PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 3 (88) | 111--124
Tytuł artykułu

Próba zastosowania pullulanu jako stymulatora wzrostu wybranych bakterii probiotycznych i potencjalnie probiotycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Attempt to Apply Pullulan as Growth Stimulator for Selected Probiotic and Potentially Probiotic Bacteria
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badano wpływ dodatku pullulanu na stymulację wzrostu 12 szczepów bakterii probiotycznych oraz potencjalnie probiotycznych z rodzaju Lactobacillus. Hodowle prowadzono przez 48 h, z wykorzystaniem automatycznego analizatora wzrostu Bioscreen C, na podłożach kontrolnych MRS z glukozą (od 0,5 do 2,0 %), doświadczalnych MRS z pullulanem (od 0,5 do 2,0 %) oraz MRS zawierających 2,0 % glukozy i 2,0 % pullulanu. Nie zaobserwowano większego wzrostu bakterii na podłożach zawierających pullulan, natomiast wszystkie badane szczepy wykazywały dużo lepszy wzrost na podłożach z glukozą, suplementowanych 2-procentowym dodatkiem pullulanu. Najlepszy efekt stymulujący uzyskano w stosunku do szczepu Lactobacillus plantarum 44. Równolegle prowadzono analizę zmian pH i kwasowości ogólnej po 24 i 48 h hodowli. Nie stwierdzono różnic w wartościach pH oraz kwasowości ogólnej podłoża MRS zawierającego 2,0 % glukozy oraz MRS zawierającego 2,0 % glukozy i 2,0 % pullulanu, zarówno po 24, jak i po 48 h hodowli. Jedynie w hodowli szczepu L. acidophilus CH-5 stwierdzono wyższą kwasowość ogólną podłoża MRS suplementowanego pullulanem, zarówno po 24, jak i po 48 h hodowli. Równocześnie dodatek pullulanu stymulował wzrost tego szczepu. (abstrakt oryginalny)
EN
The effect was studied of the addition of pullulan on the growth stimulation of 12 strains of probiotic and potentially probiotic bacteria of a Lactobacillus genus. The cultures were incubated for 48h with the use of an automatic growth analyzer 'Bioscreen C' in MRS control media with glucose (0.5 to 2.0 %), in experimental MRS media with pullulan added (from 0.5 to 2.0 %), and in MRS media containing 2.0 % of glucose and 2.0 % of pullulan. It was found that the bacteria studied did not grow better in the media containing pullulan; however, the strains studied grew much better in the media with glucose and supplemented with 2.0 % of pullulan. The best stimulating effect was achieved for the L. plantarum 44 strain. At the same time, changes in pH and total acidity of the culture media were analyzed after a period of 24 and 48 h of incubation. No differences were reported in the values of pH and total acidity as regards the MRS medium with 2.0 % of glucose and the MRS with 2.0 % of glucose and 2.0 % of pullulan, equally after 24 and 48 h of their incubation. A culture of L. acidophilus CH-5 was the only one to show a higher acidity of the MRS medium with 2.0 % of glucose and 2.0 % of pullulan, equally after 24 and 48 h of their incubation. At the same time, the addition of pullulan stimulated the growth of the latter bacterial strain. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Campbell B.S., Siddique A-B.M., McDougall B.M., Seviour R.J.: Which morphological forms of the fungus Aureobasidiumpullulans are responsible for pullulan production? FEMS Microbiol. Let., 2004, 232, 225-228.
 • [2] Cheng K.C., Demirci A., Catchmark J.M.: Pullulan: biosynthesis, production, and applications. Appl. Microbiol. Biotechnol., 2011, 92, 29-44.
 • [3] Ghoddusi H.B., Grandison M.A., Grandison A.S., Tuohy K.M.: In vitro study on gas generation and prebiotic effects of some carbohydrates and their mixtures. Anaerobe, 2007, 13, 193-199.
 • [4] Gniewosz M.: Pullulan - nowy dodatek do żywności. Przem. Spoż., 2009, 5 (63), 24-27.
 • [5] Goderska K., Nowak J., Czarnecki Z.: Comparison of the growth of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum species in media supplemented with selected saccharides including prebiot- ics. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2008, 7 (2), 5-20.
 • [6] Hernandez-Hernandez O., Muthaiyan A., Moreno F.J., Montilla A., Sanz M.L., Ricke S.C.: Effect of prebiotic carbohydrates on the growth and tolerance of Lactobacillus. Food Microbiol., 2012, 30, 355-361.
 • [7] Jałosińska M.: Przeżywalność szczepu probiotycznego w napoju bananowo-mlecznym w zależności od dodatku różnych prebiotyków. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55), 127-137.
 • [8] Leathers T.D.: Biotechnological production and applications of pullulan. Appl. Microbiol. Biotechnol., 2003, 62, 468-473.
 • [9] Libudzisz Z.: Probiotyki i prebiotyki w fermentowanych napojach mlecznych. Pediatria Współczesna, 2002, 1 (4), 19-25.
 • [10] Matijević B., Bożanić R., Tratnik L.: The influence of lactulose on growth and survival of probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus La-5 and Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in reconstituted sweet whey. Mijekarstvo, 2009, 1 (59), 20-27.
 • [11] Mitsuhashi M., Yoneyama M., Sakai S.: Growth promoting agent for bacteria containing pullulan with or without dextran. European Patent Specification 1990, EP 0 382 355 B1.
 • [12] Okada K., Yoneyama M., Mandai T., Aga H., Sakai S., Ichikawa T.: Digestion and fermentation of pullulan. J. Jpn. Soc. Nutr. Food Sci., 1990, 43, 23-29.
 • [13] Pompei A., Cordisco L., Raimondi S., Amaretti A., Pagnoni U.M., Matteuzzi D., Rossi M.: In vitro comparison of the prebiotic effects of two inulin-type fructans. Anaerobe, 2008, 14, 280-286.
 • [14] Roberfroid M.B.: Prebiotics: the concept revisited. J. Nutr., 2007, 3 (137), 830-837S.
 • [15] Rousseau V., Lepargneur J.P., Roques C., Remaud-Simeon M., Paul F.: Prebiotic effect of oligosaccharides on selected vaginal lactobacilli and pathogenic microorganisms. Anaerobe, 2005, 11, 145-153.
 • [16] Ryan S.M., Fitzgerald G.F., van Sinderen D.: Screening for and identification of starch-, amylopec- tin-, and pullulan-degrading activities in bifidobacterial strains. Appl. Environ. Microbiol., 2006, 72 (80), 5289-5296.
 • [17] Singh R.S., Saini G.K., Kennedy J.F.: Pullulan: Microbial sources, production and applications. Carbohydr. Polym., 2008, 73, 515-531.
 • [18] Simon I., Bouchet B., Caye-Vaugien C., Gallant D.J.: Pullulan elaboration and differentiation of the resting forms in Aureobasidiumpullulans. Can. J. Microbiol., 1995, 41, 35-45.
 • [19] Simon I., Caye-Vaugien C., Bouchonneau M.: Relation between pullulan production, morphological state and growth conditions in Aureobasidium pullulans: New observations. J. Gen. Microbiol., 1993, 9, 979-985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.