PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 259
Tytuł artykułu

System zarządzania jakością w procesie lokalizacji i pozyskiwania wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale wskazano na specyfikę oprogramowania i organizacji wytwarzającej je. Rozważania odniesiono do systemów zarządzania jakością, podejmując ich charakterystykę za pomocą czterech aspektów: funkcjonalnego, procesowego, instrumentalnego, instytucjonalnego. W drugim rozdziale opierając się na takich samych aspektach dokonano opisu systemów zarządzania wiedzą. W trzecim rozdziale dokonano opisu wzajemnych relacji pomiędzy systemami zarządzania jakością i systemami zarządzania wiedzą. Rezultatem rozważań jest przedstawiona koncepcja sposobu budowy SZW dla OWO stosujących SZJ. W czwartym rozdziale omówiono elementy składowe wspomnianej koncepcji. Można do nich zaliczyć: przedstawienie głównych procesów za pomocą modelu semantycznego, zaprezentowanie map poszczególnych procesów, opracowanie potencjalnych decyzji jako sposobu lokalizowania wiedzy, zdefiniowanie elementów wiedzy, wskazanie na wybrane narzędzia pozwalające na pozyskiwanie wiedzy w OWO stosującej SZJ traktowany jako osnowa SZW. W piątym rozdziale skupiono się na weryfikacji przedstawionej koncepcji sposobu budowy SZW dla OWO stosujących SZJ. Dla tych potrzeb jest zaprezentowana koncepcja badania empirycznego wraz z odpowiednimi rygorami (podanymi przez R. K. Yina) prowadzenie badań z zastosowaniem metody case study. Uwzględniono siedem case study. W zakończeniu pracy przywołano istotne elementy prowadzonego wywodu wraz ze wskazaniem rezultatów (osiągniętych wyników) pracy. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
259
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abramowicz W.: System wiedzy do zarządzania oprogramowaniem zintegrowanego systemu informacyjnego. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Rozwój badań. Red. H. Sroka, S. Stanek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1996
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G.: Współczesna metodologia nauk ekonomicznych. TNOiK, Toruń 2008
 • Alagarsamy K., Justus S., IyakuttiK.: Implementation specification for software process improvement supportive knowledge management tool. IET Software, 2008, Vol. 2, No. 2. The Institution of Engineering and Technology 2008
 • Allee V.: 12 principles of knowledge management. American Society for Training and Development, 2001
 • Annapoomima M.: Contributing knowledge to knowledge repositories: dual role of inducement and opportunity factors. "Information Resources Management Journal" 2009, Vol. 22, No. 1
 • Arora P., Owens D., Khazanchi D.: A pattern-based tool for knowledge management in virtual projects. "The IUP Journal of Knowledge Management" 2010, Vol. 7, No. 3
 • Auksztol J.: Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008
 • Batra J.: Knowledge management: Emerging practicesin IT industry in NCR. "The IUP Journal of Knowledge Management" 2010, Vol. 8, No. 1,2
 • Begier B.: Inżynieria oprogramowania Poliechnika Poznańska, Poznań 1999problematyka jakości
 • Bełz G.: System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011
 • Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. Wydawnictwo Naukowe i Techniczne, Warszawa 2005
 • Bieganowski A., Bartnik G.: Kryteria podziału procesów organizacyjnych. "Problemy Jakości" 2002, nr 6
 • Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A.: O instrumentach kontrolingu wiedzy. W: Materiały konferencyjne, T. I. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Red. E. Skrzypek. UMCS, Lublin 2005
 • Bitkowska A.: Zarządzanie wiedzą w firmach telekomunikacyjnych. W: Nowe trendy w zarządzaniu. Red. E. Weiss, M. Godlewska. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2007
 • Opracowanie studium analitycznego outsourcingu IT w resorcie finansów, Biuletyn Zamówień Publicznych nr 150 z 19.07.2005 r., pozycja 35678
 • Bratnicki M.: Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 7
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002
 • Brzozowski M.: Organizacja wirtualna. PWE, Warszawa 2010
 • Burkot B.: Zarządzanie wiedzą w procesie tworzenia oprogramowania. W: Informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. Red. M. Pańkowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008
 • Buszko A.: Jakość a przenikanie wiedzy. "Problemy Jakości" 2008,nr
 • Cantu L.Z., Criado J.R., Criado A.R.: Generation and transfer of knowledge in IT-related SMEs. "Journal of Knowledge Management" 2009, Vol. 13, No. 5
