long Range Planning", Vol. 31, No. 5.
 • Hart S., Sharma S. (2004), Engaging fringe stakeholders for competitive imagination, "Academy of Management Executive", Vol. 18, No. 1.
 • Harvey B. (1995), Ethical banking: The case of the Co-operative Bank, "Journal of Business Ethics", Vol. 14.
 • Hay, R., Gray E., Gates, J. (1976), Business and society: cases and text, South-Western Publishing Co., Cincinnati.
 • Herbig P., Milewicz J. (1995), To be or not to be ... credible that is: a model of reputation and credibility among competing firms, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 13, No. 6.
 • Jajuga K. (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinnsowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jawahar I., McLaughlin G. (2001), Toward a Descriptive Stakeholder Theory: an Organizational Life Cycle Approach, "Academy of Management Review", Vol. 26, No. 3.
 • Kendall R. (2000), Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów: praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka, K.E. Liber, Warszawa.
 • Kitson A. (1996), Taking the pulse: Ethics and the British Cooperative Bank, "Journal of Business Ethics", Vol. 15.
 • Lajoie C. (2004), Ryzyko utraty reputacji - nowy wymiar ryzyka, "Rynek terminowy", nr 2.
 • Larkin J. (2003), Strategic Reputation Risk Management, Polgrave, London.
 • Manne H., Wallich H. (1972), The modern corporation and social responsibility, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington
 • McGuire J. (1963), Business and Society, McGraw-Hill, New York.
 • Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Masiukiewicz P (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Mitchell R., Agle B., Wood D. (1997), Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, "Academy of Management Review", Vol. 22, No. 4.
 • Neef D. (2003), Managing Corporate Reputation and Risk: Developing a Strategic Approach to Corporate Integrity Using Knowledge Management, Butterworth-Heinemann, Burlington.
 • Neville B., Bell S., Mengiig B. (2005), Corporate reputation, stakeholders and the social performance-financial performance relationship, "European Journal of Marketing", Vol. 39, No. 9/10.
 • Rowe W. (1977), An anatomy of risk, John Willey and Sons, New York.
 • Savage G., Nix T., Whitehead C., Blair J. (1991), Strategies for assessingand managing organizational stakeholders, "Academy of Management Executive", Vol. 5, No. 2.
 • Slawiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. Sztaba S., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Steiner G. (1972), Social policies for business, "California Management Review", Vol. 19, No. 3.
 • The 10th Annual RQ: Reputations of the 60 Most Visible Companies. A Survey of the U.S. General Public, Harris Interactive, December 2008 February 2009.
 • Thompson J., Wartick S., Smith H. (1991), Integrating corporate social performance and stakeholder management: Implications for a research agenda in small business, "Research in Corporate Social Performance and Policy", No. 12.
 • Thornbury J. (2003), Creating a living culture: the challenges for business leaders, "Corporate governance", Vol 3, No. 2.
 • Trevino L., Weaver G., Gibson D., Toffler B. (1999), Managing ethics and legal compliance: What hurts and what works, California Management Review, Vol. 41, No. 2.
 • Vallens A. (2008), The importance of reputation, "Risk Management", Vol. 55, No. 4.
 • Waddock S. (2000), The Multiple Bottom Lines of Corporate Citizenship: Social Investing, Reputation and Responsibility Audits, "Business and Society Review", Vol. 105, No. 3.
 • Wartick S. (1992), The relationship between intense media exposure and change in corporate reputation, "Business and Society", Vol. 31, No. 1.
 • Wartick S., Cochran P. (1985), The evolution of the corporate social performance model, "Academy of Management Review", Vol. 10, No. 4.
 • Weigelt K., Camerer C. (1988), Reputation and Corporate Strategy: a Review of Recent Theory and Applications, "Strategic Management Review", Vol. 9, No. 5.
 • Wood D. (1991), Corporate Social Performance Revisited, "The Academy of Management Review", Vol. 16, No. 4.
 • Yoon E., Guffey H., Kijewski V. (1993), The effects of information and company reputation on intentions to buy a business service, "Journal of Business Research", Vol. 27, No. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.