PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 72 | nr 128 | 33--48
Tytuł artykułu

Evidence Delivering Management Accounting

Warianty tytułu
Rachunkowość zarządcza zgodna z koncepcją podejmowania decyzji opartych na dowodach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper aims to propose a role of management accounting congruent with the concept of evidencebased decision making. The method applied is theorizing - building and presenting a model by describing non-interrelated perspectives, interpreting the meaning of a threefold approach to management accounting and its role -a sensible interpretation. The argument leads through an evidence-based approach in management, pointing to the limitations of evidence due to bounded rationality. People tend to base decisions on intuition, experience or data, none of them evidence-based decision making. The article goes further by explaining how humans accept a construct far from evidence: accepting visible factors as significant; accepting cause-effect relationships, and accepting that the cause-effect relationship works in a short time span; finally, accepting so created hypothesis as the one to be proved. The set of assumptions constitute an unavoidable á priori - a set of factors limiting human perception. Equipped with such limitations, people use management accounting as a tool of unavoidable á priori. The article ends with characteristics of a concept of a role of management accounting as a discipline in science, as a partner in business, and as a practical activity. (original abstract)
Celem artykułu jest prezentacja propozycji roli rachunkowości zarządczej zgodnej z koncepcją podejmowania decyzji opartych na dowodach. Zastosowaną metodą jest teoretyzowanie, w tym przypadku, dokonanie interpretacji nadającej sens. Droga postępowania metodologicznego prowadzi przez przyjęcie trzech niezwiązanych perspektyw (podejście oparte na dowodach, ograniczona racjonalność, rachunkowość zarządcza), interpretacja ich znaczenia oraz budowa i prezentacja trzypoziomowego podejścia do rachunkowości zarządczej. Argumentacja dotyczy postępowania opartego na dowodach, które jest obserwowane z punktu widzenia niedoskonałości, jakie nakłada na nie ograniczona racjonalność decyzji. W rezultacie tego zderzenia, podejmujemy decyzje na podstawie intuicji, doświadczenia lub danych (niekiedy przypadkowych), ale żadne z tych podejść nie jest podejmowaniem decyzji opartym na dowodach. W postępowaniu decyzyjnym i wyjaśniającym, akceptujemy przy tym konstrukcję, która każe traktować czynniki dostępne naszemu tymczasowemu postrzeganiu jako istotne; przyjmować założenie o związku przyczynowo-skutkowym między tymi czynnikami; przyjmować założenie, że relacja taka zachodzi w krótkim czasie; zakładać wreszcie, że tak opracowany zestaw hipotez należy udowodnić. Taki zbiór założeń opisuje nieuniknione á priori ludzkiego działania. Artykuł kończy prezentacja koncepcji rachunkowości zarządczej jako (jednocześnie) dyscypliny naukowej, partnera w przedsiębiorstwie i w codziennej działalności praktycznej. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
72
Numer
Strony
33--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Baldvinsdottir G., Burns J., NØrreklit H., Scapens R. (2009a), The management accountant's role, "Financial Management", July-August, pp. 34-35.
 • Baldvinsdottir G., Burns J., NØrreklit H., Scapens R. (2009b), The management accountant's role, "Financial Management", September, pp. 33-34.
 • Baldvinsdottir G., Burns J., N0rreklit H., Scapens R. (2009c), The image of accountants: From bean counters to extreme accountants, "Auditing & Accountability Journal", vol. 22, issue 6, pp. 858-882.
 • Bailou B., Heitger D.L., Donnell L. (2010), Creating effective dashboards, "Strategic Finance", vol. 91, issue 9, pp. 27-32.
 • Bettinghaus B., Debruine M., Sopariyala R. (2012), Idle capacity costs: It isn't just the expense, "Management Accounting Quarterly", vol. 13, issue 2, pp. 1-7.
 • Blatz R.E. Jr., Philipich K.L. (2009), The existence of reasonable doubt as to revenue collection and expense payment: Implications for accrual basis taxpayers, "ATA Journal of Legal Tax Research", vol. 7, pp. 33-56.
 • Brimson J., Antos J. (2004), Predictive accounting, "Journal of Corporate Accounting & Finance", vol. 15, issue 3, pp. 61-69.
 • Caplan E.H. (1966), Behavioral assumptions of management accounting, "Accounting Review", vol. 41, issue 3, pp. 496-503.
 • Castellano J.F., Roehm H.A. (1977), Research in behavioral accounting courses: An approach, "Accounting Review", vol. 52, issue l, pp. 211-215.
 • Cheffi W., Rao A., Beldi A. (2010), Designing a performance measurement system: Accountants and managers diverge, "Management Accounting Quarterly", vol. 11, issue 3, pp. 8-21.
 • Clarke P., Mullins T., Hill N.T., Stevens K. (1999), Activity-based costing in Ireland: barriers to, and opportunities for change, "Critical Perspectives on Accounting", vol. 10, issue 4, pp. 443^-68.