 • Chalmeta R., Grangel R.: Methodology for the implementation of knowledge management systems. "Journal of American Society for Information Science and Technology", 2008, March
 • Cholewicka-Goździk K.: Istota zarządzania jakością. "Problemy Jakości" 2008, nr 6
 • Chomiak-Orsa I.: Poprawa koordynacji procesów controllingu poprzez tworzenie map procesów. W: Informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. Red. M. Pankowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008
 • Chrabański K., Kaczanowska L.: Zarządzanie projektem sprzedaży mieszkań komunalnych. W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Red. T. Wawak. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000
 • Chrabański K.: Systemy zapewnienia jakości zgodne ze standardem ISO 9001:2000 jako zalecane narzędzie organizacji pracy firm dostarczających oprogramowanie. Rejestr potencjalnych korzyści i ograniczeń. W: Systemy informatyczne w administracji. Red. Z. Olejniczak, J.S. Nowak, J.K. Grabara. WNT, Warszawa 2004
 • Chrabański K.: Uwzględnienie kastomizacji i personalizacji w definiowaniu polityki jakości w systemach zarządzania jakością ISO 900 1:2000 przeznaczonych dla firm wykonujących oprogramowanie wspomagające zarządzanie: International Conference on Mass Customization and Personalization. Theory and Practice in Central Europę, 20-21 kwiecień 2004, Rzeszów
 • Chrabański K.: Mapowanie procesów systemu zarządzania jakością zgodnego ze standardem ISO 9001:2000 przeznaczonego dla wytwórców oprogramowania. W: Informatyka i efektywność systemów. Red. M. Goliński, J.K. Grabara, J.S. Nowak. PTI Oddział Górnośląski, Katowice 2005
 • Chrabański K.: Systemy zarządzania jakością a systemy zarządzania wiedzą. Próba zdefiniowania relacji na przykładzie organizacji wytwarzającej oprogramowanie. W: Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Red. E. Skrzypek. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 listopad 2005
 • Chrabański K., Gwioździk E., Kostka-Bochenek A.: System zarządzania jakością według standardu ISO w organizacji wytwarzającej oprogramowanie, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Jerzego Ziętka, Katowice 2007
 • Chrabański K.: Zarządzanie wiedzą a tworzenie oprogramowania. "Problemy Jakości" 2008, nr 9
 • Chrabański K.: Studium przypadków w badaniach nad wzajemnymi relacjami pomiędzy systemami zarządzania jakością i systemami zarządzania wiedzą w organizacjach wytwarzających oprogramowanie. W: Informatyka ekonomiczna. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne, T. 18. Red. J. Sobieska-Karpińska, I. Chomik-Orsa, H. Sroka. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010
 • Chrabański K.: Relacje pomiędzy zarządzaniem jakością z wiedzą w organizacjach wytwarzających oprogramowanie. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 7-8
 • Cieśliński W.B.: Doskonalenie procesowej organizacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011
 • Cieśliński W., Perechuda K., Witkowski K.: Zarządzanie procesami - organizacja dyfuzji wiedzy w gospodarce cyfrowej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. II. Red. R. Knosala. WNT, Warszawa 2005
 • Czakon W.: Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk ozarządzaniu. "Problemy Organizacji" 2006, nr 9Czakon W.: Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu. "Problemy Organizacji" 2009, nr 9
 • Czakon W.: Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W Czakon. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011
 • Dąbrowski W., Subieta K.: Podstawy inżynierii oprogramowania. PJWSTK, Warszawa 2005
 • Dingsoyr T., Conradi R.: A survey of case studiem of the use of knowledge management in software engineering. "International Jumal of Software Engineering and Knowledge Engineering" 2002, Vol. 12, No. 4
 • Dinh T.L., Fillion G.: Acquiring domain knowledge of information systems: the information system upon information systems approach. "Academy of Information and management Science Journal" 2007, Vol. 10, No. 2
 • Fatt C.K, Sek Khin E.W.: The social-technical view of knowledge management In Services Industries. "Journal of Social Sciences"2010, No. 6(2)
 • Fazlagić A.J.: Systematyzacja pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą. "Problemy Jakości" 2005, nr 3
 • Fazlagić A. J.: Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska, Gniezno 2006
 • Fazlagić A.J.: Wiedza "praktyczna" i "teoretyczna", "Problemy Jakości" 2009, nr 2
 • Fazlagić J.: Dzielenie się wiedzą wg psychologii ewolucyjnej i ekonomii behawioralnej, "Problemy Jakości" 2011, nr 4
