PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1(2) | 137--159
Tytuł artykułu

Contemporary payment systems - characteristics and direction of changes

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Współczesne systemy płatnicze - cechy i kierunki zmian
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of this study is to provide a comparison of selected features of national payment systems and designating future directions of their changes. The provided analysis was based on the data concerning payment systems of ten countries with market economy, classified into three groups. It was focused on the scope of application of payment instruments as well as the tendencies in their development, the interbank payments settlement mechanism, the structure of participation in the settlement system, as well as the level of payment electronization. The results of the conducted analysis lead to the conclusion that payment systems in the researched countries are highly diversified. The most significant similarities can be observed in the organization and the principles of interbank settlements (settlement mechanisms). Further payment systems transformation will be related to the integration and globalization processes. It will result in high level of payment instruments unification and infrastru-ctural connections between national payment systems. (original abstract)
Celem niniejszego opracowania jest porównanie wybranych cech krajowych systemów płatniczych oraz wyznaczenie przyszłych kierunków zachodzących w nich zmian. W analizie wykorzystano dane dotyczące systemów płatniczych dziesięciu państw o gospodarce rynkowej, ujętych w trzy grupy. Analizą porównawczą objęto zakres zastosowania instrumentów płatniczych oraz tendencje w ich rozwoju, mechanizm rozrachunku płatności międzybankowych, strukturę uczestnictwa w systemie rozliczeniowym oraz poziom elektronizacji płatności. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają stwierdzić, że systemy płatnicze w badanych państwach wykazują istotne różnice. Największe podobieństwa można zaobserwować w zakresie organizacji i zasad rozliczeń międzybankowych (mechanizmu rozrachunku). Dalsza transformacja systemów płatniczych będzie związana z procesami integracyjnymi i globalizacyjnymi. Jej efektem będzie wysoki poziom ujednolicenia instrumentów płatniczych oraz infrastrukturalne więzi między krajowymi systemami płatniczymi. (abstrakt ze strony domowej wydawnictwa)
Rocznik
Numer
Strony
137--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Allen W, Financial Stability, Public Policy and Central Banks, Bank of England, 2001.
 • Allsopp P, CLS Bank: Facts and Future, Central Banking 2001, nr 2.
 • Angelini P, Maresca G., Russo D., Systemic Risk in Netting System, in: "Journal of Banking and Finance" 1996.
 • Bank for International Settlements, Core Principles for Systematically Important Payment Systems - the Core Principles, Basel 2000.
 • Bank for International Settlements, General Guidance for National Payment System Development, January 2006.
 • Bank for International Settlements, Statistics on Payment and Settlement Systems in Selected Countries - figures for 2006, 2008.
 • Bank for International Settlements, Statistics on Payment and Settlement Systems in Selected Countries, March 2009.
 • Bank for International Settlements, The Role of Central Bank Money in Payment Systems, CPSS, August 2003.
 • Banca d'ltalia, White Paper on Payment System Oversight - Objectives, Methods, Areas of Interest, Rome 1999.
 • Beau D., Optimisation of Liquidity in Real-Time Settlement Systems, in: The Contribution of Payment Systems to Financial Stability, Bank for International Settlements, Basel 2000.
 • Bradford T., Davies M., Weiner S., Nonbanks in the Payments System, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2003.
 • Chakravorti S., Analysis of Systemic Risk in Multilateral Net Settlement Systems, in: "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money" 2000, nr 10.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i prakty-ki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Denmarks Nationalbank, Payment Systems in Denmark, 2005.
 • Dornbusch R., Park Y., Claessens S., Contagion: Understanding How It Spreads, in: "The World Bank Research Observer" 2000, Vol. 15, No. 2.
 • European Central Bank, Glossary of Terms Related to Payment, Clearing and Settlements Systems, September 2008.
 • European Central Bank, Nonbanks in the Payments System: European and U.S. Perspectives, "Working Paper" No. 1, 2007.
 • Freixas X., Holthausen C., Terol I., Thygesen C., Settlement in Central Bank Money versus Commercial Bank Money, European Central Bank 2001.
 • Freixas X., Parigi B., Contagion and Efficiency in Gross and Net Interbank Payment Systems, in: "Journal of Financial Intermediation" 1998.
 • Iwańczuk A., Jednolity europejski obszar platniczy - wyzwanie dla bankow, in: Zastosowania rozwiqzan informatycznych w instytucjach finansowych, ed. by A. Gospodarowicz, Prace naukowe nr 1035, Akademia Ekonomicz-na we Wroclawiu, Wroclaw 2004.
 • Iwańczuk A., System bankowy i system platniczy - powiqzama i wzajem-ne uwarunkowania, w: Problemy polskiego systemu bankowego, ed. by A. Jane, Zeszyt Naukowy nr 111, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznan 2008.
 • Jurek M., Pojęcie i wlasciwosci wielonarodowych systemow walutowych, in: Wspolczesny pieniądz w teorii i praktyce, ed. by Z. Knakiewicz, Wydawictwo AE, "Poznań
 • Knakiewicz Z., Teoretycznepodloze systemow pieniqznych, in: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznan 2000.
 • Leinonen H., Payment Habits and Trends in the Changing E-landscape 2010+, Bank of Finland, 2008.
 • Matysek-Jędrych A., Struktura i modele systemu finansowego, in: "Bank i Kredyt" 2007, nr 11-12.
 • Minimum Common Features for Domestic Payment Systems, Report to the Committee of Governors of the Central Banks of the Member States of the European Economic Community, 1993.
 • Narodowy Bank Polski, Obrot bezgotowkowy - zalety i korzysci wynikajq-ce z jego upowszechnienia, Warszawa 2008.
 • Narodowy Bank Polski, Rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie nadzoru nad systemami platnosci, Warszawa 2004.
 • Narodowy Bank Polski, Strategia rozwoju obrotu bezgotowkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt), Zwiqzek Bankow Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotowkowego i Mikroplatnosci, luty 2009.
 • Narodowy Bank Polski, Sytuacja finansowa bankow w okresie styczen -wrzesien 2006, styczen 2007.
 • Pages H., Humphrey D., Settlement Finality as a Public Good in Large-Value Payment Systems, "European Central Bank, Working Paper Series" No. 506, July 2005.
 • Pietrzak E., Markiewicz M., Finanse, bankowosc i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2006.
 • Polański Z., Wprowadzenie. System finansowy we wspolczesnej gospodarce rynkowej, in: B Pietrzak, Z. Polanski, B. Wozniak, System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P, Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilnosci finansowej na przykladzie wybranych krajow, "Narodowy Bank Polski, Materialy i Studia", Zeszyt nr 173, Warszawa 2004.
 • The World Bank, Payment Systems Worldwide - a Snapshot. Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2008.
 • Tochmański A., Strategia rozwoju systemu platniczego i obrotu bezgotowkowego w Polsce, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
 • Tuma Z., Financial Globalisation and Financial Stability, in: "Financial Globalisation", BIS Papers, No. 32, Bank for International Settlements, Basle 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.