 • Clinton D., White L.R. (2012), The role of the management accountant: 2003-2012, "Management Accounting Quarterly", vol. 14, no. l, pp. 40-74.
 • Clinton D., White L.R. (2012), Roles and practices in management accounting: 2003-2012, "Strategic Finance", vol. 94, issue 5, pp. 37-43.
 • Coleman R.W. (1949), The role of accounting in management, "Accounting Review", vol. 24, issue 2, pp. 179-183.
 • Contractor F.J., Kumar V., Kundu S.K., Pedersen T. (2010), Reconceptualizing the firm in a world of outsourcing and offshoring: The organizational and geographical relocation of high-value company functions, "Journal of Management Studies", vol. 47, issue 8, pp. 1417-1433.
 • CooperR. (1996), Lookout, management accountants, "Management Accounting" (US), June, pp. 35-41.
 • Corso M., Martini A., Pellegrini L., Massa S., Testa S. (2006), Managing dispersed workers: the new challenge in Knowledge Management, "Technovation", vol. 26, issue 5-6, pp. 583-594.
 • Cortina J.M. (2002), Big things have small beginnings: An assortment of ,"Minor" methodological misunderstandings, "Journal of Management", vol. 28, issue 3, pp. 339-362.
 • Cortina J.M. (1993), What is coefficient Alpha? An examination of theory and applications, "Journal of Applied Psychology", vol. 78, no. l, pp. 98-104.
 • Cortina J.M. (2003), Apples and Oranges (and Pears, Oh My!), "Organizational Research Methods", vol. 6, issue 4, pp. 415^39.
 • Creel T. (2012), How corporate responsibility influences brand equity, "Management Accounting Quarterly", vol. 13, issue 4, pp. 20-24.
 • Crick F. (1995), Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, Scribner, New York.
 • Crick F., Koch Ch. (1997), The problem of consciousness, "Scientific American", special issue, "The Mind", vol. 7, issue 1, pp. 18-26.
 • Crick F., Koch Ch. (2002), The problem of consciousness, "Scientific American", special edition, vol. 12, issue l, pp. 11-17.
 • Czarnecki J.S. (2005), Rachunkowość dla menedżera. Czy ostatni będą pierwszymi? [Accounting for Manager. Shall the Last Be the First?], "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 27 (83), SKwP, Warszawa, pp. 19-35.
 • Czarnecki J.S. (2007), O potrzebie zdrowego rozsądku w naukowych dociekaniach [On the Need of Sensemaking in Scientific Inquiry], "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (130).
 • Czarnecki J.S. (2008), Od logiki struktury do logiki procesu - menedżer i rachunkowość [From the logie of structure to the logic of process - challenges for accounting], "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 44 (100), SKwP, Warszawa, pp. 49-68.
 • Gates S., Nicolas J.-L., Walker P.L. (2012), Enterprise risk management: A process for enhanced management and improved performance, "Management Accounting Quarterly", vol. 13, issue 3, pp. 28-38.
 • Descartes R. (2008), A Discourse on the Method, Oxford World's Classics, Oxford University Press, Oxford.
 • DiPiazza S.A., Eccles R.G. (2002), Building Public Trust, Wiley, New York.
 • Einhorn H.J. (1976), Synthesis: Accounting and behavioral science, "Journal of Accounting Research", vol. 14, issue 3, supplement, pp. 196-206.
 • Forrester J.W. (1966), A new corporate design, "McKinsey Quarterly", vol. 3, issue 1, pp. 17-35.
 • Garicano L., Yanhui W. (2012), Knowledge, communication, and organizational capabilities, "Organization Science", vol. 23, issue 5, pp. 1382-1397.
 • Green M.L., Ellis P.J. (1997), Impact of an evidence-based curriculum based on adult learning theory, "JGIM", vol. 12, December, pp. 48-72.
 • Hali J.L., Jennings E.T. (2008), Taking chances: Evaluating risk as a guide to better use of best practices, "Public Administration Review", vol. 68, issue 4, pp. 695-708.
 • Johnson H.T., Kaplan R.S. (1987), Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Joyce E.J., Libby R. (1981), Some accounting implications of behavioral decision theory: Processes of judgment and choice, "Journal of Accounting Research", vol. 19, issue 2, pp. 544-550.
 • Kaplan R. S. (1984), Yesterday 's accounting undermines production, "Harvard Business Review", vol. 62, issue 4, pp. 95-101.
 • Kaplan R.S. (1985), Yesterday's accounting undermines production, "McKinsey Quarterly", issue 2, pp. 31-42.
 • Kinley N., Been-Hur S. (2013), Talent Intelligence: What You Need to Know to Identify and Measure Talent, Jossey-Bass, Hoboken, New Jersey.
 • Kraft K., Niederprum A. (1999), Determinants of management compensation with risk-averse agents and dispersed ownership of the firm, "Journal of Economic Behavior & Organization", vol. 40, issue l, pp. 17-28.