 • Fernandez T.J., Segura S.L., Salmeron J.L., Moreno J.R.: Operational knowledge management system design in total quality management in small and medium size companies. "Journal of Knowledge Management Practice" 2006, Vol. 7, No. 1
 • Gierszewska G.: Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. W: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Red. J. Kisielnicki. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003
 • Gierszewska G.: Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą. W: Komputerowe systemy zarządzania. Red. W. Chmielarz, J. Turyna. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009
 • Gliński W.: Kwestie metodyczne projektowania ontologii w systemach informacyjnych. W: Strategie informatyzacji i zarządzania wiedzą. Red. Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J.K. Grabara. WNT, Warszawa 2004
 • Głuszek E.: Podejmowanie decyzji w zarządzaniu projektami. W: Zarządzanie projektami. Red. J. Skalik. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009
 • Goldini V., Oliveira M.: Knowledge management metrics in software development companies in Brazil. "Journal of Knowledge Management" 2010, Vol. 14, No. 2
 • Gołuchowski J., Kała A.: Mapy wiedzy jako narzędzia jej wizualizacji. W: Strategie informatyzacji i zarządzania wiedzą. Red. Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J.K. Grabara. WNT, Warszawa 2004
 • Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005
 • Gospodarek T.: Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009
 • Grajewski P.: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa 2007. Gray P.H., Meister D.B.: Knowledge sourcing methods. "Information and Management" 2006, No. 43
 • Gradowski P.: Zalecenia dotyczące zarządzania procesowego w systemach jakości małych firm - etap planowania. "Problemy Jakości" 2004, nr 3
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004
 • Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M.: Strategie zarządzania wiedzą. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 12
 • HafferJ.: Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2009
 • Hamlet D., Maybee J.: Podstawy techniczne inżynierii oprogramowania. WNT, Warszawa 2003
 • Han B.M.: Knowledge sharing in large IT organizations: a case study. VINE: "The Journal of Information and Knowledge Management Systems" 2007, Vol. 37, No. 4
 • Hill N., Alexander J.: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2003
 • Hsieh Hosin-Jung: Organizational characteristic, knowledge management strategy, enablers, and process capability: Knowledge management performance in U.S. software companies, 2007
 • Hue B., Mathieu L-A.: 2010 Global Certyfication Markets & Trends Based on 2010 ISO Survey & Scheme Owner Data. Przegląd zarządzania BVC Polska 2012[Inte04]
 • International Standard ISO/IEC 90003 (2004), Software engineer- ing Guidelines for the application of 9001:2000 to Computer software, first edition, 15.02.2004
 • ISO/IEC 90003:2004: Inżynieria oprogramowania - wytyczne stosowania ISO 9001:2000 do oprogramowania komputerowego. Tłumaczenie: A. Krupa, konsultacje: K. Chrabański, A. Kostka- -Bochenek, E. Gwioździk
 • Jabłońska K.: Strategia masowej indywidualizacji. Cz. 1. "Problemy Jakości" 2004, nr 3
 • Jagielski J.: Inżynieria wiedzy w systemach ekspertowych. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2001
 • Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. PWE, Warszawa 2006
 • Jaworski T. B.: Zarządzanie wiedzą w procesie zmian. W: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Red. J. Kisiel- nicki. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003
 • Jemielniak D.: Zarządzanie wiedzą - pojęcia podstawowe. W: Zarządzanie wiedzą. Red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 • Kalinowski B.: Rola standardów zarządzania jakością we wprowadzeniu innowacji organizacyjnych. "Problemy Jakości" 2007, nr 11
 • Kan H.: Metryki i modele w inżynierii jakości oprogramowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Karaszewski R.: Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2005
 • Kieniewski A.: Podejście procesowe. "Problemy Jakości" 2004, nr 6
 • Kisielnicki J.: System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. W: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Red. J. Kisielnicki. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003
 • Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005
 • Kisielnicki J.: Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym. PWE, Warszawa 2008
