PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 28--35
Tytuł artykułu

Problem dyskryminacji płacowej przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych

Autorzy
Warianty tytułu
The |Problem of Salarian Discrimination at Intervention and Public Works
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przybliża konstrukcje prawne prac interwencyjnych i robót publicznych jako elementów systemu aktywnych instrumentów rynku pracy. W perspektywie wyżej wymienionych uregulowań prawnych z zakresu promocji zatrudnienia autor wskazuje na realne zagrożenie dyskryminacją płacową osób zatrudnionych na subsydiowanych przez państwo stanowiskach pracy. Znaczenie tego problemu - pogłębiającego społeczne wykluczenie bezrobotnych, a więc istotnego także z punktu widzenia polityki społecznej - może w najbliższym czasie zdecydowanie wzrosnąć. Podstawą tego wzrostu może być nie tylko ogólna reorientacja polityki zatrudnienia w kierunku większego wykorzystania aktywnych instrumentów rynku pracy, ale także i jednorazowe działania ustawodawcy podjęte chociażby w związku z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. Autor przedstawia propozycje zapobiegania zjawiskom dyskryminacji oraz sposoby dochodzenia przez osoby dyskryminowane swoich uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującego stanu prawnego, a także prezentuje możliwe kierunki rozwiązań legislacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the legal constructions of intervention and public works as the elements of the system of labour market active instruments. In the perspective of legal regulations mentioned above, and concerning employment promotion, the author points to the real danger of salarial discrimination of the people occupying the posts subsidized by the state. The significance of this problem - intensifying the social exclusion of the unemployed, hence crucial also from the perspective of social policy - can grow dramatically in the near future. The basis of this growth may be not only general reorientation of the employment policy towards wider use of the active labour market instruments, but also single actions of the legislator, like at least an attempt to eliminate the effects of 2010 flood. In conclusion the author presents the proposals of preventing the discrimination phenomenon, as well as the ways of vindicating the rights by the people discriminated, on the strength of currently binding legal status, and brings forward possible directions of legislative solutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--35
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Wrocławski, doktorant; Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
Bibliografia
  • M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w Polsce. Szanse i ograniczenia upowszechniania koncepcji (w:) Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne?, pod red. A. Karwackiego i H. Kaszyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
  • K. Piątek, Aktywność i aktywizacja w projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej (w:) Polityka aktywizacji w Polsce, s. 91.
  • M. Rymsza, Druga fala ekonomii społecznej w Polsce, a koncepcja aktywnej polityki społecznej (w:) Kapitał społeczny - ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 179 i n.
  • W. Muszalski, Kodeks pracy - komentarz, C.H.Beck 2009, wyd. 7.
  • J. Wratny, Kodeks pracy - komentarz, C.H. Beck 2005, wyd. 4.
  • I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowe pojęcia, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 2.
  • L. Florek, Dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa unijne go ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 1.
  • M. Wandzel, Nowy kształt kontratypów dyskryminacji po nowelizacji Kodeksu pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2009, nr 5.
  • E. Naumann, Dyskryminacja w prawie pracy "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.