 • Kremer C., Rizutto R., Case J. (2000), Managing by the Numbers: A Complete Guide to Understanding and Using Your Company's Financials, Basic Books, New York.
 • Kristandl G, Bontis N. (2007), Constructing a definition for intangibles using the resource based view of the firm, "Management Decision", vol. 45, issue 9, pp. 1510-1524.
 • Learmonth M., Harding N. (2006), Evidence-based management: the very idea, "Public Administration", vol. 84, no. 2, pp. 245-266.
 • Luft J., Shields M.D. (2003), Mapping management accounting: graphics and guidelines for theory-consistent empirical research, "Accounting, Organizations & Society", vol. 28, issue 2-3, pp. 169-249.
 • Mainarde E.W., Raposo M., Alves H. (2011), Organizations with dispersed powers: Suggestion of a new management model based on the stakeholders theory, "Journal of Management Research", vol. 3, issue l, pp. 1-31.
 • Malmi T., Granlund M. (2009), In search of management accounting theory, "European Accounting Review", vol. 18, issue 3, pp. 597-620.
 • McGrath J. (1981), Dilemmatics. The study of research choices and dilemmas, "American Behavioral Scientist", vol. 25, issue 2, pp. 179-210.
 • Mintzberg H. (1979), The Structuring of Organizations, Prentice Hali, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Muethel M., Gehrlein S., Hoegl M. (2012), Socio-demographic factors and shared leadership behaviors in dispersed teams: Implications for human resource management, "Human Resource Management", vol. 51, issue 4, pp. 525-548.
 • NØrreklit H. (2000), The balance on the balanced scorecard - a critical analysis ofsome ofits assumptions, "Management Accounting Research", vol. 11, issue l, pp. 65-88.
 • Pfeffer J., Sutton R.I. (2006), Evidence Based Management, "Harvard Business Review", January,pp. 63-74.
 • Pfeffer J., Sutton R.I. (2006), Hard Facts, Dangerous Half-Truths and Total Nonsense: Profiting from Evidence Based Management, Harvard Business Review Press, Boston, MA.
 • Pfeffer J., Sutton R.I. (2006a), Management half-truths and nonsense: How to practice evidence based management, "California Management Review", vol. 48, issue 3, pp. 77-100.
 • Pfeffer J., Sutton R.I. (2007), Suppose we took evidence-based management seriously: Implications for reading and writing management, "Academy of Management Learning and Education", vol. 6, no. l, pp. 153-155.
 • Provonost P.P., Vohr E. (2011), Sofe Patients, Smart Hospitals: How One Doctor's Checklist Can Help Us Change Health Care from the Inside Out, Plume - Penguin, New York.
 • Senge P.M. (2006), The Fifth Discipline. The Art & Practice of the Learning Organization, Doubleday, New York.
 • Smallman C. (2006), In search of relevance: conventional or critical management inquiry, "Management Decision", vol. 44, no. 6, pp. 771-782.
 • Reay T., Berta W., Kohn M.K. (2009), What's the evidence on evidence-based management?, "Academy of Management Perspectives", November, pp. 5-18.
 • Rousseau D.M. (2006), Is There Such a Thing As Evidence Based Management?'," Academy of Management Review", vol. 31, no. 2, pp. 256-269.
 • Siegel G. (2000), Business partner and corporate cop: do the roles conflict?, "Strategic Finance", vol. 82, issue 3, pp. 89-90.
 • Siegel G. (2003a), Are you a business partner?, "Strategic Finance", vol. 85, issue 3, pp. 39-43.
 • Siegel G. (2003b), Becoming a business partner?', "Strategic Finance", vol. 85, issue 4, pp. 1-5.
 • Simon D. (2012), In Doubt: A Psychology of the Criminal Justice Process, Harvard Business Press, Boston, MA.
 • Simon H.A. (1955), A behavioral model of rational choice, "Quarterly Journal of Economics", vol. 69, issue l, pp. 99-118.
 • Stewart R. (2002), Evidence-based Management: A Practical Guide for Health Professionals, Abingdon Medical Press, Radcliffe.
 • Toms S. (2010), Value, profit and risk: accounting and the resource-based view of the firm, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 23, issue 5, pp. 647-670.
 • Velupillai K.V. (2010), Foundations of boundedly rational choice and satisficing decisions, "Advances in Decision Sciences", special section, pp. 1-16.
 • Weick K.E. (1995), What theory is not, theorizing is, "Administrative Science Quarterly", vol. 40, September, pp. 385-390.
 • Weick K.E. (2001), Gapping the relevance bridge: Fashions meet fundamentals in management research, "British Journal of Management", vol. 12, special issue, pp. S71-S75.
 • Weick K.E. (2011), Organized sense making: A commentary on processes of interpretive work, "Human Relations", Tavistock Institute, London, pp. 141-153.
 • Zhan H., Gu X., Qi G., Lee W.B. (2005), Research on a workflow management system for dispersed network manufacturing, "International Journal of Internet & Enterprise Management", vol. 3, issue 3, pp. 218-230.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.