 • Kołakowski T., Tabaszewska E.: Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą - płaszczyzny współdziałania w organizacji. "Problemy Jakości" 2006, nr 10
 • Kostka-Bochenek A.: Mapowanie procesów dla potrzeb projektowania i dokumentowania systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000. W: Społeczeństwo informacyjne. T. II. Red. C.M. Olszak. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Zeszyty Naukowe 2004, nr 7
 • Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa 2007
 • Kowalczyk A., Szczerbinka E.: Narzędzia i procesy wspomagające przepływ i przekształcanie wiedzy w projektach informatycznych. W: Europejskie wymiary przedsiębiorczości. Red. H. Kruk, K. Skrzeszewska. Akademia Morska, Gdynia 2008
 • Krishnaveni R., Raja S.: An empirical study on the impact of KM life cycle activities on the KM benefits of IT organizations. "The IUP Journal of Knowledge Management" 2009, Vol. 7, No. 3-4
 • Krzos G., Przybyła M.: Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management-TQM). W: Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. Red. M. Przybyła. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003
 • Kuo Ren-Zong, Lee Gwo-Guang: KMS adoption: The effects of information quality. "Management Decision" 2009, Vol. 47, No. 10
 • Kwiatkowska A.M.: Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Lam S.: Słownik wyrazów obcych. Red. Trzaska, Evert i Michalski. Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Eberta i Michalskiego S.A., Warszawa 1939
 • Lichtarski J., Czura M.: Komplementamość zarządzania wiedzą z innymi koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem. W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 2005
 • Ligarski M.J.: Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji. Politechnika Śląskia, Gliwice 2010
 • Lisiecka K.: Zrównoważona Karta Wyników. "Problemy Jakości"2002,nr 6
 • Lisiecka K.: Przemysł certyfikacyjny - tendencje rozwojowe. "Problemy Jakości" 2008, nr 2
 • Lisiecka K., Kostka-Bochenek A.: Case study research jako metoda badań naukowych, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 10
 • Lotko A., Komorowski Ł.: Ocena jakości użytkowej oprogramowania na przykładzie systemu klasy ERP. "Problemy Jakości"2010,nr 9
 • Łańcucki J.: Istota jakości wyrobów i usług. Zasady TQM. W: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Red. naukowy J. Łańcucki. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003
 • Łobejko S.: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. SGH, Warszawa 2004
 • Łuczak B.: Geneza zmian w normie ISO 9001:2008. "Problemy Jakości" 2010, No. 4 (9)
 • Macias J.: Nowe formy organizacji oparte na wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 11
 • Macias J.: Nowe kierunki nauk o zarządzaniu, "Problemy Jakości"2011,nr 12
 • Maier R., Retzer S., Thalmann S.: Collaborative Tagging of Knowledge and Learning Resorces. 19th Australasian Conference on Information Systems. Christchurch 3-5 Dec. 2008
 • Maier R., Thalmann S.: Institutionalised collaborative tagging as an instrument for managing the maturing learning and knowledge resources. Int. J. Technology Enhanced Learning. Vol. 1, Nos Vi,2008
 • Mathiassen L., Pouya Pourkomeylian P.: Managing knowledge in a software organization. "Journal of knowledge management" 2003,Vol. 7, No. 2
 • Mathiassen L., Vogelsang L.: Managing knowledge In software metod adaption. Int. J. Business Information Systems, Vol. 1, Nos. Vi, 2005
 • Mehta N.: Successful knowledge management implementation in global software companies. "Journal of Knowledge Management" 2008, Vol. 12, No. 2
 • Miczyńska-Kowalska M.: Ewolucja nowych form organizacji w społeczeństwie i gospodarce sieciowej. W: Koncepcje i narzędzia. Zarządzanie informacją i wiedzą. Red. E. Niedzielska, K. Perechuda. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004
 • Mikuła B., Ziębicki B.: Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5
 • Mikuła B.: Modele przedsiębiorstwa przyszłości. W: Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2002
 • Mikuła B.: Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. K. Perechuda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • Mikulak W.P.: Słowniczek terminów komputerowych angielsko- polski. Wydawnictwo Benkowski, Białystok 2006
 • Mikuła B.: Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Oryl, A. Potocki. Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007
 • Mikuła B.: Zarządzanie wiedzą. W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko. Procesy. Systemy. Zasoby. Red. J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak. Difin, Warszawa 2008
 • Morawski M.: Pracownicy wiedzy nowej generacji w zarządzaniu. "Problemy Jakości" 2003, nr 6
 • Morawski M.: Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. K. Pe- rechuda. PWN, Warszawa 2005
 • Morawski M.: Kluczowe przesłanki zarządzania wiedzą. W: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Red. G. Kobyłko, M. Morawski. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006
 • Morawski M.: Zarządzanie profesjonalistami. PWE, Warszawa2009
 • Moszkowicz M.: Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian. PWE, Warszawa 2000
 • Multan E.: Planowanie podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko. Procesy. Systemy. Zasoby. Red. J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak. Difin, Warszawa 2008
 • Mundra N., Karishma Gulati K., VashisthR.: Achieving competitive advantage through knowledge management and innovation: Empirical evidences from the Indian IT sector. "The IUP Journal of Knowledge Management" 2011, Vol. 9, No. 2
 • Myers G.J., Sandler C., Badgett T., Thomas T.M.: Sztuka testowania oprogramowania. Helion, Gliwice 2005
 • Nadskakuła O.: Ewaluacja projektów. Wydawca Bizarre Sp. z o.o., Warszawa 2010
 • Niemiec A., Grocholski L.: Inżynieria oprogramowania w świetle wytycznych norm międzynarodowych. W: Informatyka i efektywność systemów. Red. M. Goliński, J.K. Grabara, J.S. Nowak. PTI- Oddział Górnośląski, Katowice 2005
 • Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltex. Warszawa 2000
 • Nowak J.S.: Społeczeństwo Informacyjne - geneza i definicje. W: Społeczeństwo informacyjne. Red. J.S. Nowak, G. Bliźniuk. PTI - Oddział Górnośląski, Katowice 2005
 • Nycz M.: Zarządzanie wiedzą - cykl życia wiedzy. W: Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. Red. Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J.K. Grabara. WNT, Warszawa 2004
 • M. Nycz, B. Smok, Generacje zarządzania wiedzą. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2006. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006
 • Olszak C.M.: Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W: Społeczeństwo informacyjne. T. 1. Red. C.M. Olszak. Zeszyt Naukowy nr 7 Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka. Katowice 2004
 • Pańkowska M.: Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007
 • Papińska-Kacperek J.: Nowa epoka - społeczeństwo informacyjne. W: Społeczeństwo informacyjne. Red. J. Papińska-Kacperek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • PfefferJ., SuttonR.I.: Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w działaniu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 • Pietruszka-Ortyl A.: Paradygmaty nauk o zarządzaniu a gospodarka oparta na wiedzy. "Problemy Jakości" 2011, nr 4
 • PN-EN ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością - Podstawyi terminologia. PKN, Warszawa 2001
 • PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. PKN, Warszawa 2001
 • PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2006
 • PN-EN 45020:2007 (U) Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna. PKN, Warszawa 2007
 • PN-ISO/IEC 12207:2007 Technika informatyczna - Procesy cyklu życia oprogramowania. PKN, Warszawa 2007
 • PN-ISO/IEC 90003:2007 Inżynieria oprogramowania. Wytyczne stosowania ISO 9001:2000 do oprogramowania komputerów. PKN, Warszawa 2007
 • PN-ISO 10011-1 Wytyczne do audytowania systemów jakości. Audytowanie. PKN, Warszawa 2007
 • PN-EN ISO 9004:2009 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. PKN Warszawa 2010
 • Płodzień J., Stemposz E.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2005
 • Polak A.S.: Nauczanie podejścia procesowego. "Problemy Jakości" 2010, nr 4
 • Pomykalski A.: Procesy integracyjne w zarządzaniu wiedzą w regionie. W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Red. B. Godziszewski, M. Haffer, J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 2005
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 • Ray L.: Requirement for knowledge management: business driving information technology. "Journal of Knowledge Management" 2008, Vol. 12, No. 3
 • Revilla E.: Information technology as knowledge management enabler in product development. "European Journal of Innovation Management" 2009, Vol. 12, No. 3
 • Rokita J.: Organizacja ucząca się - model uczenia się konkurentów. W: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002
 • Rokita J.: Organizacja ucząca się. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003
 • Sieja Z.: Przedsiębiorstwo inteligentne. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcja, modele, metody. Red. K. Perechuda. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000
 • Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • Singh S.K.: Role of leadership in knowledge management: a study. "Journal of Knowledge Management" 2008, Vol. 12, No. 4
 • Skrzypek E.: Wpływ zarządzania wiedzą na jakość. "Problemy Jakości" 1999, nr 11
 • Skrzypek E.: Czynniki sukcesu firmy w warunkach GO W. W: SUCCESS 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 26-28 listopad 2004, red. E. Skrzypek. T. I, UMCS, Lublin 2004
 • Slavicek V.: Enhancing business process management with knowledge. "E+M Ekonomie a Management" 2011, No. 1
 • Sopińska A., Wachowiak P.: Zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwie - ujęcie modelowe. W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 2005
 • Stachak S.: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2006
 • Stankiewicz M.J.: Elementy wiedzy kluczowe dla konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 2005
 • Subramanian A.M., Soh P-H.: Contributing knowledge to knowledge repositories: dual role of inducement and opportunity factors. "Information Resources Management Journal" 2009, No. 22(1)
 • Szyjewski Z.: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004
 • Tabaszewska E.: Kompleksowe zarządzanie jakością. W: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Red. G. Kobyłko, M. Morawski. Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006
 • Tabaszewska E.: Teaching Organization - nowa forma organizacji opartej na wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 4
 • Tabaszewska E.: System zarządzania wiedzą - próba definicji, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 4
 • Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM Wydawnictwo Placet, Warszawa 2003
 • Tobin T.: Ten principles for knowledge management success. ServiceWare Technologies, 2003
 • Tokarski J.: Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1980
 • Twaróg J.: Tworzenie struktury procesowej. "Problemy Jakości" 2002, nr 11
 • Urbaniak M.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2004
 • Walczak W.: Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa. "E-mentor" 2010, nr 4
 • Wawrzyniak B.: Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001
 • Wielicki T.: Ewolucyjny model doskonalenia firmy XXI wieku. W: Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W. Grudzewski, I. Hejduk. Difin, Warszawa 2003
 • Wiig K.M.: Global Trends and Perspektives on Knowledge Management. W: Leveraging knowledge for business performance. Wits Business School, South Africa 1997
 • Wiig K.M.: Knowledge management in public administration. "Journal of Knowledge Management" 2002, Vol. 6, No. 3
 • Wiig K.M.: A Knowledge model for situation-handling. "Journal of knowledge management" 2003, Vol. 7, No. 5
 • Wiig K.M.: Enterprise Knowledge Management. Knowledge Research Institute 2007&2008
 • Wiktor J.W.: Studium przypadku. Istota, funkcje i procedura analizy przypadku. W: Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków. Red. J. Altkom. Wydawnictwo Naukowe PWN, War- szawa-Kraków 1996
 • Wolny W., Zadora P.: Hybrydowe systemy wspomagania decyzji jako nowa forma inteligentnych systemów wspomagania decyzji. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007
 • Wolny W., Zadora P.: Redefinicja idei inteligentnych systemów wspomagania decyzji. W: Informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. Red. M. Pańkowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008
 • Woźniak K.: Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Red. B. Godziszewski, M. Haffer, J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 2005
 • Woźniak J.: Zarządzanie wiedzą w firmie szkoleniowej. OWSIiZ, Olsztyn 2006
 • Case study research. Design and Methods. Sage Publications, Inc. Thousand Oaks, London, New Delhi 2003
 • Zapłata S.: Znormalizowane systemy zarządzania - powszechność certyfikacji. "Zarządzanie Jakością" 2008, nr 4 (14)
 • Zieliński J.S.: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000
 • "Zarządzanie Jakością" 2008, nr 4 (14)
 • Żemigała M.: Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008
 • Żmuda M.: Wymiary zarządzania wiedzą i ich wzajemne zależności. W: Zasoby niematerialne jako narzędzie doskonalenia organizacji. Red. E. Skrzypek. UMCS Lublin, 2011
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.